Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Destinace cestovního ruchu ?!

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Destinace cestovního ruchu ?!"— Transkript prezentace:

1 Destinace cestovního ruchu ?!
Luhačovské Zálesí Destinace cestovního ruchu ?!

2 Destinace Jak můžeme chápat destinaci cestovního ruchu?
Destinace jako geografická oblast různé velikosti se souhrnem nabízených služeb a celkově vnímanou příjemci (klienty) jako specifickou od ostatních oblastí Destinace jako cílová oblast v daném regionu, typická významnou nabídkou atraktivit cestovního ruchu a infrastruktury cestovního ruchu Destinace jako konkrétní oblast se souhrnem nabízených komodit/služeb Destinace jako „rekreační produkt“

3 Vymezení destinace Luhačovice Luhačovice a Pozlovice Luhačovicko
Luhačovské Zálesí Zlínsko a Luhačovicko Východní Morava

4 Vymezení destinace Je vůbec žádoucí definovat novou destinaci CR
Nepostačuje plně Východní Morava / Zlínsko a Luhačovicko?

5 Marketing a management destinace
marketing + management = marketingový management zatím nejvyspělejší generace regionálního řízení a organizaci turismu v destinaci důsledek zvyšující se náročnosti klientů na straně jedné a sílícího konkurenčního boje na straně druhé

6 Společnost destinačního managementu (DMC)
společnost destinačního managementu – Destination Management Company společnost „zaměřená na management destinace a prosazení destinace a jejích produktů cestovního ruchu na trhu společnost, která realizuje záměry destinačního managementu, je zaměřena na vývoj a aktivní prodej hlavních produktu a cenovou politiku je zájem o její budování v Luhačovském Zálesí?

7 Důvody vzniku společností destinačního managementu
destinace bez funkční společnosti destinačního managementu příliš mnoho aktéru a jejich partikulárních zájmu spolu s odlišným vlivem a finančními možnostmi těchto aktéru způsobuje neschopnost trhu vytvořit samovolně zdroje potřebné pro destinační marketing dochází k tzv. tržnímu selhání = absence zdrojů pro marketingové aktivity „Společnost destinačního marketingu je nenahraditelná ve své roli propagace identity a image destinace jako celku, protože většinou žádný z privátních subjektu nemůže tímto způsobem destinaci / region zastupovat“ (Palatková, 2006) vznik společnosti destinačního managementu a marketingu je odpovědí na tržní selhání, dochází tak ke kombinované spolupráci a financování systému ze strany veřejného a soukromého sektoru

8 Charakteristika moderní DMC
Některé destinace vytvořily nové institucionální struktury nebo přestavěly a změnily staré tak, aby byly schopné vytvářet a plnit strategie rozvoje destinace. Nově tak vznikly podniky/společnosti destinačního managementu Mají výrazně komerční rysy, tržní orientaci a generují příjmy Jsou vedeny a financovány nejvýznamnějšími aktéry v regionu Tím dochází ke značné motivací ostatních

9 Cíle moderní DMC Cílem DMC je optimalizace příjmů z turismu při udržitelném rozvoji destinace, a to zejména: optimalizace příjmu na návštěvníka z klíčových trhů udržení dostatečně širokého spektra zdrojových trhu udržení nebo zvýšení podílu na nových a rostoucích trzích zvýšení počtu přespávajících turistu (lužkonoci); zvýšení zaměstnanosti v cestovním ruchu

10 Příklady dobré praxe Příklady dobré praxe velikostně analogických destinačních agentur v rámci České republiky: České Švýcarsko Český Krumlov Hranicko Sokolovsko Jesenicko

11 Jak chápeme atraktivní destinaci?

12 Jak chápeme atraktivní destinaci (Luhačovské Zálesí)?
Co by taková destinace měla zahrnovat / obsahovat ? Jaké jsou nové cílové skupiny? Jak tyto skupiny přilákat? Jak nově zaujmout zamýšlenou / stávající klientelu? Jak využít současného systému propagace?

13 Vymezení relevantních aktérů CR v Luhačovském Zálesí

14 Vymezení relevantních aktérů CR v destinaci
Město Luhačovice Městys Pozlovice Lázně Luhačovice a.s. Miramare Luhačovice další hotely a penziony v Luhačovském Zálesí Centrála cestovního ruchu Východní Moravy Luhačovské Zálesí, o.p.s. ? ???

15 Co dále?

16 Správa sociálních sítí destinace Tiskový mluvčí destinace???
PR manager destinace Vytvoření specifické pracovní pozice s podporou soukromého a veřejného sektoru Komunikace a spolupráce s IC, municipalitami, podnikatelskými subjekty v oblasti cestovního ruchu, s neziskovým sektorem, s CCR VM – Živé Luhačovice Příprava tiskových zpráva, prezentace regionu, cílené budování image destinace, kontakt s médii Správa sociálních sítí destinace Tiskový mluvčí destinace???

17 Moderní turistický portál
Aktualizovaná verze turistického portálu Moderní design Je žádoucí informovat o celé destinaci?

18 Moderní turistický portál
Vytvoření alternativního turistického portálu s akcentem na celé Luhačovské Zálesí? Komerční pojetí? Není to duplicitní činnost vůči

19 Informační newsletter / bulletin / zpravodaj
Přibližně 2-4x ročně editace informačního zpravodaje o destinaci Přehled kulturních a společenských akcí, informace o Luhačovském Zálesí, budování značky a dobré image

20 Jednotný vizuální styl
Nový vizuální styl Luhačovského Zálesí Cílené budování značky? Jednotné značení všech turistických cílů?

21 Luhačovice/Luhačovské Zálesí jako gastronomická destinace
Luhačovice Food Festival Jak chutnají Luhačovice / Luhačovské Zálesí? Týden tradiční gastronomie v Luhačovském Zálesí Možnost zapojení restaurací a hotelů Jednotná marketingová kampaň akce Možnost zvýšení mimosezónní atraktivity destinace a obsazenosti hotelů?

22 Nové akce pro veřejnost?
Je současná nabídka dostatečná? Je žádoucí vytvářet nové akce? Pokud ano, jaké? Personální a organizační zázemí?

23 Finanční a personální zdroje
Alfa omega dalších aktivit Využití stávajících personálních kapacit? Vytvoření nových ? Finanční zdroje „DMM“? Spolupráce soukromý a veřejný sektor? 50 % / 50 % Využití dotačních zdrojů?

24 Důslednější propagace stávajících akcí?
Na co jsme zapomněli? Důslednější propagace stávajících akcí? Důslednější propagace již realizovaných projektů? Intenzifikace spolupráce s médii a CCR VM? Větší spolupráce současných akterů CR?

25 Těšíme se na další spolupráci!


Stáhnout ppt "Destinace cestovního ruchu ?!"

Podobné prezentace


Reklamy Google