Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LMS Unifor E-learning DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (DiV) - způsob vzdělávání, ve kterém jsou žáci a učitelé vzájemně odděleni. Učitelé jsou v DiV nahrazení vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LMS Unifor E-learning DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (DiV) - způsob vzdělávání, ve kterém jsou žáci a učitelé vzájemně odděleni. Učitelé jsou v DiV nahrazení vzdělávací."— Transkript prezentace:

1

2 LMS Unifor E-learning

3 DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (DiV) - způsob vzdělávání, ve kterém jsou žáci a učitelé vzájemně odděleni. Učitelé jsou v DiV nahrazení vzdělávací institucí, informace jsou studujícím předávány pomocí metodicky upravených distančních textů. E-LEARNING - způsob vzdělávání, kterým lze účinně předávat informace studujícím. Je to v podstatě jakékoli využívání elektronických materiálních a didaktických prostředků k efektivnímu dosažení vzdělávacího cíle. LMS (Learning Management System) - systém řízeného vzdělávání, prostředí, umožňující realizovat DiV s podporou e-learningu. Net University s.r.o. vyvinula a s úspěchem využívá LMS UNIFOR TUTOR - "učitel v DiV", nepředává informace (tuto funkci obstarává distanční text), ale motivuje, působí na studenty, vede je v jejich studiu.

4 E-learning je výuka s využitím výpočetní techniky a internetu.výuka internetu E-learning je v podstatě jakékoli využívání elektronických materiálních a didaktických prostředků k efektivnímu dosažení vzdělávacího cíle s tím, že je realizován zejména/nejenom prostřednictvím počítačových sítí. V českém prostředí spojován zejména s řízeným studiem v rámci LMS.elektronických didaktických E-learning je vzdělávací proces, využívající informační a komunikační technologie k tvorbě kursů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia. E-learning je forma vzdělávání využívající multimediální prvky - prezentace a texty s odkazy, animované sekvence, video snímky, sdílené pracovní plochy, komunikaci s lektorem a spolužáky, testy, elektronické modely procesů, atd. v systému pro řízení studia (LMS).multimediální prvkyLMS Jde o takový typ učení, při němž získávání a používání znalostí je distribuováno a usnadňováno elektronickými zařízeními. E-learning zahrnuje jak teorii a výzkum, tak i jakýkoliv vzdělávací proces (s různým stupněm intencionality), v němž jsou v souladu s etickými principy používány informační a komunikační technologie pracující s daty v elektronické podobě. Způsob využívání prostředků ICT a dostupnost učebních materiálů jsou závislé především na vzdělávacích cílech a obsahu, charakteru vzdělávacího prostředí, potřebách a možnostech všech aktérů vzdělávacího procesu E-learning

5 Unifor - Základní informace Unifor Live! je systém pro řízené vzdělávání umožňující realizaci e- learningového vzdělávání na různých úrovních a podporované systémem propracovaných nástrojů. Z tohoto důvodu je LMS Unifor Live! vhodný pro velké množství institucí poskytujících distanční vzdělávání (ať již na úrovni komerční či nekomerční). LMS Unifor se skládá z několika základních částí zaměřených na konkrétní skupiny uživatelů: – Studentské prostředí – Tutorská část – Komunikační nástroje – Další podpůrné nástroje

6 Unifor – Moduly Interkom (náhrada pošty) Obsahový modul (disciplíny, modul, kurz a související) Systém úkolů (krátké i dlouhé) Vstupní stránku s novinkami, novinky, osobní stránku studenta i učitele Tutorskou část Studentskou část

7 Unifor – Struktura studia „Disciplína„ - Text, který je rozdělen do lekcí a kapitol (Ekonomika zubní ordinace) „Modul“(předmět) - skupina disciplín (Management, etika, legislativa a ekonomika zubního lékařství) „Kurz“ - skupina modulů

8 Unifor – Hlavní obrazovka Úvodní obrazovka – menu Komunikace – poslat zprávu – čtení příchozích Osobní stránka Kalendář

9 1. Nástroje pro přechod do nadřízené úrovně 2. Údaje přihlášeného uživatele 3. Hlavní menu 4. Často používané nástroje: Komunikační centrum - nabízí nástroje pro čtení a zasílání zpráv, sledováníí RSS kanálů. Uživateli se zobrazuje počet nových nepřečtených zpráv. Vyhledávání - umožňuje vyhledat v Uniforu zadaný řetězec Oblíbené - uživatelské menu které umožňuje uživateli přidat zde libovolné stránky, Unifor je při příštím přihlášení zobrazí. 5. Navigace na stránkách Unifor – Úvodní stránka

10

11 Unifor – Organizace studia Celé studium vychází z následující struktury: Kurz Modul Disciplína Každý kurz se skládá z definovaných modulů, modul pak z disciplín. Jedna disciplína může vystupovat modulech různých kurzů, modul je vždy spojen s jediným kurzem. Každé disciplíně je určen učitel - tutor. S ním budete při Vašem distančním studiu komunikovat, on bude hodnotit Vaše výsledky studia dané disciplíny. Některé disciplíny mají i prezenční formy studia nazývané tutoriály. Ty jsou svolány tutorem za účelem doškolení těch částí, které prostřednictvím Internetu nelze provést. Na tutoriály se musíte přihlásit. Disciplína může být uzavřena zkouškou. Tutor vypíše termíny zkoušky a formuluje požadavky, studenti se pak přihlašují na volný termín, který jim vyhovuje. Každý student (tedy i Vy) je přiřazen do virtuální třídy. Třída se vytváří pro každou disciplínu a je pomyslně oddělena od jiných virtuálních tříd. V dalších částech dokumentace naleznete postup, jak zjistíte své spolužáky ve třídě, kde s nimi můžete komunikovat, ap.

12 Unifor – Disciplína Hlavní stránka disciplíny zahrnuje veškeré informace o disciplíně, o Vašich výsledcích, a nástroje potřebné k úspěšnému studiu disciplíny. Pozn.: Formuláře na obrázku jsou ve skrytém stavu, kdy je vidět pouze řádek s názvem a ikony pro zobrazení/skrytí obsahu. Vaše třída - stránka, kde je zobrazen tutor disciplíny a všichni studenti třídy, Vaši spolužáci. U každého z nich se nabízí odkaz na jeho osobní stránku a možnost poslat mu zprávu. Lze také poslat zprávu tutorovi nebo celé třídě. Barevně jsou zvýrazněni studenti, kteří jsou právě přihlášeni. Požadavky a sylabus - zde se dozvíte podrobné informace o disciplíně. Diskuze k disciplíně - zde můžete založit téma a vést se diskuzi. Stránka je podrobně je popsaná v sekci komunikace. Úkoly k disciplíně jsou podrobně popsány dále. Tutor disciplíny - Odkaz se jménem tutora zobrazí kompletní informace o tutorovi - jeho osobní stránku. Poslat zprávu třídě - umožní poslat zprávu všem studentům Vaší třídy. V seznamu uživatelů jsou vybráni všichni studenti třídy. Ke zprávě můžete připojit přílohu. Statistika studenta - zobrazuje výsledky Vašeho studia. Význam distančních ikon - objasňuje význam ikon používaných ve studijních textech. Testy - seznam testů k disciplíně.

13 Unifor – Vaše úkoly Na této stránce naleznete všechny Vaše úkoly. Zadání dlouhého úkolu Kliknutím na odkaz s názvem dlouhého úkolu nebo na odkaz "Zadání" se zobrazí zadání úkolu včetně bodového ohodnocení. Odpověď na úkol – odeslání práce Zjistili jste, jaké dlouhé úkoly máte splnit. Přečetli jste si zadání a vypracovali odpověď na úkol. Výsledkem je soubor vytvořený mimo Unifor, který máte připraven k odeslání. Úkol odešlete tak, že kliknete na odkaz "Poslat". Ve formuláři se otevře část pro zadání jména a umístění připraveného zkomprimovaného souboru. Pro určení souboru použijte tlačítko "Procházet", které nabídne standardní dialog pro nalezení souboru. Odeslání úkolu můžete doplnit poznámkou pro tutora. Jak změnit odeslanou práci Svou práci můžete smazat nebo poslat znovu pouze do doby, než ji otevře tutor. Pokud ten tak učiní, nezbývá Vám, než se s tutorem dohodnout na tom, aby Váši práci smazal. Zadání dlouhého úkolu Odeslání dlouhého úkolu

14 Unifor – Testy Testy - Další formou testování jsou testy ABCD. Ty jsou ovšem využívány víceméně jako doplňkové kritérium a pomůcka pro studenta k ověření jeho znalostí. Testy naleznete podobně jako ostatní hodnotící kritéria na hlavní stránce disciplíny zde. Testy jsou dvojího typu: Zkušební test „Ostrý“ test Zkušební test Zkušební test, jak už jeho název napovídá, slouží výhradně studentovi ke kontrole získaných vědomostí. Nelze za něj získat body, ale na rozdíl od „ostrého testu“ jej lze libovolně opakovat. „Ostrý“ test Ostrý test slouží pro ověření znalostí studenta. Lze jej plnit pouze jednou, a jej nesplníte, musíte o nový pokus požádat svého tutora. On jediný je oprávněn povolit Vám plnění znovu. Spuštění testu - Kliknutím na odkaz testu na stránce disciplíny zobrazíte informace o testu. Zde se dozvíte všechny potřebné informace k plnění. Podstatnou informací je, za co se hodnotí. Může to být např.: čas počet bodů kombinace Test spustíte kliknutím na tlačítko Spustit text. Jakmile test zahájíte, již jej nelze do dokončení zahájit znovu. Pokud od plnění odejdete, čas vám běží dál. Kliknutí na odkaz testu ze stránky disciplíny způsobí návrat na poslední otázku, kterou jste plnili. Při plnění si dobře přečtěte otázku a vyberte jednu z nabízených odpovědí. Může být více správných odpovědí. Otázka může být doplněna obrázkem.

15 Unifor – Komunikace Interkom Interkom je interní komunikační systém Uniforu, je v podstatě náhradou elektronické pošty. Proč jej používat místo klasického e-mailu? Důvod je prostý: Pokud uživatel odešle zprávu, tato je uložena na serveru a adresát ji po svém přihlášení uvidí. U klasického e-mailu mohou být jednotlivé schránky uloženy na různých místech a může dojít ke ztrátě zprávy. V případě elektronické pošty může také dojít k záměně e-mailových adres. U Interkomu je to jinak, nepracuje se s adresami, pouze vybíráte adresáta podle jména. Veškeré zprávy jsou protokolovány. Pokud student zprávu smaže a tvrdí, že ji nedostal, administrátor to snadno zjistí. Jak si přečíst zprávy Pro práci s interním komunikačním systémem slouží nástroj "Komunikační centrum" dostupný v levé části hlavních stránknek (pod menu), nebo také položka "Komunikace" hlavního menu. Nové zprávy - zde jsou indikovány nové nepřečtené zprávy a je zobrazen jejich počet. Archivy zpráv - Unifor udržuje dva archivy zpráv, archiv přijatých a archiv odeslaných zpráv. Tím, že zprávu otevřete a přečtete, dojde automaticky k jejímu přesunu do archivu přijatých zpráv. Odeslané zprávy jsou automaticky přesouvány do archivu odeslaných zpráv. Archivy jsou dostupné po rozvinutí položky "Komunikace" hlavního menu. V archivech jsou zprávy zobrazeny stejně jako nové zprávy, stejně lze pracovat s detailem zprávy. Jak napsat zprávu - Zprávy lze odesílat v zásadě třem skupinám uživatelů: 1.virtuálním třídám (všem jejím studentům) 2.jednotlivým uživatelům 3.administrátorům Uniforu Ad 1. Odeslání zprávy třídě provedete z odkazu z hlavní stránky disciplíny nebo sylabu. Ad 2. Jednotlivým uživatelům pošlete zprávu volbou položky "Poslat zprávu uživateli" hlavního menu. Ad 3. Zprávu administrátorům pošlete volbou "Zeptat se podpory" z komunikačního centra. Na některých stránkách Uniforu jsou dále k dispozici přímé odkazy na odeslání zprávy studentovi, třídě, nebo libovolnému uživateli.

16 Unifor – odkazy a kontakt Odkaz na on-line manuál: http://lmsunifor.com/student-cd/ Pokud budete mít potíže se systémem kontaktujte administrátora: michal.chmelar@upol.cz

17 LMS Unifor E-learning Nashledanou


Stáhnout ppt "LMS Unifor E-learning DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (DiV) - způsob vzdělávání, ve kterém jsou žáci a učitelé vzájemně odděleni. Učitelé jsou v DiV nahrazení vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google