Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plzeňský kraj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plzeňský kraj."— Transkript prezentace:

1 Plzeňský kraj

2 Základní informace o kraji
plzeňský kraj se rozprostírá na jihozápadě České republiky sousedí na severozápadě s Karlovarským, na severu s Ústeckým, na severovýchodě se Středočeským a na východě s Jihočeským krajem nejdelší hranici má na jihozápadě se SRN (Bavorskem) velmi výhodná je poloha regionu mezi hlavním městem Prahou a zeměmi západní Evropy svou rozlohou je Plzeňský kraj třetím největším krajem v České republice, avšak počtem obyvatel se řadí na deváté místo na celkovém počtu obyvatel České republiky se podílí 5,4% Po Jihočeském kraji je druhým nejřidčeji zalidněným krajem v České republice Sídelní struktura kraje je nevyvážená – na metropolitní Plzeň navazuje drobná venkovská struktura Schází města střední velikosti Typickým rysem území je vysoký počet malých sídel Katastrální území obcí do 2000 tisíc obyvatel tvoří více než 4/5 rozlohy kraje a žije v nich přes 30% obyvatelstva

3 Údaje o rozloze a obyvatelstvu Plzeňského kraje
rozloha 7 561km2 počet obyvatel počet obyvatel na 1km2 73 počet obcí s rozšířenou působností 15 počet obcí s pověřeným obecním úřadem 35 počet obcí 501 počet částí obcí 1544 podíl městského obyvatelstva (obce se statutem města) 67,3 % podíl obyvatelstva ve městech s a více obyvateli 43,8 %    

4 Povrch plzeňský kraj se vyznačuje rozmanitými přírodními podmínkami
tato pestrost je podmíněna především reliéfem dominantním přírodním fenoménem je pásmo pohraničních pohoří na jihozápadě (Šumava a Český les) a Plzeňská kotlina na severovýchodě kraje ostatní území kraje tvoří pahorkatiny Plzeňská pahorkatina a část Brdské vrchoviny členíme-li Plzeňský kraj podle hlavních vodních toků, největší část tvoří povodí Berounky – historické Plzeňsko, Kralovicko, Tachovsko, Domažlicko, Rokycansko a část Klatovska k povodí horní Otavy patří Sušicko a zbytek Klatovska na území se nachází 162 maloplošných chráněných území pro zachování rozmanitosti krajiny jsou vyhlášeny přírodní parky      

5 Průmysl plzeňský kraj patří mezi průměrně ekonomicky rozvinuté kraje v ČR na tvorbě HDP České republiky se podílí cca 5,5% v podílu tvorby HDP na obyvatele zaujímá v porovnání s ostatními kraji páté místo, a to především díky vysoké ekonomické výkonnosti města Plzně, která dle odhadů vytváří téměř dvě třetiny celkového HDP Plzeňského kraje mezi nejvýznamnější průmyslová odvětví zastoupená v Plzeňském kraji patří strojírenství, potravinářství, průmysl stavebních hmot a keramiky, výroba a distribuce energií, hutnictví společnosti s účastí zahraničního kapitálu představují cca 3,4% podíl na celkovém počtu průmyslových podniků v kraji, tato hodnota dvojnásobně převyšuje celorepublikový průměr kraj patří v rámci ČR k oblastem s dlouhodobě nižší mírou nezaměstnanosti, která se pohybuje okolo 7% v plzeňském kraji působí dvě vysoké školy, Západočeská univerzita (7 fakult) a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze obě vysoké školy vysokou kvalitou výuky a zaměřením vyučovaných oborů přitahují studenty nejen z Plzeňska, ale i z jiných regionů ČR a zahraničí

6 Doprava, cestovní ruch, kultura
plzeňský kraj zaujímá strategicky významnou polohu ve spojení východ-západ Evropy největší význam na území kraje má silniční doprava dopravní síť v regionu má výrazné radiální uspořádání a město Plzeň je významným dopravním uzlem poloha Plzeňského kraje je také významná pro rozvoj cestovního ruchu k hlavním cílovým skupinám klientů cestovního ruchu patří občané SRN a v rámci domácího cestovního ruchu pravidelně se vracející obyvatelé větších měst ČR největší počet zahraničních turistů přichází do Plzeňského kraje z Německa přes hraniční přechody Rozvadov , Folmava a Železná Ruda sousedství Bavorska, jednoho z nejvyspělejších regionů EU s podobnými přírodními podmínkami, vyvolává potřebu zmírňování přeshraničních socio-ekonomických rozdílů před vstupem do EU. Města a obce příhraničních území na české a německé straně vytváří dva Euroregiony: Šumava - Bavorský les - Mühlviertel a Egrensis. plzeňský kraj vytváří územní jednotku NUTS II jihozápad spolu s Jihočeským krajem návštěvníci a obyvatelé Plzeňského kraje mohou využít nejen mnoha kulturních zařízení jako jsou divadla, kina, galerie, muzea, hrady a zámky, ale také výborných podmínek pro sport - v létě pro turistiku a cykloturistiku, v zimě pak pro sjezdové i běžecké lyžování.

7 Obce s rozšířenou působností v Plzeňském kraji
obyvatel obcí částí obcí Ekonomických subjektů Rozloha v ha Blovice 11 217 19 51 2 307 22 255 Domažlice 39 282 58 160 8 256 76 317 Horažďovice 12 221 20 59 2 457 25 871 Horšovský Týn 13 820 18 74 2 698 28 866 Klatovy 50 826 44 242 11 463 90 634 Kralovice 22 046 120 4 713 65 927 Nepomuk 11 178 26 64 2 410 30 872 Nýřany 49 869 54 117 9 896 62 750 Plzeň 15 52 49 762 26 141 Přeštice 20 609 30 4 171 27 120 Rokycany 46 117 68 101 10 197 57 522 Stod 21 749 24 41 3 923 25 915 Stříbro 16 532 90 3 220 43 071 Sušice 24 974 178 5 556 78 056 Tachov 35 285 27 136 8 610 94 791

8 Plzeň Plzeň je čtvrtým největším městem v České republice
v západní části Čech zaujímá výrazné dominantní postavení jako silné průmyslové, obchodní, kulturní a správní centrum město bylo založeno v roce 1295 na soutoku řek Úhlavy, Úslavy, Radbuzy a Mže českým králem Václavem II. výhodná geografická poloha mezi Prahou a zemskými hranicemi mu umožnila rychlý ekonomický rozvoj dnešní Plzeň se rozkládá na ploše 125 km2 a žije zde zhruba obyvatel vysoká kulturní i hospodářská úroveň města se odrazila v  osobitém stavebním vývoji.

9 Historie Plzně historické jádro města bylo v roce 1989 prohlášeno městskou památkovou rezervací mezi cenné stavební památky patří zejména gotický chrám sv. Bartoloměje, renesanční radnice, barokní přestavby budov arciděkanství a františkánského kláštera či židovská synagoga Na přelomu 19. a 20. století jsou dokončovány náročné stavby veřejných budov, např. městské divadlo, muzeum, Měšťanská beseda apod. zcela ojedinělý je soubor 18 domů vyzdobených sgrafity podle návrhů Mikoláše Alše v období industrializace v 19. stol. byly v Plzni založeny známé průmyslové giganty - strojírenský komplex Škoda a Plzeňský Prazdroj mimořádným projektem v rámci celé České republiky je současná výstavba moderní průmyslové zóny Borská pole usilí o zkvalitnění úrovně vzdělání vyvrcholilo v roce 1991 založením Západočeské univerzity

10 Vzdělávání neobyčejně široká je také síť středních odborných škol, gymnázií a škol uměleckých v Plzni působí také mezinárodní instituce - Alliance Francaise, Anglická knihovna, Rakouská knihovna a Americké centrum duchovní tradice města byly posíleny založením biskupství v roce 1993.                              

11 Kultura, rekreace k nejhodnotnějším tradicím plzeňského kulturního prostředí patří činnost Divadla J. K. Tyla Plzeň je dějištěm kulturních akcí a festivalů mezinárodního významu - Smetanovské dny, Skupova Plzeň, Historický víkend, festival Na ulici, Pilsner Fest, Mezinárodní bienále kresby či festival Divadlo v rámci Plzeňského kulturního léta jsou pořádány koncerty na otevřených pódiích v centru města rekreační možnosti Plzně jsou překvapivě bohaté, neboť město obklopují četné lesy s mnoha vodními plochami okolí města skýtá rozmanité možnosti výletů za historickými památkami Plzeňska

12 Významná místa a kulturní památky
Bělohorská hájovna-byla vystavěna v roce 1854 jako hájovna městských lesů Bolevecká borovice-krajová odrůda borovice lesní se specifickými znaky, které jsou projevem fyziologické adaptace druhu na podmínky oblastního stanoviště. Fakultní nemocnice Lochotín-jde o jeden z nejrozsáhlejších zdravotnických areálů v celé České republice, určený pro poskytování špičkové lékařské péče obyvatelům západočeského regionu a svým pedagogickým napojením na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni i pro výchovu nového zdravotnického personálu Kostel Všech svatých-kostel Všech svatých, stojící na vrcholku nad Roudnou v ulici Pod Všemi svatými, patří k nejvýznamnějším církevním památkám města Plzně Klotzova cihelna (dnes střelnice)-bývalá kruhová cihelna Ing. Františka Klotze, která vyráběla speciální ruční cihly, zvané kanálky Křížový kámen u Dostálky-při silnici k Záluží stojící pískovcová deska vysoká 86 cm a 56 cm široká, jejíž horní část je zakulacená. Ve středu naznačeného kruhu je mírně šikmo umístěn pozitivní reliéf latinského kříže. Spodní část je z čelní strany tvořena vysokým reliéfem rovnoramenného kříže. Lochotínské lázně-pouze památkově chráněná empirová budova dnešního Lochotínského pavilonu Sigmondova naučná stezka-Sigmondova naučná stezka slouží k hlubšímu poznání rekreačního zázemí prvního plzeňského obvodu. Trasa měří asi 7 km a tvoří okruh s počátkem a ukončením u konečné stanice tramvaje č. 4. Velký bolevecký rybník-největší rybník bolevecké soustavy(53,3ha),Monumentální zemní hráz je 250 dlouhá, v koruně m široká a 12 m vysoká

13                                           


Stáhnout ppt "Plzeňský kraj."

Podobné prezentace


Reklamy Google