Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psychologie a komunikace Dělení psychologických věd

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psychologie a komunikace Dělení psychologických věd"— Transkript prezentace:

1 Psychologie a komunikace Dělení psychologických věd
PÉČE O NEMOCNÉ Psychologie a komunikace Dělení psychologických věd Mgr. Magdaléna Nevařilová

2 Anotace Materiál seznamuje žáky s rozdělením psychologických věd. Vyžaduje doplnění výkladem. Autor Mgr. Magdaléna Nevařilová (Autor) Jazyk Čeština Očekávaný výstup 53–41-M/01 Zdravotnický asistent Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova Základní, aplikované a speciální psychologické vědy Druh učebního materiálu Prezentace Druh interaktivity Kombinovaná Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání odborné vzdělávání Typická věková skupina let Vazby na ostatní materiály Další materiály z tematického celku psychologie a komunikace

3 Dělení psychologických oborů Základní psychologické obory Aplikované psychologické obory Speciální psychologické obory Pozn. Existují i jiná rozdělení psychologických oborů

4 Základní psychologické obory
podávají souhrnný pohled na psychiku psychologie biologická, obecná, vývojová, osobnosti, sociální, psychologie životního prostředí

5 Biologická psychologie - zkoumá vzájemné vztahy mezi tělesnými procesy a psychickým děním. Spadá sem např. neuropsychologie, evoluční psychologie, srovnávací psychologie Neuropsychologie – studuje nervové, zejména mozkové podklady nervových procesů Evoluční psychologie – zkoumá vývoj lidského mozku i jeho funkcí (jazyk, paměť, myšlení) i některé formy sociálního chování (spolupráce, soupeření,…) Srovnávací psychologie – sleduje rozdíly a podobnosti v chování různých živočišných druhů, včetně člověka

6 Obecná psychologie Shrnuje poznatky o obecných zákonitostech psychických jevů, popisuje je a třídí Zabývá se základními psychickými procesy (vnímání, poznávání, motivace, emoce, atd.) Vývojová (ontogenetická) psychologie Studuje psychický vývoj člověka od početí do smrti Zkoumá tělesné, emocionální a sociální změny, ke kterým dochází v průběhu života Stanoví podíl vlivu dědičnosti a prostředí na psychickém vývoji

7 Psychologie osobnosti
Zkoumá osobnost jako souhrn vyhraněných vlastností určitého jedince Zajímá se o to, jak člověk s určitými psychickými předpoklady reaguje v konkrétní situaci Studuje charakteristiky osobnosti, např. temperament, inteligenci, tvořivost, sebepojetí © Magdaléna Nevařilová

8 Sociální psychologie Zabývá se vlivem společenských faktorů na lidskou psychiku Zkoumá vztahy mezi lidmi, které probíhají ve dvojicích i v společenských skupinách Studuje např. soupeření, spolupráci a konflikty mezi lidmi, postoje, strukturu a dynamiku sociálních skupin

9 Psychologie životního prostředí Zaměřuje se na vzájemné vztahy mezi
životním prostředím a lidským prožíváním a chováním Zkoumá účinky extrémních teplot, hluku, znečištění ovzduší a dalších faktorů na lidskou psychiku Studuje, zda uspořádání měst, vesnic, budov a interiérů odpovídá lidským potřebám © Magdaléna Nevařilová

10 Aplikované (praktické) psychologické obory
usilují o využití psychologických poznatků ve společenské praxi psychologie klinická, poradenská, pedagogická, práce, soudní, sportu, … jejich počet neustále narůstá

11 Klinická psychologie Specializuje se na diagnostiku, léčení a společenské přizpůsobení osob s psychickými obtížemi a poruchami Pátrá po příčinách duševních poruch a pokouší se o jejich nápravu, zejména pomocí psychoterapie

12 Poradenská psychologie
Pomáhá lidem, kteří mají problém přizpůsobit se stávající situaci, ale netrpí vážnými duševními poruchami Uplatňuje se zejména V poradnách pro rodinu Na úřadech práce V pedagogicko-psychologických poradnách

13 Pedagogická psychologie
Zkoumá procesy učení a vyučování Podílí se na utváření vyučovacích metod Studuje vliv psychologických faktorů (např. motivace, inteligence) na učení Zkoumá i působení sociálních vlivů (chudoba, přistěhovalectví) ve školství Uplatňuje se v pedagogicko-psychologických poradnách nebo ve škole (školní psychologové)

14 Psychologie práce Zabývá se podmínkami práce a jejich vlivem na pracovní výkon Sleduje vnitřní podmínky práce (např. schopnosti, dovednosti a motivace pracovníků) Zkoumá vnější podmínky práce (např. vybavení pracoviště, hluk, osvětlení, pracovní doba) Z psychologie práce se vydělila řada podoborů, např. Inženýrská psychologie (psychologické aspekty technických zařízení) Psychologie trhu (psychologické faktory nabídky a poptávky) Psychologie zákazníka (chování nakupujících)

15 Soudní (forenzní) psychologie
Uplatňuje se zejména v soudním a vězeňském systému Zabývá se studiem zločinnosti, psychologií pachatelů trestných činů Vytváří soudně-znalecké posudky (posouzení trestní odpovědnosti pachatelů vzhledem k jejich psychickému stavu) Pomáhá při výcviku policistů (zvládání stresu, agresivity, vyjednávání,…) Ve věznicích řeší psychické potíže vězněných a jejich vzájemné konflikty Psychologie sportu Pomocí psychologických prostředků se snaží zlepšit sportovní výkony (zvládání trémy, organizace tréninku, motivace k výkonu, ….)

16 Speciální psychologické obory
Mají úzce vymezený předmět studia psycholingvistika psychometrie, psychologická metodologie, psychodiagnostika

17 Psycholingvistika Zkoumá způsoby, jakými si lidé osvojují a užívají jazyk Psychometrie Nauka o měření duševních jevů Tvorba a ověřování psychologických testů Metodologie psychologie Obecné principy vědeckého bádání Konkrétní metody psychologického výzkumu Psychodiagnostika Rozpoznávání a posuzování psychických vlastností a stavů

18 Psychoterapie léčebné působení psychologickými prostředky
Samostatný vědní obor i praktická činnost Využívá psychologických metod ke zmírnění či odstranění duševních problémů a poruch Setkáme se s ní nejčastěji v rámci klinické, poradenské a pedagogické psychologie

19 Úkol: S pomocí odborné literatury a internetu přiřaďte k následujícím jménům významných psychologů hlavní obor (obory) jejich působení Alfred Binet Zdeněk Matějček Robert Sternberg Jan Čáp Carl Rogers Irena Sobotková Hermann Rorschach Stanislav Kratochvíl Jean Piaget Mojmír Svoboda Noam Chomsky Václav Mertin

20 Zdroje - obrázky Zdroje – literatura
NEZNÁMÝ. Human encephalon [online] [cit ]. Dostupné z: ULMANN, Doris. File:Einstein.jpg [online] [cit ]. Dostupné z: ommons.wikimedia.org/wiki/File:Einstein.jpg?uselang=cs Zdroje – literatura NAKONEČNÝ, Milan. Základy psychologie. Praha: Academia, ISBN KOPECKÁ, Ilona. Psychologie 1. díl: Učebnice pro obor sociální činnost. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, ISBN


Stáhnout ppt "Psychologie a komunikace Dělení psychologických věd"

Podobné prezentace


Reklamy Google