Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trh a tržní mechanizmus Ne chaos, ale ekonomický řád.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trh a tržní mechanizmus Ne chaos, ale ekonomický řád."— Transkript prezentace:

1 Trh a tržní mechanizmus Ne chaos, ale ekonomický řád

2

3 Trh a tržní mechanizmus Trh = systém jehož prostřednictvím kupující a prodávající vstupují do vzájemných interakcí, aby určili cenu a množství, které bude nakoupeno a prodáno. Problémy řeší ex post, nedokáže jim předejít Řešení zákl. problémů ek. organizace Co? – určeno peněžními hlasy Jak? – max. efektivně Pro koho? – dáno rozdělením důchodů Tržní versus plánované hospodářství

4 Typologie trhů Dle množství komodit: dílčí (jednoho druhu zboží) a agregátní (veškerého zboží) trh Dle územního hlediska: trh místní – v současnosti na ústupu národní – trh v rámci státního celku mezinárodní (světový) trh Dle předmětu koupě a prodeje: trh výrobků a služeb, trh peněz, trh výrobních faktorů

5 Subjekty na trhu Jednotlivci (domácnosti) – vstupují na trh za účelem uspokojení potřeb; jsou kupující na trhu výrobků a služeb a prodávající na trhu výrobních faktorů Firmy – vstupují na trh za účelem prodeje; jsou prodávající na trhu výrobků a služeb a kupující na trhu výrobních faktorů Stát – vstupuje na trh s cílem ovlivnit jej V otevřené ekonomice se uvažuje ještě zahraničí jako další subjekt

6 Interakce trhů a subjektů na trzích Domácnosti Trh výrobků a služeb Firmy Trh výrobních faktorů Práce, půda, kapitál Výrobní faktory Výrobky a služby poptávané Výrobky a služby nabízené Příjem (důchod)‏ Příjmy (za prodej statků)‏ Výdaje (za statky)‏ Mzdy, renty, zisky

7 Konkurence

8

9 Typologie konkurence Konkurence – proces, ve kterém se střetávají různé zájmy různých subjektů Dokonalá konkurence – abstrakce, předpokládá naprosto rovné podmínky pro všechny její účastníky Předpoklady: Volný vstup do odvětví Stejná míra informovanosti všech subjektů Homogennost produkce  výrobce nemůže ovlivnit cenu  Výrobci maximalizují zisk skrze vyhledávání úspor Nedokonalá konkurence – v reálném ekonomickém světě

10 Formy nedokonalé konkurence  Monopolní konkurence – volný vstup na trh, velká skupina výrobců, diferencovaný výrobek  ceny se mohou lišit; cenová i necenová konkurence, menší tlak na hledání úspor  Oligopol – vstup na trh je omezen, malá skupina výrobců se značnou ek. silou, mohou omezit nabídku  vyšší ceny  Monopol – jediný výrobce, nejvyšší ceny (limitovány koupěschopnou poptávkou), likvidace konkurence na straně nabídky

11 Tržní selhání Neefektivnost  Monopol  Externality – pozitivní, negativní  Veřejné statky Nerovnost  Nepřijatelná nerovnost v důchodech a bohatství Nestabilita  Inflace, nezaměstnanost, nízké tempo růstu

12 Tržní rovnováha poptávané množství = nabízené množství = rovnovážné množství (při rovnovážné ceně)‏

13 Varianty tržních nerovnováh Převis poptávky: Q D > Q S Převis nabídky: Q S > Q D

14 Převis nabídky P i D S E P 1 P E Q i Q S1 Q E Q D1 ==

15 Převis poptávky P i D S E P E P 2 Q E =QSQS QDQD Q i =

16 Teorém pavučiny Teorém pavučiny:  Dostředivý  Odstředivý  Neutrální Fungovat dostředivě, odstředivě či neutrálně, závisí na vazbě elasticit poptávky a nabídky: E D > E S → dostředivý teorém pavučiny E D < E S → odstředivý teorém pavučiny E S = E D → neutrální teorém pavučiny

17 P i Q i D S E P 1 P 3 P E P 2 Q S1 Q E Q S3 Q S2 Q D1 Dostředivý teorém pavučiny

18 Odstředivý teorém pavučiny

19 Neutrální teorém pavučiny

20 Státní regulace Důvody existence státní regulace. Státní regulace před rokem 1989. Důsledky státní regulace: Mohou představovat vážný zásah do fungování ekonomiky. Nesprávné zásahy mohou trh ještě více destabilizovat (vyvést z rovnováhy). Často velice obtížné určit, který zásah je ten správný (metoda pokus – omyl).

21

22 Kontrolní otázky a úkoly Vymezte obsah pojmů trh a tržní mechanismus. Charakterizujte tržní rovnováhu a základní varianty tržních nerovnováh. Demonstrujte fungování tržního mechanismu na dostředivém teorému pavučiny. Jak lze eliminovat nepříznivou realitu odstředivého teorému pavučiny? Zakreslete důsledky stanovení nerovnovážných, resp. maximálních a minimálních cen státem pro ekonomiku. Které ceny v ČR jsou stanoveny jako maximální či minimální? Co je rovnovážná cena a rovnovážné množství? Jaká existuje souvislost mezi elasticitou poptávky a nabídky a fungováním tržního mechanismu? Který z přístupů k ekonomii (dirigistický či liberální) předpokládá autoregulační schopnost tržního mechanismu, tedy dostředivý teorém pavučiny, a proč? Od kterého roku lze charakterizovat české hospodářství jako tržní?


Stáhnout ppt "Trh a tržní mechanizmus Ne chaos, ale ekonomický řád."

Podobné prezentace


Reklamy Google