Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronická učebnice - II

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronická učebnice - II"— Transkript prezentace:

1 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 29.1 Náboženství světa Autor: Mgr. Hana Cvejnová

2 29.2. Co již víme? Náboženství
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 29.2. Co již víme? Poznáš, jak vypadají typičtí příslušníci nebo duchovní těchto náboženství? je součást kultury a civilizace Náboženství má velký vliv na chování lidí věřících i nevěřících je víra v nadpřirozený svět MONOTEISTICKÁ POLYTEISTICKÁ monoteistické (mono – jeden, theos – bůh) – uznává jediného boha polyteistické (polys – mnoho, theos – bůh) – uznává více bohů (mnohobožství) Uveď příklad monoteismu a polyteismu. Každé náboženství má svůj typický kostel nebo chrám, ve kterém se scházejí jeho příslušníci. Pokus se přiřadit tyto stavby jednotlivým světovým náboženstvím: KŘESŤANSTVÍ JUDAISMUS HINDUISMUS ISLÁM BUDDHISMUS

3 29.3. Jaké si řekneme nové termíny a názvy?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 29.3. Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Judaismus – web – video víra v 1 Boha, stejného jako křesťané, neuznává však Ježíše Krista jako Spasitele věří, že národ Izrael je Bohem vyvolený milosrdné náboženství (Bůh miluje lidi i přes jejich chyby) kniha: Bible - pouze Starý zákon stavba: synagoga světové náboženství - usiluje o rozšíření po celém světě bez ohledu na národnost - křesťanství, islám, buddhismus národní náboženství - členem se nemůže stát člověk mimo nár. skupinu - hinduismus, judaismus, šintoismus výlučné náboženství - považují své vyznání za jediné správné - křesťanství, islám, judaismus tolerantní náboženství - tolerují i jiná vyznání - buddhismus, hinduismus, šintoismus Křesťanství – web věří v trojjediného Boha navazuje na judaismus, ale je milosrdnější (proti pomstě) ke spáse vede víra – důležitější než dodržování zákonů tři hlavní směry: katolíci, pravoslavní a protestanti kniha: Bible (celá) Islám – web – video nejprogresivnější náboženství – nejvíce získaných lidí za rok věří v 1 boha – Alláha zakladatel – prorok Mohamed každoroční pouť do Mekky nižší postavení žen dvě větve – šiité a sunnité kniha: Korán stavba: mešita, minaret Buddhismus – web – video spíš filosofie – nevěří v boha zakladatel – indický šlechtic Buddha cílem je zničení příčiny lidského utrpení = ovládnout svá přání (nirvána=bezvětří) nemáme hledat odpovědi na smysl života, ale meditovat, dosáhnout tak probuzení, vše je pomíjivé a iluze mniši – holé hlavy a žluté hábity sekularizace = odklon lidí od náboženství, tento proces probíhal ve 20. století - zkus vymyslet, vlivem čeho probíhala ateista = člověk, který popírá existenci boha bezvěrec = člověk, který připouští existenci boha, ale není ve svém vyznání aktivní Hinduismus – web – video polyteismus – má tisíce bohů zákon karmy - duše žije vícekrát, tělo se převtěluje (reinkarnace) prvkem je jóga velké množství obřadů (např. rituální koupel v řece Ganze) posvátné texty: védy Znáš symboly těchto náboženství?

4 29.4. Co si řekneme nového? Indie, Nepál, Srí Lanka BUDDHISMUS:
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 29.4. Co si řekneme nového? JUDAISMUS: Izrael diaspora = žid. osídlení jinde po světě ŠINTOISMUS: Japonsko BUDDHISMUS: Čína, Mongolsko, Thajsko, Malajsie, Vietnam ISLÁM: S. Afrika (Egypt, Tunisko, Libye, Alžírsko, Maroko, Súdán), arabské země (Irák, Írán, Sýrie, Saúd. Arábie, -stány), Turecko, Indonésie, Albánie, Bosna a H. KŘESŤANSTVÍ: (mapa) katolické: jižní Amerika a Mexiko, většina Evropy (jižní část, střední Afrika, Filipíny) protestanti: USA, Kanada, Austrálie, severní Evropa, Německo, jižní Afrika pravoslavní: Rusko, východní Evropa, Zastoupení významných náboženství: křesťanství: 1/3 lidstva, mírně klesá islám: 20% lidstva, roste velmi rychle hinduismus: 13%, hlavně Indie buddhismus: 6% ostatní: jiná náboženství bez vyznání: 15% lidstva HINDUISMUS: Indie, Nepál, Srí Lanka

5 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 29.5. Procvičení a příklady Ve slepé mapce světa jsou zakreslená čísla. Řekni, o jaký stát se jedná a jaké náboženství v něm převládá: Přiřaď jednotlivé státy k nejrozšířenějším náboženstvím. Může jich být i více: Čína Indonésie Izrael USA Rusko Japonsko Srí Lanka Filipíny Austrálie Nepál Egypt Které náboženství je nejrozšířenější? Které se rozšiřuje nejrychleji? Co je to sekularizace? Z jakých důvodů probíhala? Co je to národní náboženství? Uveď příklad. V čem se liší judaismus od křesťanství? 1 křesťanství – katolické křesťanství – protestantské křesťanství – pravoslavné islám hinduismus buddhismus šintoismus judaismus 6 3 9 4 10 7 2 5 8 Zde je mapka Evropy, části Afriky a Asie a je rozčleněna podle barev. Každá barva představuje jeden druh náboženství. Víš, o která náboženství se jedná? Řekni, se kterým náboženstvím se pojí tyto pojmy a vysvětli je: jóga jude Mohamed Nový Zákon mešita védy synagoga meditace Mesiáš Alláh nirvána zákon karmy sunnité diaspora Korán Buddha

6 それを承けて近年は道教と道家同じものを指 NĚKTERÁ NETRADIČNÍ NÁBOŽENSTVÍ
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 29.6. Něco navíc pro šikovné それを承けて近年は道教と道家同じものを指 Rastafariánství vychází ze stejné náboženské větve jako křesťanství, islám a judaismus vzniklo na Jamajce ve 20. století přejímá mnoho symbolů/výrazů z Bible jamajčané očekávali příchod mesiáše černé pleti, v Etiopii pak byl korunován císař rás Tafari Makonnen, což bylo pro ně jasným znamením, po něm se také pojmenovali jejich hudba je reagge (Bob Marley) kouřením marihuany mohou komunikovat s Jahem (Jahve – hebrejsky Bůh) dalšími symboly jsou dredy a barvy etiopské trikolory NĚKTERÁ NETRADIČNÍ NÁBOŽENSTVÍ Taoismus jeden ze směrů staročínské filosofie, lidové náboženství cílem je naprosté splynutí člověka s přírodou, které má zajistit nesmrtelnost nebo aspoň dlouhý život člověk má vše nechat plynout, ponechat vlastnímu vývoji, nemá být příliš aktivní taoisté meditují, žijí prostý život v přírodě, dbají na zdravý životní styl tři principy: tao (cesta) – volné plynutí, ctnost a aktivní nečinění symbolem je Jin a Jang – znázorňuje protiklady, rovnováhu v celém vesmíru Džinismus indické náboženství vycházející z hinduismu džinisté však mohou završit reinkarnační cyklus, každý je zodpovědný za svou spásu základní myšlenkou je nenásilí, džinisté nesmí ublížit člověku, zvířeti ani rostlině další základní sliby jsou: nekrást, nelhat a zříci se světské rozkoše všichni stoupenci jsou vegetariáni symbolem je svastika

7 29.7. The Religion in Simple English
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Geography 29.7. The Religion in Simple English A religion is a set of beliefs that is held by a group of people. There are many different religions, each with a different set of beliefs. The beliefs are about the world and the people in it, about how they came into being, and what their purpose is. These beliefs are often linked to "supernatural" beings such as god, a number of gods or spirits. They may also be linked to an idea such as a path that the spirit of each person should take towards goodness, truth and duty. Each religion has different ideas about these things. Each religion also has a "moral code" which is a set of beliefs about how humans should act. Each religion usually has their own type of "devotions" when people worship or pray. They often have rituals (special things that are always done in the same way) for certain times of the year or certain times of a person's life. Other words that are used for "religion" are "faith" and "belief system".

8 29.8. Test znalostí 1. Ateista je člověk, který:
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 29.8. Test znalostí 1. Ateista je člověk, který: a/ připouští existenci boha, ale nehlásí se k žádné církvi b/ připouští existenci boha, ale nijak nevykazuje známky aktivní víry c/ popírá existenci boha d/ považuje své náboženství za jediné správné 3. Judaisté se scházejí v… a/ mešitě b/ minaretu c/ synagoze d/ chrámu 2. Kolik procent lidstva je bez jakéhokoli vyznání? a/ 5% b/ 15% c/ 40% d/ 75% 4. Ve kterých státech převažuje islám? Vyber jednu skupinu. a/ Thajsko, Pákistán, Turecko, Itálie b/ Argentina, Mexiko, Bulharsko, Mongolsko c/ Izrael, Libanon, Sýrie, Gruzie d/ Libye, Írán, Indonésie, Bosna a Hercegovina Správné odpovědi: c b d Test na známku

9 Elektronická učebnice - II
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 29.9 Použité zdroje, citace

10 29.10 Anotace Autor Mgr. Hana Cvejnová Období 01 – 06/2012 Ročník
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 29.10 Anotace Autor Mgr. Hana Cvejnová Období 01 – 06/2012 Ročník 7. ročník Klíčová slova islám, křesťanství, buddhismus, judaismus, hinduismus, ateismus, monoteismus, polyteismus Anotace Prezentace popisující hlavní rysy a geografické rozmístění významných náboženství.


Stáhnout ppt "Elektronická učebnice - II"

Podobné prezentace


Reklamy Google