Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘÍSLOVCE (adverbium) je neohebný slovní druh, který vyjadřuje bližší okolnosti dějů a vlastností. V češtině se mezi slovními druhy řadí na šesté místo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘÍSLOVCE (adverbium) je neohebný slovní druh, který vyjadřuje bližší okolnosti dějů a vlastností. V češtině se mezi slovními druhy řadí na šesté místo."— Transkript prezentace:

1 PŘÍSLOVCE (adverbium) je neohebný slovní druh, který vyjadřuje bližší okolnosti dějů a vlastností. V češtině se mezi slovními druhy řadí na šesté místo. Nejčastěji má ve větě funkci příslovečného určení, které je závislé na přísudku.

2 DRUHY

3 -vyjadřuje čas, ve kterém probíhá děj.
Příslovce času -vyjadřuje čas, ve kterém probíhá děj. -odpovídá na otázky : kdy? dokdy? odkdy? (ráno, večer, dnes, zítra, teď ) PŘ: JIRKA SEDĚL VEČER VENKU.

4 Příslovce místa vyjadřuje místo, ve kterém probíhá děj.
Odpovídá na otázky: kde? kam? odkud? (nahoře, nahoru, shora) PŘ: MARTIN SEDĚL NAHOŘE.

5 Příslovce způsobu vyjadřuje způsob, kterým děj probíhá.
Odpovídá na otázku jak? (špatně, dobře, pomalu) PŘ: MÍŠA SE MÁ DOBŘE.

6 Příslovce příčiny (důvodu)
vyjadřuje příčinu (důvod), kvůli které děj probíhá. Odpovídá na otázku proč? (úmyslně, náhodou) PŘ: NÁHODOU TAM NEPŘIŠEL.

7 Příslovce míry vyjadřuje míru, ve které děj probíhá.
Odpovídá na otázky: jak mnoho? jak málo? (málo, hodně, velmi, úplně ) PŘ: MÁM MÁLO PENĚZ.

8 Zájmenná příslovce Naznačují okolnost situace (mají k první skupině vztah jako zájmena ke jménům): ukazovací - zde, tam, tudy tázací - kde, kam, kudy vztažná - jak, proč neurčitá - někde, někam, někdy záporná - nikde, nikam, nikdy

9 Příslovce mohou být také sponou přísudku (je mu smutno) nebo přívlastkem neshodným (kotoul letmo).
Příslovce je nejčastěji odvozováno od přídavných jmen (malý - málo, rychlý - rychle, častý - často).

10 Od přídavných jmen utvořte příslovce:
Slabý _______ Soukromý ______ Hloupý ________ Hrubý ________ Tvrdohlavý ______ Žíznivý _______ Slepý ______ Nevědomý ______ Tajemný ________ Rozumný ______

11 Řešení: Slabý - slabě Soukromý - soukromě Hloupý - hloupě
Hrubý - hrubě Tvrdohlavý - tvrdohlavě Žíznivý - žíznivě Slepý - slepě Nevědomý - nevědomě Tajemný - tajemně Rozumný - rozumně

12 1. opačné slovo ke slovu nalevo
2. od přídavných jmen tvoř příslovce: drobný mazlivý hrozný důrazný 6. Jakou řečí mluví Fin? zběsilý

13 Řešení tajenky N A P R V O D B Ě M Z L I H Ů F S K Y E

14 Najdi příslovce: Včera jsem byla u babičky. Už můžete dát ruce dolů.
Musíte být potichu! Odpověz hlasitě a zřetelně. Dnes píšeme důležitou písemku. Teď si zrovna nemohu vzpomenout. Určitě se ti bude ten film líbit. Opět u nás byla odpoledne návštěva.

15 Řešení: Včera, už, dolů, potichu, hlasitě, zřetelně, dnes, teď, určitě, opět, odpoledne

16 Urči druhy příslovcí: Seděl nahoře. Představení se mi velmi líbilo.
Přijď brzy! Udělej to pořádně! Náhodou tam nepřišel.

17 Řešení: nahoře – místa velmi – míry brzy – času pořádně – způsobu
náhodou – příčiny

18 Utvoř příslovce: krásný – mládí – horkost – chladit – výška – světlo –
jasný – modrý -

19 Řešení: krásný – krásně mládí – mladě horkost – horce
chladit – chladně výška – vysoko světlo – světle jasný – jasně modrý - modře


Stáhnout ppt "PŘÍSLOVCE (adverbium) je neohebný slovní druh, který vyjadřuje bližší okolnosti dějů a vlastností. V češtině se mezi slovními druhy řadí na šesté místo."

Podobné prezentace


Reklamy Google