Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava České republiky na výkon předsednictví v Radě Evropské unie leden – červen 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava České republiky na výkon předsednictví v Radě Evropské unie leden – červen 2009."— Transkript prezentace:

1

2 Příprava České republiky na výkon předsednictví v Radě Evropské unie leden – červen 2009

3 Předsednictví v Radě EU je vykonáváno jednotlivými členskými zeměmi střídavě po dobu 6 měsíců pořadí rotace určuje Rada důležitý nástroj pro reprezentaci národních zájmů umožňuje v půlročním období předsedajícím státům realizovat vlastní priority

4 Úkoly předsedající země organizačně zajistit a řídit veškerá setkání Rady EU, přípravných výborů a pracovních skupin zastupovat Radu při jednáních s ostatními institucemi a složkami EU (EK, EP,..) zastupovat EU v mezinárodních organizacích a při jednáních s nečlenskými zeměmi

5 Úkoly - organizace setkání hlav států, předsedů vlád, veškerá jednání rady + všechna neformální jednání (např. Rakousko 12 jednání) přípravná jednání (každý týden schůzka Výboru stálých zastoupení, pravidelné schůzky cca 200 pracovních skupin a výborů) – zajišťuje SZ Brusel organizační zajištění výjezdních zasedání v předsedající zemi + doprovodný program

6 Program cílů předkládá předsedající země na začátku svého období Radě EU a EP vychází z aktuální situace nebo prioritám EU v daném období předsedající země zodpovídá za efektivitu práce Rady, tzn. akční plán činností na 1 rok (předsedající země + 2)

7 Skupinové předsednictví od 1.1.2007 skupinové předsednictví 3 zemí (1 a půl roku) zajištění kontinuity prací – společný program rozhodující slovo má každá země 6 měsíců Francie + Česká republika + Švédsko

8 Organizační zajištění koordinace velkého počtu konferencí po celém světě koordinace více než 150 setkání přímo v ČR (na ministerské úrovni) neformální setkání pracovních skupin a výborů + mediální servis, zajištění konferenčních prostor, ubytování, stravování, tisk a distribuce podkladů, překlady a tlumočení, ….

9 Příprava v ČR leden 2005 – usnesení vlády o č.35 o nárocích výkonu předsednictví v Radě EU na státní správu ČR 2006 – schválení rozpočtu (na léta 07-09 vyčleněno 3,319 mld Kč) nově by mělo vzniknout 369 funkčních pracovních míst (jazykově vybavení, znalost rozhodovacích procesů a legislativy EU)

10 Předsednictví - koordinace od 9.1.2007 – Úřad vlády ČR, útvar místopředsedy vlády pro evropské záležitosti (RNDr. Alexandr Vondra) 1) sekce pro evropské záležitosti 2) sekce pro předsednictví ČR v Radě EU (zodpovědnost za správné nastavení a koordinaci všech akcí, spojených s předsednictvím ČR v EU)

11 Příprava v kraji Vysočina dlouhodobá stáž v Bruselu (SROP 3.3) příprava stálého zastoupení kraje Vysočina v Bruselu (v rámci České domu – jednotná adresa pro většinu regionů a institucí ČR, Trone 60, Brusel) odborné semináře zaměřené na přenos zkušeností v oblasti přípravy předsednictví

12 Belgie (Brusel) 2.5. - 6.5.2007 odborníci KrÚ (EU tým + VO) zaměření: význam zastoupení regionů v Evropské unii program: význam stálého zastoupení ČR při EU, organizační struktura a poslání klíčových institucí EU – Rada EU, Evropský parlament, Evropská komise, DG, Výbor regionů.

13 Německo (Berlín) 21.5. - 24.5.2007 polit. reprezentace kraje, odborníci KrÚ, zástupci měst JI a HB (IPRM) zaměření: principy regionální politiky v Německu, řešení urbánní problematiky a integrovaný přístup program: systém fungování institucí uskutečňujících reg.politiku, urb. problematika ve městech a venkově, integrovaný přístup v uskutečňování reg.politiky, dopady předsednictví na regiony

14 Rakousko (Vídeň) 21.6. – 22.6.2007 odborníci KrÚ Zaměření: význam předsednictví ČR v EU pro regiony, efektivní využití, klíčové úlohy pro region ve fázi přípravy Program: příprava na předsednictví (celostátní vs regionální úroveň, role SZ Rakouska v Bruselu, doprovodné akce v průběhu předsednictví, propagace předsednictví v regionu)

15 Doporučení zahájit přípravu na celostátní i regionální úrovni min. s 2-letým předstihem definovat okruh a úroveň jednání, která by měla proběhnout v regionu koordinovat aktivity v regionu se sekcí pro přípravu předsednictví Úřadu vlády zahájit intenzivní jazykovou přípravu osob zodpovědných za koordinaci či organizaci akcí v regionu

16 Doporučení připravit seznam vhodných doprovodných aktivit + zahájit jednání s organizátory zahájit jednání s poskytovateli kongresových a konferenčních služeb (ubytovací a stravovací kapacity) KOORDINACE!!!


Stáhnout ppt "Příprava České republiky na výkon předsednictví v Radě Evropské unie leden – červen 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google