Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spojené království Velké Británie a Severního Irska"— Transkript prezentace:

1 Spojené království Velké Británie a Severního Irska
„United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland“

2 Základní data Hlavní město: Londýn „London“ (10 mil. obyv)
Počet obyvatel: (červenec 2007) Rozloha: km2 Úřední jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie Měna: britská libra (GBP) Hustota zalidnění: 249 obyv./km2

3 Poloha Západní Evropa

4 ostrovní stát - největší ostrov Evropy ostrov Velká Británie (94% rozlohy státu) severní část ostrova Irsko přilehlé ostrovy: Hebridy, Orkneje, Shetlandy, Man, Wight, Normanské soustroví výhodná geografická poloha od kontinentu oddělen průlivem La Manche

5 pod britskou správou Gibraltar, Britské Indooceánské teritorium, Bermudy, tzv. Britská Západní Indie v Karibské oblasti, Falklandy, ostrov Svatá Helena + další ostrovy Jižního Atlantiku, ostrov Pitcairn v Oceánii Velkou Británii tvoří vedle ostrovů a kolonií 4 hlavní historické celky Anglie (Londýn) Skotsko (Edinburgh) Wales (Cardiff) Severní Irsko (Belfast)

6 COMMONWEALTH Commonwealth of Nations - Společenství národů
volný svazek Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a jeho bývalých zámořských dominií a kolonií dnes je jeho členem více než 50 nezávislých států, ale i závislá území pod správou Británie, Austrálie a Nového Zélandu nejvýznamnější členové Commonwealthu: Kanada, Austrálie, Nový Zéland

7 COMMONWEALTH

8 PŘÍRODNÍ POMĚRY povrch vymodelován kaledonským vrásněním ve starších prvohorách Skotsko: Kaledonské hory, Grampiany (Ben Nevis 1343 m) Anglie: převážně nížiny, ve střední a severní Anglii Penninské pohoří Walles: Kambrické hory většinu Severního Irska tvoří nížina pobřeží na severu a západě velmi členité (fjordy, útesy) území se zvedá od jihu k severu: převažují hornatiny

9 PODNEBÍ oceánské: mírné, vlhké
vliv Severoatlantského teplého mořského proudu vlhké a chladné léto teplejší deštivá zima severozápadní Skotsko patří k nejdeštivějším místům v Evropě velká oblačnost a časté mlhy Londýnský smog !!!

10 VODSTVO říční síť : hustá; řeky krátké a díky srážkám vodnaté (Temže, Severn, Trent,..) Temže: 340 km, nálevkovité ústí do Severního moře - mořský příliv = Londýn je námořním přístavem hustá síť průplavů (vnitrozemská plavba) Jezera převážně ledovcového původu (Lough Neagh, Louch Lomond). Nejznámější - Loch Ness (tektonicko-ledovcový původ; nejhlubší jezero Velké Británie) bažiny, vřesoviště Kaledonský průplav (88 km)

11 Velká Británie se člení na:
hrabství okresy Města Panovník Královna Alžběta II. z rodu Windsdorů reprezentativní úloha Výkonnou moc má vláda v čele s ministerským předsedou od června 2007:Gordon Brown (Labour Party) Parlament Dolní sněmovna (Sněmovna Lordů): 650 členů Horní sněmovna (Sněmovna Reprezentantů): 1260 členů parlament navrhuje a schvaluje zákony, které musí podepsat panovník

12 OBYVATELSTVO (zdroj pro číselné údaje: Sčítání lidu a domu 2001)
etnické složení: Angličané: 83,6 % (Germáni) Skoti: 8,6 % Walesané: 4,9 % (Keltové) Irové: 2,9 % Velký počet přistěhovalců z bývalých kolonií (Indie, Pákistán, Karibik) náboženství: křesťané (Anglikáni, Římští katolíci, Presbyteriáni, Metodisté): 71,6 % převládá anglikánská církev muslimové: 2,7 % hinduisté: 1 %

13 ROZM ÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA
sever (Skotsko): obyv./km2 střední Anglie: obyv./km2 celková hustota zalidnění: 240 obyv./km2 míra urbanizace: 92 %

14 JAZYKY angličtina - je mateřským jazykem pro 350 - 400 mil. obyvatel
- další miliarda obyvatel ji používá jako dorozumívací jazyk galština ve Skotsku ( obyvatel) velština

15 Od 16. století se Británie díky své geografické poloze a dalším vlivům stala přední námořní a koloniální velmocí. Po 2. sv. válce – rozpad koloniální soustavy ÚKOL: Vyhledejte (dějepisný atlas, internet, učebnice) a lokalizujte na mapě všechny hlavní anglické kolonie od 16. stol. do pol. 20. stol. Velká Británie patří k ekonomicky nejsilnějším státům současného světa

16 Nerostné bohatství - ložiska ropy a zemního plynu v šelfu Severního moře - kvalitní černé uhlí ve Skotsku, střední Anglii a v Jižním Walesu - zásoby stavebních hmot – kaolín, vápenec - Přechod na nové zdroje energie = staré průmyslové oblasti a tradiční odvětví ztrácejí význam (zavření dolů a továren) – restrukturalizace průmyslu a hospodářství - Na vzestupu – přesné a dopravní strojírenství, elektronika, petrochemický průmysl. - Nejrychleji roste sektor služeb (okolo 70% ekonomicky aktivních obyv.)

17 Nejvýznamnější průmyslové oblasti
1. Londýn – metropole finančnictví, kulturní středisko, přední cíl cestovního ruchu 2. Middlands – Zdroje uhlí a rudy a lehký průmysl. Centra: Birmingham (ocel), Coventry, Nottingham, Liverpool (barevné kovy), Manchester + Leeds (textilní a oděvní prům.), Newcastle a Glasgow 3. Skotsko – Využívání hydroenergetických zdrojů (výroba hliníku) a zpracování ropy v přístavech. 4. Walles – Cardiff – cestovní ruch

18 Zemědělství Nemá nejlepší přírodní podmínky pro svůj rozvoj.
Na HDP se podílí 2% - přesto dokáže zabezpečit základní potřeby obyvatel - Dominuje živočišná výroba – skot, ovce, prasata, drůbež Rostlinná výroba – pšenice, ječmen, cukrová řepa, brambory (nejvíce rozšířena v jižní části státu

19 konurbace Teeside Portsmouth, Plymouth, Southampton
elektronika, elektrotechnika, výroba automobilů, kancelářských strojů

20 Irské národní hnutí 1921: Irsko samostatný stát → ne však celý ostrov
v rámci Spojeného království zůstala 1/6 ostrova na severu Irska (Ulster) Severní Irsko protestanté = 66,5% obyvatel bojují za zachování svazku s britskou korunou (unionisté či loajalisté) katolíci stranící Irsku (republikáni či nacionalisté)

21 historické kořeny konfliktu
5. stol.: sv. Patrik přináší křesťanství di Irska anglická reformace protestanté x katolíci vyvlastňování půdy katolíků příliv tisíců rodin z reformované Anglie a Skotska r. 1800: Irsko uzavřelo politickou unii s Anglií Severní Irsko angličtina katolíci (etničtí Irové) protestanti (Anglosasové)

22 od r. 1969: opět otevřený konflikt
nejdelší a nejkrvavější konflikt v poválečné záp. Evropě kolem obětí nasazení ilegálních polovojenských jednotek IRA OIRA (oficiální linie) PIRA (Prozatimní irská republikánská armáda) - pokračuje v teroristických útocích - působí na území: Velké Británie, Severního Irska, Irské republiky

23 IRA nejprve bojovala za samostatnost Irska ( ) a po vzniku samostatného státu usiluje o připojení Severního Irska k Irské republice v Ulsteru byla IRA zakázána v r. 1923, v celém Irsku pak v r. 1936 v politice se požadavky IRA promítají v programu politické strany Sinn Féin (My sami) = katolické, nacionalistické uskupení unionistické a nacionalistické strany spolu soupeřily na půdě severoirského parlamentu, kt. vznikl současně se samostatným Irskem

24 r. 1972: parlament rozpuštěn, když vládu nad Severním Irskem převzala Velká Británie (díky obnovenému násilí ze strany IRA na konci 60. let a díky události z r Krvavá neděle Britské vojenské a policejní jednotky usmrtily při dohledu průvodu severoirských katolíků 14 demonstrantů, kteří proti nim demonstrovali. ■ mírové rozhovory vrcholí v r. 1998, kdy byla, po referendu v obou částech Irska, podepsána tzv. Velkopáteční dohoda Irsko a Velká Británie se vzdávají teritoriálních nároků na Severní Irsko obnovení severoirského parlamentu oboustranné odzbrojení (IRA + Britové)

25 Irsko má poradní pozici v severoirských záležitostech od r. 1985
r. 2005: IRA oznamuje složení zbraní a odzbrojení = své cíle bude prosazovat pouze mírovými prostředky (Sinn Féin)

26 Edinburg

27 Skotsko Skotsko Cardiff

28 Birmingham Skotsko Liverpool Liverpool

29 Birmingham Temže Birmingham Walles

30

31

32

33 LONDÝN

34

35

36 Loch Ness Lough Neagh

37 Westminster palace

38 Kaledonský průplav


Stáhnout ppt "Spojené království Velké Británie a Severního Irska"

Podobné prezentace


Reklamy Google