Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tato prezentace byla vytvořena

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tato prezentace byla vytvořena"— Transkript prezentace:

1 Tato prezentace byla vytvořena
v rámci projektu Orbis pictus 21. století

2 OB21-OP-STROJ-SPS-SVE-M-4-005
KOMPRESORY OB21-OP-STROJ-SPS-SVE-M-4-005

3 KOMPRESORY V kompresorech se mění mechanická nebo kinetická
energie v energii tlakovou, při čemž se vyvíjí teplo. Kompresory jsou stroje tepelné, se zřetelem na změnu energie, která v nich probíhá, jsou to stroje konverzní (konverze = změna, přeměna). V1 p1 F1 V2 p2 F2 V3 p3 F3

4 KOMPRESORY Základní hodnoty charakterizující kompresor jsou:
tlakový poměr tj. poměr výtlačného tlaku pv k tlaku sacímu ps výkonnost tj. nasávaný objem plynu V (m3s-1, m3min-1, m3h-1) příkon na hřídeli kompresoru Pef spotřeba pracovní páry (u kompresorů proudových)

5 KOMPRESORY - rozdělení
PODLE PRINCIPU ČINNOSTI: objemový princip, stlačení se dosahuje nasátím vzduchu do prostoru, který je pak uzavřen a zmenšován. např. pístové kompresory rychlostní princip, nasátý vzduch je urychlován a jeho kinetická energie je v difuzoru transformována na tlakovou energii. např. turbokompresory.

6 KOMPRESORY - rozdělení
PODLE STLAČOVANÉHO MÉDIA: Chemické a fyzikální vlastnosti stlačovaného média mají prvořadý vliv při volbě konstrukce kompresoru, druhu maziva, způsobu chlazení i při jiných rozhodováních. Velký důraz na těsnost !!! u kompresorů plynových (určeny ke stlačování běžných technických plynů) u kompresorů speciálních, stlačujících jedovaté , výbušné či jinak nebezpečné plyny (např. čpavek, vodík, kyslík…).

7 KOMPRESORY - rozdělení
PODLE TLAKU: Vývěva nasává vzduch při tlaku nižším než atmosférickém a stlačuje jej na tlak atmosférický Dmychadlo stlačuje atmosférický vzduch na přetlak do 200 kPa Kompresor stlačuje plyn na přetlak vyšší než 200 kPa Booster pomocný kompresor, zařazovaný do sání např. chladivových kompresorů při příliš vysokém tlakovém poměru. Někdy je tak také nazýván i dotlačovací kompresor. Cirkulační kompresor (cirkulátor) – nasává plyn o vysokém tlaku, stlačuje ho s malým tlakovým poměrem. Je určen pro udržování tlaku v chemických provozech nebo plynovodech.

8 KOMPRESORY - rozdělení
PODLE POČTU STLAČOVACÍCH STUPŇŮ: jednostupňové - při jediné operaci uskuteční stlačení plynu z tlaku sacího na tlak konečný dvoustupňové - vysoký tlakový poměr, postupné, podle počtu třístupňové atd. stupňů opakované stlačení a ochlazení před vstupem do dalšího stupně U turbokompresorů, zejména osových, může být velký počet stupňů ( 20 i více)

9 KOMPRESORY - rozdělení
PODLE KONEČNÉHO TLAKU (TLAKOVÉHO POMĚRU): Nízkotlaký není-li výtlačný tlak vyšší než 2,5 MPa, Středotlaký pro výtlačný tlak mezi 2,5 a 10 MPa, Vysokotlaký pro výtlačný tlak 10 až 250 MPa.

10 KOMPRESORY - rozdělení
PODLE JINÝCH CHARAKTERISTIK: Stacionární Přenosné

11 KOMPRESORY - rozdělení
PODLE JINÝCH CHARAKTERISTIK: Pojízdné chlazené vodou nebo vzduchem

12 KOMPRESORY - rozdělení
PODLE JINÝCH CHARAKTERISTIK: poháněné přímo nebo s použitím řemenového, ozubeného nebo hydraulického převodu poháněné motorem elektrickým, spalovacím nebo parním

13 KOMPRESORY- přehled pístové membránové
s vratným pohybem pracovního elementu křídlové kapalino-kružné s valivým pístem spirálové ostatní s volným pístem ostatní s jedním rotorem objemové (aerostatické) rotační KOMPRESORY šroubové zubové ostatní s dvěma a více rotory odstředivé (radiální) lopatkové (turbo kompresory) osové (axiální) rychlostní (aerodynamické) proudové (ejektory)

14 Použitá literatura BOLEK,A., KOCHMAN,J. aj. Části strojů 2. svazek vydání, Praha: SNTL, 1990 DOLEČEK,J., HOLOUBEK,Z., Strojnictví 1 pro SOU, 1. vydání Praha : SNTL, 1988 KŘÍŽ, R., Strojírenská konstrukce vydání, Praha: SNTL, 1986


Stáhnout ppt "Tato prezentace byla vytvořena"

Podobné prezentace


Reklamy Google