Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585."— Transkript prezentace:

1 EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.czkundrum@centrum.czwww.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688

2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.czkundrum@centrum.czwww.zs-mozartova.cz Autor:Mgr. Marie Švandová Vzdělávací oblast:Člověk a jeho svět Vzdělávací obor:Člověk a jeho svět Vyučovací předmět:Vlastivěda Ročník:5. Tematická oblast:České dějiny 2 Téma hodiny:Tomáš Garrigue Masaryk Označení DUM:VY_32_INOVACE_41.14.ŠVA.VL.5 Vytvořeno:20. 11. 2013

3 První prezident

4 Tomáš G. Masaryk Významná osobnost č eských d ě jin Obr. č.1

5 Narodil se 7. b ř ezna 1850 v Hodonín ě Z jeho ž ivotopisu: Vyu č il se ková ř em Studoval gymnázium v Brn ě, poté universitu ve Vídni Hodn ě cestoval, na svých cestách se seznámil s Charlotte Garriguovou, s ní ž se o ž enil

6 P ů sobil jako profesor na universit ě ve Vídni, v roce 1882 Karlov ě univerzit ě v Praze Pracoval jako redaktor, spisovatel, v ě dec a politik P ů sobil také jako poslanec víde ň ského parlamentu V roce 1914 odešel do ciziny, sna ž il se vyjednat svobodu pro č eský národ Za tyto zásluhy se mu dostalo ozna č ení „prezident osvoboditel“

7 T. G. Masaryk byl č lov ě k Mimo ř ádn ě vzd ě laný Velmi č estný Skromný a spravedlivý V ž dy se sna ž il hájit pravdu a neml č et k nespravedlivosti

8 Významné mezníky jeho ž ivota Období 1.sv ě tové války  V zahrani č í organizuje boj za samostatný č eskoslovenský stát 14. listopad 1918  Zvolen 1. prezidentem Č eskoslovenska  V Brn ě z ř ízena druhá univerzita, dostala jméno po svém zakladateli Masarykova Leden 1920

9 Kv ě ten 1920 Kv ě ten 1927  T ř etí prezidentské období  Prezidentem zvolen po č tvrté Kv ě ten 1934  Podruhé zvolen prezidentem Prosinec 1935  Vzdává se prezidentského ú ř adu

10 Zbytek ž ivota strávil na zámku v Lánech u Prahy 14. zá ř í 1937 umírá.

11 Obr.č.2 Obr.č.3

12 Obr.č.4 Jízda na koni pat ř ila k jeho velkým zálibám

13 Obr.č.5 T.G. Masaryk a Karel Č apek

14 Znáš odpov ěď ? 1. Kde se T.G.M. narodil? a) V Praze c) V Brn ě b) V Hodonín ě 2. Č ím se vyu č il? a) ková ř emb) kucha ř emc) sedlá ř em 3. Jaké národnosti byla jeho ž ena? a) N ě mka b) Francouzka c) Ameri č anka

15 4. Na které univerzit ě p ů sobil jako profesor? c) V Olomoucib) V Prazea) V Brn ě 5. Jeho č innost za 1.sv.války? a) bojoval na front ě b)Pracoval továrn ě c) usiloval o samostatnost č eského státu

16 6. Jak získal jméno Garrigue? a) po otcib) po strýci c) po man ž elce 7. Jeho spolupracovník cizin ě byl? a) František Palacký c) Karel Č apek b) M.R. Štefánik

17 8. Kolikrát byl zvolen prezidentem? a) jednoub) t ř ikrátc) č ty ř ikrát 9. Kde je T.G.M. pochován? a) V Lánechb) V Praze c) V Hodonín ě 10. Na které č eské bankovce je vyobrazen? a) 1000,- K č b) 5000,- K č c) 2000,- K č

18 ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.czkundrum@centrum.czwww.zs-mozartova.cz Seznam použité literatury a pramenů: ČAPKA, F. Vlastivěda 5. Významné události nových českých dějin, učebnice pro 5.ročník. Brno: Nová škola, 2013. ISBN 978-80-7289- 480-2. s. 17 - 18. Čapka, F. Člověk a jeho svět. Lidé a čas. Obrazy z novějších českých dějin. Všeň: ALTER, 2012. 59 s. ISBN 978-80-7245-229-3. Použité zdroje: Obrazový materiál je použit z galerie obrázků a klipartů Microsoft Office.

19 Strana 4 [OBR.1] [cit.2013-18-11]Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:. Strana 11 [OBR.2] [cit.2013-18-11 ]Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:. [OBR.3] [cit.2013-18-11 ]Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:. Strana 12 [OBR.4] [cit.2013-18-11 ]Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:. Strana 13 [OBR.5] [cit.2013-18-11 ]Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:. Nečíslovaný obrazový materiál je použit z kolekce programu Microsoft PowerPoint.


Stáhnout ppt "EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585."

Podobné prezentace


Reklamy Google