Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obecná arthrologie + spoje na hlavě,páteři a hrudníku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obecná arthrologie + spoje na hlavě,páteři a hrudníku"— Transkript prezentace:

1 Obecná arthrologie + spoje na hlavě,páteři a hrudníku

2 Spojení kostí Spojení kostí pojivem: Synarthrosis
* vazivem – syndesmosis * chrupavkou – synchondrosis * kostí – synostosis 2. Vzájemný dotyk kostí styčnými ploškami: Diarthrosis (articulatio synovialis, kloub) Místo articulatio fibrosa používá Grim a kol. výraz junctura fibrosa Syndesmosis: 1. šev (sutura) spojení plochých kostí lebky (s. serrata, plana, squamosa) 2. syndesmosis – pevné spojení kolagenním ev. elastickým vazivem (syndesmosis tibiofibularis, ligamenta /je-li převaha elastických vláken = lig. flava/) 3. vklínění zubů - gomphosis Synchondrosis: 1. tvořené hyalinní chrupavkou (připojení žeber ke sternu) 2. vazivovou chrupavkou - symphysis (spona stydká, meziobratlové destičky) Synostosis – např. kost křížová

3 Synarthrosis : kosti jsou plynule spojeny některým z pojiv
1. vazivem – syndesmosis šev (sutura) syndesmosis vklínění (gomphosis)

4 2. chrupavkou – synchondrosis
Synarthrosis: kosti jsou plynule spojeny některým z pojiv . 2. chrupavkou – synchondrosis hyalinní chrupavka vazivová chrupavka

5 Synarthrosis: kosti jsou plynule spojeny některým z pojiv
3. kostí – synostosis

6 Diarthrosis: kosti se navzájem dotýkají styčnými plochami
Articulatio synovialis, kloub Stavba kloubu: Facies articulares Capsula articularis Cavum articulare Pomocná zařízení kloubní

7 Typy kloubů (podle tvaru styčných ploch)
kulový vejčitý sedlový válcový - a) šarnýrový b) kolový kladkový plochý s nepravidelnými ploškami (amphiarthrosis)

8 Osy tělní longitudinální sagitální transverzální

9 Pohyby v kloubech podél tělních os : transverzální = abdukce / addukce
longitudinální = rotace (supinace / pronace) transverzální = abdukce / addukce sagitální = flexe / extenze (ventrální flexe / dorzální flexe)

10 Postup při popisu kloubu
název kloubu (česky, latinsky) kloubní plošky kloubní pouzdro pomocná kloubní zařízení typ kloubu, pohyby zajímavosti

11 Klouby hlavy, páteře a hrudníku

12 Spoje na lebce - přehled
Synarthrosis 1. Synchondrosis cranii: sphenooccipitalis petrooccipitalis. Sphenopetrosa. 2. Syndesmoses cranii: - sutury - ligamentum stylohyoideum - vazy čelistního kloubu Diarthrosis Art. temporomandibularis

13 Kloub čelistní Articulatio temporomandibularis
Caput mandibulae Tuberculum articulare Fossa mandibularis

14

15 Úhel, který svírají kloubní plošky čelistního kloubu

16 Vazy čelistního kloubu
Lig. laterale Lig.pterygospinale Lig.stylomandibulare Lig. sphenomandibulare

17 tuberculum articulare
fossa mandibularis tuberculum articulare meatus acusticus externus 3 – 4 mm 0,5 mm discus articularis Zenkerův retroartikulární plastický polštář caput mandibulae

18 fibrózní lamela disku zadní a přední příčný pruh elastická lamela disku m. pterygoideus lat.

19 Polohy caput mandibulae při otevírání úst

20 Poloha disku při otevření a zavření úst
Mandibulární elevace Mandibulární deprese

21 Rtg při zavřených ústech

22 Rtg při otevřených ústech

23 Spoje páteře - přehled Synarthrosis 1. syndesmosis 2. synchondrosis
lig. supraspinale Synarthrosis 1. syndesmosis 2. synchondrosis 3. synostosis Articulationes discus lig. longitudinale ant. et post. lig. flavum

24 Spoje páteře - přehled Diarthrosis Articulationes intervertebrales
lig. supraspinale Diarthrosis Articulationes intervertebrales Spojení mezi těly Spojení mezi oblouky Spojení mezi kloubními výběžky Kraniovertebrální spojení: art. atlantooccipitalis art. atlantoaxialis discus lig. longitudinale ant. et post. lig. flavum

25 Spoje páteře 1. syndesmosis Ligamenta lingitudinalia ant., post.
dlouhé vazy Ligamenta lingitudinalia ant., post.

26 Spoje páteře 1. syndesmosis krátké vazy lig. interspinale
lig. supraspinale lig. intertransversarium lig. flavum

27 Spoje páteře 2. Synchondrosis Disci intervertebrales Počet: 23
Tvoří 1/4 – 1/5 délky páteře Anulus fibrosus Nucleus pulposus

28 Spoje páteře Diarthrosis Articulationes intervertebrales

29 Spoje páteře Kraniovertebrální spojení:
Articulatio atlantooccipitalis Membrana atlantooccipitalis post.

30 Spoje páteře Kraniovertebrální spojení: Articulatio atlantoaxialis

31 Spoje páteře Kraniovertebrální spojení: articulatio atlantoaxialis
Lig. cruciforme atlantis (lig.transversum atlantis a fasciculi longitudinales) Lig. longitudinale post. ( membrana tectoria) Lig.apicis dentis Lig. alaria

32 Spoje páteře Membrana atlantooccipitalis ant.
Kraniovertebrální spojení: articulatio atlantoaxialis Membrana atlantooccipitalis ant. Membrana atlantooccipitalis post.

33 RTG atlantoaxiální spojení

34 RTG krční páteř

35 Tvar, zakřivení a pohyblivost páteře
Krční lordóza Hrudní kyfóza Bederní lordóza Křížová kyfóza

36 Tvar, zakřivení a pohyblivost páteře
Krční oddíl: flexe, extenze, úklony, rotace Hrudní oddíl: rotace, úklony omezeny žebry Bederní oddíl: flexe, extenze, úklony, rotace je omezena orientací styčných plošek Skolióza

37 Spoje hrudníku 1. Articulationes sternocostales
2. Articulationes costovertebrales

38 Spoje hrudníku 1. Articulationes sternocostales Lig.interclaviculare
Lig.sternoclaviculare ant. Lig.costoclaviculare

39 Spoje hrudníku 2. Articulationes costovertebrales:
- art. capitis costae art. costotransversarium Lig.costotransversarium Lig.costotransversarium lat.

40 Spoje hrudníku 2. Articulationes costovertebrales
Lig. costotransversarium sup. et lat. Lig. capitis costae radiatum

41 RTG hrudní páteře


Stáhnout ppt "Obecná arthrologie + spoje na hlavě,páteři a hrudníku"

Podobné prezentace


Reklamy Google