Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vojenští císaři Legie si samy provolávaly a sesazovaly císaře! – za 50 let tohoto období bylo 28 oficiálně uznaných císařů (+ další vzdorocísaři) - pouze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vojenští císaři Legie si samy provolávaly a sesazovaly císaře! – za 50 let tohoto období bylo 28 oficiálně uznaných císařů (+ další vzdorocísaři) - pouze."— Transkript prezentace:

1 Vojenští císaři Legie si samy provolávaly a sesazovaly císaře! – za 50 let tohoto období bylo 28 oficiálně uznaných císařů (+ další vzdorocísaři) - pouze čtyři nebyli zavražděni

2 Říše – příliš velké území, mnoho národů na různé kulturní úrovni
Kolonát: Skončily výbojné války = úbytek otroků = pronájem rozparcelovaných velkostatků svobodným rolníkům - kolónům Lepší motivace k práci, ale… Dostávali horší půdu + museli produkty levně prodávat (laciný dovoz zeměď. produktů) = upadali do dluhů, ale nesměli půdu opustit - postupně se vyvinulo poddanství

3 Dioklecián Snaha vyřešit krizi posílením panovníkovy osobní moci Prohlásil se za neomezeného pána (dominus = pán) Vzniká nový způsob vlády: dominát

4 Dominát Císař už není „první mezi rovnými“ (princeps), ale neomezený absolutistický vládce podle vzoru orientálních despotů (dominus) Dioklecián - schopný, tvrdý, bývalý pretorián, zlepšil správu, hospodářství, armádu Tetrarchie - obrovská říše rozdělena mezi 4 panovníky (Dioklecián v čele)

5 Reformy se osvědčily až do r
Reformy se osvědčily až do r. 305, kdy Dioklecián odstoupil a uchýlil se do paláce ve Splitu.

6 Konstantin Veliký 306 - 337 Zrušil systém 4 vladařů
Hlavní město říše – Konstantinopol (řecká osada Byzantion na Bosporu) Sympatizuje s křesťany - před smrtí křest r edikt milánský = zrovnoprávnil křesťanství s ostatními povolenými náboženstvími

7 Křesťanství Zrodilo se v římské provincii Judey z židovského náboženství S judaismem společná víra v jednoho boha a víra v příchod spasitele = Mesiáše (hebrejsky) = Christos (řecky) . Postava Ježíše Nazaretského Jeho život, skutky, smrt a zmrtvýchvstání v Novém zákoně (Bible), zejm. 4 evangelia

8 Vznikla nová církev - křesťanství
První křesťané - Židé Postupně se rozšiřuje po celém území římského impéria 12 apoštolů (respektive 13 - Jidáš) šíří novou víru - vznikají křesťanské obce, obřady, kněží, křest = církev

9 První tři století – pronásledování římskou mocí
Křesťané odmítali uctívat císaře jako boha a sloužit v armádě pronásledováni, zjm. za císaře Diokleciána r edikt milánský – císař Konstantin zrovnoprávnil křesťanství s ostatními náboženstvími r. 380 prohlásil císař Theodosius křesťanství za jediné povolené státní náboženství

10 Přitažlivost nového náboženství
Ústřední myšlenka: všeodpouštějící láska Nenásilí v mezilidských vztazích Rovnost všech lidí Později uznání sociálních rozdílů a loajalita vůči autoritám

11 Kultura, věda a umění Silný vliv Řeků a Etrusků
Vše, co přejali, dokázali vylepšit Náboženství: tolerantní přejali mnoho různých forem - nejsilnější vliv - řečtí bohové (přejmenováni):

12 Římští bohové Iupiter Iunona Minerva Venuše Diana Vulcanus Zeus Héra
Pallas Athéna Afrodita Artemis Héfaistos

13 Latina Dala základ moderním románským jazykům
Mezinárodní dorozumívací jazyk učenců a církve Odborná terminologie založena na latině Latinská slovní zásoba pronikla i do nerománských jazyků (V angličtině téměř 70 % slovní zásoby!)

14 Literatura Historie: Livius, Tacitus
Poezie: Vergilius, Ovidius, Horatius Divadlo: Plautus, Terentius

15 Stavby Řecké a etruské vzory Klenba, oblouk Chrámy (římský Panteon)
Amfiteátry (Colosseum) Triumfální oblouky (Constantinův) Veřejné lázně (anglické město Bath) Vodovody (akvadukty) Silnice („Všechny cesty vedou do Říma“) Činžovní domy, venkovské vily

16 Zánik západořímské říše
Vnitřní rozklad (gigantismus), hospodářská krize, úpadek dopravy a obchodu Sílící tlak Germánů, způsobený stěhováním národů 395 císař Theodosius rozdělil říši mezi syny: západní (Honorius) a východní (Arcadius)

17 Východořímská říše Hlavní město Konstantinopol Byzanc Řečtina
Hospodářsky stabilní Přežila do r. 1453 Dobyta Turky

18 Západořímská říše Odolávala náporu Germánů, Hunů
„Stěhování národů“ - vyvoláno tlakem Hunů (v čele král Atilla) r. 451 bitva na Katalaunských polích – Atilla odražen 455 Vandalové vyplenili Řím

19 r.476 Germánský vůdce Odoakar (germanizace armády) sesadil posledního císaře Romula Augustula (malý chlapec) Vládl jako germánský král Zánik západořímské říše Konec starověku Počátek středověku


Stáhnout ppt "Vojenští císaři Legie si samy provolávaly a sesazovaly císaře! – za 50 let tohoto období bylo 28 oficiálně uznaných císařů (+ další vzdorocísaři) - pouze."

Podobné prezentace


Reklamy Google