Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Press konference CoaguChek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Press konference CoaguChek"— Transkript prezentace:

1 Press konference CoaguChek
Prof.MUDr.Jan Kvasnička

2 CoaguChek a možnosti jeho využití u nemocných na dlouhodobé perorální antikoagulační léčbě warfarinem . Prof.MUDr. Jan Kvasnička DrSc, Trombotické centrum VFN Praha 2

3 Úvod Indikace léčby orálními antikoagulancii (OA) ,
v ČR je to lék warfarin ( antagonista vit. K ), se dnes rozšiřují nejen na dlouhodobou terapii žilní trombózy, ale i na oblast prevence CMP a akutních koronárních syndromů . Počet léčených se však nezvyšuje, jedním z důvodů je nutnost častých laboratorních kontrol

4 Žilní trombus a plicní embolie

5 TEN: závažný medicínský a sociálně ekonomický problém – situace v USA
Asymptomatická ŽT smrt PE Post-trombotický syndrom Symptomatická ŽT Plicní hypertenze 60,0001 30,0002 600,0001 800,0003,4 2 miliony1 1Hirsh J & Hoak J. Circulation 1996;93: 2Pengo V et al. N Engl J Med 2004;350: 3Brandjes DP et al. Lancet 1997;349:759-62 4Kahn SR et al. J Gen Intern Med 2000;26:425-9

6 Roční incidence TEN v Evropě
Epidemiologická data ze 2 evropských populací Západní Francie (studie EPI-GETBO) TEN: 183/ HŽT: 124/ PE: 60/ Oger E et al.Thromb Haemost 2000; 83:657 Švédsko HŽT: 160/ Nordstrom M, et al. J Intern Med. 1992;232:155-60

7 Incidence ŽT a iktů ČR/ 1 rok
nových ŽT / rok nových iktů / rok

8 TEN – tichý zabíják 30% úmrtí je primárně způsobeno plicní embolii
75% úmrtí je u pacientů hospitalizovaných

9 Dlouhodobé následky TEN
Potrombotický syndrom Celkový výskyt potrombotického sy po symptomatické HŽT 20-50%* Plicní hypertenze 3,8% do 2let** *Kahn S Gindsberg JArch Intern Med. 2004;164:17-26 **Pengo V, et al.N Eng J Med. 2004;350:

10 Indikace k prevenci TEN s OA
Warfarin je indikován k primární prevenci žilního tromboembolizmu a) u osob dlouhodobě nehybných a risikem ŽT, b) po ortopedických operacích( TEP), c) v šestinedělí u rodiček s dědičnou žilní trombofilií, d) prevence CMP při fibrilaci síní ( redukce o 68%), e) léčba a sek.prevence ŽT . INR , kontrola léčby je doporučována na počátku po 3 dnech, později za dní Při INR < 2.0 je prevence a léčba s OA neúčinná, Při INR > 5.0 hrozí nebezpečí krvácení

11 Délka léčby OA U nemocných s prvým výskytem ŽT při přechodném riziku ŽT ( například sádrová dlaha ) je doporučena léčba perorálními antikoagulancii v trvání nejméně 3 měsíců. doporučení 7. konference ACCP.

12 Délka léčby OA Pro nemocné s prvým výskytem idiopatické ŽT je léčba perorálními antikoagulancii doporučována v délce 6 až 12 měsíců (stupeň 1A). doporučení 7. konference ACCP.

13 Délka léčby OA Pro nemocné s výskytem ŽT a dědičnou zátěží - trombofilních mutací (např. kombinaci mutací FV Leiden (7% nosičů v populaci) a genu protrombinu ( 1- 2 %) je doporučována léčba po dobu 12 měsíců. V některých komplikovaných případech (opakované ŽT , nebo PE, náhrada srdečních chlopní ) je nutno podávat antikoagulační léčba po dobu neurčitou. doporučení 7. konference ACCP.

14

15 Studie CoaguChek ČR2002 Účastníci studie -FN Brno,FN Hradec Králové, IKEM Pha,FN Ostrava, NsP Pelhřimov,FN Motol, VFN Pha, cíl : porovnání INR zjištěných automat.analyzátory a CoaguChek S, metody : PT , vyšetřeno 654 osob léčených warfarinem

16

17 Závěr studie z porovnání získaných INR (n 654) byl získán přehled o spolehlivosti osobního analyzátoru protrombinového času( r=0,917, p <0,001) v rozmezí INR 0,7-8,0. přístroj CoaguChek umožňuje rychle získat validní výsledky INR, nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi vyšetřením INR v testovaných laboratořích a CoaguChek metodou. je ho tak možné použít v ambulancích angiologů, , praktických lékařů apod., nebo přímo u pacientů se sníženou pohyblivostí. Stanovisko České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP

18


Stáhnout ppt "Press konference CoaguChek"

Podobné prezentace


Reklamy Google