Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Aktuální vývoj nabídky na trhu práce Smilovice, 4. 12. 2007 František Cvengroš.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Aktuální vývoj nabídky na trhu práce Smilovice, 4. 12. 2007 František Cvengroš."— Transkript prezentace:

1 1 Aktuální vývoj nabídky na trhu práce Smilovice, 4. 12. 2007 František Cvengroš

2 2 Datový zdroj Fakta Problém Náznaky možných vysvětlení Nabídka na trhu práce

3 3 Datový zdroj Výběrové šetření pracovních sil Výběrový soubor 54 tis. osob nad 14 let (0,6 % populace) bydlících v bytech Převážení na skutečnou věkovou strukturu obyvatelstva podle demografických statistik Členění obyvatelstva z hlediska věku, pohlaví, vzdělání, regionů, pracovní aktivity, odpracovaných hodin Výhoda - ucelená databáze se spoustou zajímavých údajů, která se navíc nereviduje Nevýhoda – malá spolehlivost u objemově malých skupin (statistika jako přesný součet nepřesných čísel)

4 4 Fakta Zaměstnanost od roku 2004 roste.

5 5 Fakta Nezaměstnanost od roku 2004 klesá, od roku 2006 padá.

6 6 Fakta Nabídka práce (pracovní síla) od roku 2006 stagnuje.

7 7 Fakta... a to při nárůstu populace v produktivním věku.

8 8 Fakta Od roku 2006 klesá participace = ochota či schopnost pracovat → problém

9 9 Fakta... v podmínkách nárůstu neuspokojené poptávky po práci.

10 10 Možné příčiny problému Obvyklá vysvětlení Stárnutí populace a odchody do důchodu Větší využívání možností studia Zvýšená porodnost a z ní plynoucí péče o děti Méně obvyklá vysvětlení Tvrdší přístup úřadů práce k ohroženým skupinám Statisticky nezachycená emigrace ???

11 11 Statistický rozklad poměru na vliv struktury a stálého složení (změna chování)

12 12 Změna struktury populace Příspěvky strukturních faktorů k meziroční změně poměru pracovní síly a populace 15 – 64 let

13 13 Změna věkové struktury Meziroční přírůstek populace ve věkových skupinách Stárnutí populace by mohlo přispívat k poklesu participace.

14 14 Změna struktury z hlediska pohlaví Meziroční přírůstek

15 15 Změna struktury z hlediska vzdělání Meziroční přírůstek počtu VŠ vzdělaných lidí VŠ ročně absolvuje cca 50 tis. studentů, před 15 lety to bylo cca 20 tis. studentů Kam mizí absolventi VŠ ? Emigraci nelze statisticky prokázat...

16 16 Význam vzdělání Míra nezaměstnanosti podle dokončeného vzdělání

17 17 Změna chování : Lidé v předdůchodovém a důchodovém věku Příspěvek lidí nad 54 let ke změně poměru pracovní síly k populaci 15 – 64 let Růst nabídky práce v této věkové kategorii se zpomaluje, ale stále roste.

18 18 Lidé v předdůchodovém a důchodovém věku Meziroční přírůstek pracovní síly Lidé nad 54 let drží trh práce nad vodou.

19 19 Změna chování : Nepracující studenti Příspěvek kategorie 15 - 24 let ke změně poměru pracovní síly k populaci 15 – 64

20 20 Změna chování : Péče o děti Příspěvek žen ve věku 25 - 39 let ke změně poměru pracovní síly k populaci 15 – 64

21 21 Maminky a děti Počet narozených dětí a žen na rodičovské dovolené Závislost mezi těmito jevy je velmi volná.

22 22 Změna chování : Shrnutí Ostatní skupiny populace mají vesměs zlepšující se vztah k nabídce práce

23 23 Ohrožená skupina Zdravotní stav některých lidí se v roce 2006 velmi zhoršil.

24 24 Shrnutí 1. Poměr pracovní síly k populaci ve věku 15 – 64 let má samovolnou tendenci k poklesu vlivem : Nepříznivého vývoje věkové struktury Rostoucího podílu studujících mladých lidí 2. V roce 2006 se navíc projevily tyto efekty : Zhoršení vzdělanostní struktury (emigrace ???) Pokles ekonomické aktivity žen ve věku 25 – 39 let (spíše vliv společného zdanění manželů než porodnosti) Zhoršení subjektivně pociťovaného zdravotního stavu u části populace 3. Ostatní segmenty spíše přispívají pozitivně. Významná je zvýšená aktivita v předdůchodovém a důchodovém věku.


Stáhnout ppt "1 Aktuální vývoj nabídky na trhu práce Smilovice, 4. 12. 2007 František Cvengroš."

Podobné prezentace


Reklamy Google