Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONOMICKÉ NÁSTROJE V NOVÉM ZÁKONĚ O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Seminář v Senátu PČR „Návrh nového zákona o ochraně ovzduší“ 16. února 2010 Odbor ochrany ovzduší.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONOMICKÉ NÁSTROJE V NOVÉM ZÁKONĚ O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Seminář v Senátu PČR „Návrh nového zákona o ochraně ovzduší“ 16. února 2010 Odbor ochrany ovzduší."— Transkript prezentace:

1 EKONOMICKÉ NÁSTROJE V NOVÉM ZÁKONĚ O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Seminář v Senátu PČR „Návrh nového zákona o ochraně ovzduší“ 16. února 2010 Odbor ochrany ovzduší MŽP

2 Balíček pro domácnosti -Stanovení emisních a technických požadavků na spalovací zdroje o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW -Pravidelné kontroly technického stavu -Poplatky za nevyhovující spalovací zdroje na pevná paliva od r. 2015

3 Poplatek za spalovací zdroj -Stávající kotlový park je zastaralý a svými parametry nevyhovující (domácnosti se na národních emisích PM10 podílí přibližně 35 % - spalování pevných paliv) -Přirozená obměna je neúměrně dlouhá -Nelze zakázat vytápění v domácnostech z důvodu nevyhovujícího technického stavu kotle – proto poplatek (= znevýhodnění) -Každoroční nárůst poplatků od roku 2015 do roku 2020 v od 500 Kč/rok do 3 tis.Kč/rok v posledním roce -Možnost finanční kompenzace formou vytváření obecních fondů na podporu obměny nevyhovujících spalovacích zdrojů z výnosů poplatků a národních dotačních titulů

4 Balíček pro podnikatelské zdroje -Snížení administrativní zátěže související s poplatkovou agendou -Urychlování investic postupným zvyšováním poplatků od roku 2016 do roku 2021 -Možnost dotace ze státního rozpočtu na investice v ochraně ovzduší -Do roku 2015 možnost čerpání dotací z OPŽP - cca. 15 mld. Kč

5 Poplatky za znečišťování ovzduší -Snížení počtu zpoplatněných látek z několika desítek na 4 základní -Využití integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) -Do roku 2015 zachování celkových výnosů z poplatků na současné úrovni (kofinancování OPŽP) -Od roku 2016 do roku 2021 nárůst poplatků na motivační úroveň -Posílení rozpočtů krajů na spolufinancování investic v ochraně ovzduší

6 Dotace na investice v ochraně ovzduší -ČR bude muset k dosažení cílů a závazků v ochraně ovzduší snížit emise základních znečišťujících látek (zejména SO 2 a NO x ) k roku 2020 přibližně o 50 % -Dotace ze státního rozpočtu (dle jeho možností) formou programového financování -Podmínky a způsob poskytování stanoví nařízení vlády -Dotace při absolutním snížení emisí minimálně o 50 % resp. 30 % a snížením množství emisí na jednotku produkce

7 Děkujeme za pozornost. Kurt.Dedic@mzp.cz


Stáhnout ppt "EKONOMICKÉ NÁSTROJE V NOVÉM ZÁKONĚ O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Seminář v Senátu PČR „Návrh nového zákona o ochraně ovzduší“ 16. února 2010 Odbor ochrany ovzduší."

Podobné prezentace


Reklamy Google