Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prosinec 2007 MUDr. Jana Valjentová a kolektiv Cesty domů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prosinec 2007 MUDr. Jana Valjentová a kolektiv Cesty domů"— Transkript prezentace:

1 Prosinec 2007 MUDr. Jana Valjentová a kolektiv Cesty domů
Limity, současné možnosti a hlavní problémy mobilní specializované paliativní péče na základě zkušeností mobilního hospice Cesta domů Prosinec 2007 MUDr. Jana Valjentová a kolektiv Cesty domů

2 Mobilní specializovaná paliativní péče (Mobilní hospic nebo Domácí hospic)
jedna z forem specializované paliativní péče poskytována ve vlastním sociálním prostředí pacienta určena pro pacienty v terminálním stádiu onemocnění poskytuje ji tým odborníků se speciálním vzděláním poskytovaná péče je komplexní

3 Indikace pro mobilní specializovanou paliativní péči
vyčerpány všechny dostupné možnosti léčby, doporučena paliativní terapie onemocnění pacientovi působí vážné tělesné a psychické obtíže, vyžadující lékařskou a sesterskou intervenci 7dní v týdnu, 24 hodin denně při obvyklém průběhu nemoci lze očekávat, že má pacient před sebou život v řádu několika týdnů hlavními pečovateli jsou rodinní příslušníci, přičemž aspoň jedna osoba je připravena převzít zodpovědnost za kontinuální pečovatelskou službu u pacienta pacient souhlasí s poskytovanou péčí

4 Pacient Cesty domů všechny věkové skupiny – 30% pacientů je v produktivním věku 93% pacientů má onkologickou diagnózu pacient je převážně imobilní, inkontinentní jeho stav je nestabilní, vyžaduje často rychlou intervenci lékaře nebo zdravotní sestry 24 hodin denně, 7 dní v týdnu potřebuje především kvalitní léčbu bolesti a dalších symptomů

5 Zastoupení pacientů dle věku v roce 2006

6 Činnost zdravotnických pracovníků domácího hospice
lékaři léčba bolesti, symptomů a komplikací v rámci paliativní péče řešení krizových situací pravidelné návštěvy pohotovostní návštěvy konziliární návštěvy konzultace s jinými specialisty zdravotní sestry pracují samostatně dle potřeb pacienta na základě konzultací s lékařem Cesty domů psycholog krizové intervence řešení komunikačně složitých situací

7 Problémy péče o terminálního pacienta v současnosti
nestabilní zdravotní stav, náhlá zhoršení, komplikace… absence stále dostupné kvalifikované lékařské a ošetřovatelské paliativní péče volání RZS, převážení nemocných, neprospěšné hospitalizace na akutních lůžkách

8 Především však terminální pacient nedostává péči, kterou potřebuje, přestože jsou na jeho léčbu vynakládány nemalé finanční prostředky.

9 Cesty k řešení integrace mobilního hospice do zdravotního systému – jedna z forem poskytování zdravotní péče v ČR vytvoření úhradového mechanismu pro tento typ péče … pochopení, že specializovanou paliativní péči lze vykonávat i v domácím prostředí…

10 Možnosti úhrady mobilní specializované paliativní péče
platba paušálem na pacienta/den, jak je běžné v zahraničí nebo vytvoření nových lékařských a sesterských kódů pro týmy mobilní specializované paliativní péče (s indikací a převzetí pacienta do péče MH )

11 Co získá rozvojem této péče stát, zdravotní pojišťovny, my všichni ?
zpřehlednění nákladů snížení nákladů koordinaci poskytované paliativní péče vyplnění mezery ve zdravotnickém systému zvýšení kreditu zdravotní péče u nás i v EU a hlavně…

12 …a hlavně se zkvalitní péče o ty, jejichž čas je opravdu velmi krátký.

13 ….protože „…péče v přirozeném domácím prostředí je základem kvalitní péče o umírající vůbec..“ (Doporučení Rec 2003 Výboru Ministrů Rady Evropy členským státům)

14 Několik čísel a úvah na závěr…
v roce 2006 umírá stále 95 % onkologických pacientů a 98% všech pacientů jinde než v zařízeních SPP víme kde tito nemocní tráví závěr života a jaká je úroveň péče o ně ? podle výzkumu veřejného mínění z roku 2003 si 80% respondentů přeje zemřít doma, 75 % z nás však umírá v nemocnicích, LDN, DD… specializovaná paliativní péče v současnosti nabízí svou službu cca. 1,5 % umírajících v ČR …kde budeme my, naši nejbližší trávit své poslední dny?

15 …jak byste to chtěli Vy ?


Stáhnout ppt "Prosinec 2007 MUDr. Jana Valjentová a kolektiv Cesty domů"

Podobné prezentace


Reklamy Google