Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak psát projekt a bakalářskou práci. Termíny Dnes : Zadání projektu 11.1.2010: odevzdání projektu 12.1.2010: zveřejněn rozpis prezentací Týden 18.-22.1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak psát projekt a bakalářskou práci. Termíny Dnes : Zadání projektu 11.1.2010: odevzdání projektu 12.1.2010: zveřejněn rozpis prezentací Týden 18.-22.1."— Transkript prezentace:

1 Jak psát projekt a bakalářskou práci

2 Termíny Dnes : Zadání projektu 11.1.2010: odevzdání projektu 12.1.2010: zveřejněn rozpis prezentací Týden 18.-22.1. prezentace projektu, zápočty

3 Další termíny Zápis do LS 2010: Zápis bakalářské práce (nutno potvrdit na katedře podmínky) První týden LS 2010: Domluvit s vedoucím práce přesné zadání Druhý až třetí týden: Předání zadání práce, nutná osobní účast a podpis Červen 2010: odevzdání práce Červenec 2010: uzávěrka indexu, přihláška k SZZ Začátek září 2010: státnice

4 Odevzdání projektu Pondělí 11.1.2010 Do 12:00 Osobně v B407 Pokud nestihnete, nutno podat zprávu (224354509, vanicek@fsv.cvut.cz)vanicek@fsv.cvut.cz Pokud odevzdáte dříve, nutno podat zprávu Externí vedoucí (ing. Suchý), nutno přinést podepsaný posudek

5 Forma projektu (i bakalářky) Orientační počet stran – Projekt 20 – Bakalářská práce 40 – Diplomová práce 60 Strana má cca 30 řádků po cca 60 úhozech (velikost písma 10-12pt, řádkování 1 ½)

6 Struktura práce

7 Úvodní list ČVUT, Stavební fakulta IS ve stavebnictví Projekt IS Petr Vopička 2010 (a třeba lev)

8 Zadání práce To dostáváte teď

9 Klauzule Prohlašuji, že tuto práci jsem vypracoval samostatně a použil jen uvedené podklady a rady od ….. podpis

10 Anotace Na ½ stránky shrnutí obsahu a přínosu práce V češtině a v angličtině

11 Pak začíná vlastní práce Případné poděkování Obsah Úvod Jednotlivé kapitoly Závěr (Seznam obrázků, tabulek, zkratek,…) Seznam literatury

12 Jazyk práce Čeština Slovenština angličtina

13 Seznam literatury [1] Vopička, E.: Život goril v Africe, ACADEMIA, 2009, dostupné na www.vopice.czwww.vopice.cz

14 Práce s literaturou Používat prověřené zdroje – Wikipedie a podobné zdroje těžko považovat za prověřené Nepoužívat jen Internetové zdroje, ale též skripta a monografie Raději více citací, než méně V práci popisovat jen věci, které jsou nad rámec povinného kmene studia Rešeršní část práce by neměla být delší než 1/3 rozsahu. V bakalářské práci musí být vlastní přínos k tématu, nejedná se jen o kompilaci z literatury.

15 Způsob citování Jak se píše v [1], tak: Potravu Gorily nížinné tvoří z větší části banány přímého tvaru a potravu Gorily horské tvoří banány tvaru kvadratické funkce. Podle odborné literatury Gorila nížinná jí radši rovné banány a Gorila horská zahnuté (a v seznamu literatury uvést prameny )

16 Průvodce prací (doporučení, ne povinnost) Krátká kapitola následující za úvodem, která shrne, které části práce jsou převzaté a odkud a kde je váš vlastní přínos. Totéž může být uvedeno u obrázků, tabulek,….

17 Hodnocení práce Projekt IS – Jedna známka z teoretické části (ing.Kaiser) – Posudek vedoucího projektu (je-li vedoucí projektu člen KII, není to vaše starost) – Hodnocení prezentace Obsah Forma (řečnické dovednosti, připravené slajdy) Dodržení času (10 minut)

18 Hodnocení bakalářské práce Dva posudky – Vedoucí práce – Oponent Oponenta vybírá katedra. Vy můžete podat vedoucímu práce svůj návrh, který vedoucí může a nemusí akceptovat.


Stáhnout ppt "Jak psát projekt a bakalářskou práci. Termíny Dnes : Zadání projektu 11.1.2010: odevzdání projektu 12.1.2010: zveřejněn rozpis prezentací Týden 18.-22.1."

Podobné prezentace


Reklamy Google