Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Závislosti v Čechách 4. listopadu 2014

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Závislosti v Čechách 4. listopadu 2014"— Transkript prezentace:

1 Závislosti v Čechách 4. listopadu 2014
s Jedničkou Na Bojišti Závislosti v Čechách 4. listopadu 2014

2 Hosté: prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. plk. Mgr. Jakub Frydrych
Mgr. Ondřej Sklenář

3 Lenka Petrášová Lucie Vopálenská
Moderují: Lenka Petrášová Lucie Vopálenská

4 Vyplňte si dotazník ;-)

5 Proč MEDialogy? Jsme fakulta, která ročně připraví více než 540 absolventů všeobecného lékařství, zubního lékařství i nelékařských oborů na 76 klinických a výzkumných pracovištích. Věříme, že máme co říci k mnoha dlouhodobě aktuálním tématům, která se dotýkají nejen nás, ale celé společnosti – a chceme o nich komunikovat. Nabízíme vám dialog o datech, faktech, zkušenostech i názorech z nejstarší lékařské fakulty ve střední Evropě. A chceme naslouchat i vám. Od toho jsou naše MEDialogy – pravidelné dialogy o medicíně (nejen) s médii.

6 „Být první kdo buduje nový obor je nesnadné a rizikové. 1
„Být první kdo buduje nový obor je nesnadné a rizikové. 1. LF ovšem výzvy vždy vyhledávala a přijímala.“ prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan 1. LF UK

7 Studium adiktologie na 1. LF UK
bakalářské (od 2005) magisterské (od 2010) doktorské (od 2013) Absolventi oboru Adiktologie na 1. LF UK 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Adiktologie Bc. 16 35 34 43 Adiktologie NMgr. - 10 15

8 Studium adiktologie ve světě
“Addiction Studies” - John Morse University in Liverpool, UK “Drugs and Alcohol Studies” - The Dublin Business School, University of Glasgow, UK “Drug, Alcohol, Tobacco Use and Public Health” - University of London, UK The European Masters in Drug and Alcohol Studies - multi-disciplinary program run jointly by three universities: Universitas Miguel Hernandez de Elche, Alicante, Spain; Aarhus University, Denmark; and the A Avogtadro University, Italy Drug and Alcohol Policy (MSc.) and a Diploma in Addiction Studies - The Department of Social Studies, University of Dublin, Trinity College, Ireland Clinical and Public Health Aspects of Addiction (MSc.) - The National Addiction Centre at the Institute of Psychiatry, Maudsley Hospital and King’s College London, UK Drugs and Alcohol: Policy and Intervention (MSc. and a Postgraduate Diploma) - Imperial College of Science, Technology and Medicine, University of London, UK “International Addiction Studies” (MA) - joint degree of Kings College, Virginia Commonwealth University and Adelaide University, USA Addiction counselling or Addiction studies (MA) - a number of U. S. universities (e.g. the Hazelton Graduate School in Minnesota, Lewis and Clark Graduate School of Education and Counselling in Oregon, University of South Dakota, International University for Graduate Studies in New York, Boise State University and Governors State University) USA MA - Monash University in Melbourne, Australia The Alcohol and Other Drugs Program - University of Auckland, New Zealand Course to train Substance Addiction and Behavioral Addiction Prevention specialists - The Center for Addiction Science Specialties, Sahmyook University in Seoul, South Korea

9 Závislosti v Čechách Užívání návykových látek u dětí a adolescentů
Metamfetamin: české specifikum? Co je adiktologie a čemu se věnuje?

10 Užívání návykových látek u dětí a adolescentů

11 „Závislosti se nevyhýbají nikomu, tedy ani žádné sociální skupině a neexistuje nic jako ꞌbezproblémovéꞌ děti nebo rodiny. Existují ale cesty, jak riziko snižovat a jak problémy včas a efektivně řešit.“ prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN

12 Adolescenti

13

14 Drogy mezi šestnáctiletými

15 Zdroj: Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách v r
Zdroj: Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách v r (ESPAD –

16 Preventivní programy všeobecné selektivní indikované

17 Preventivní intervenční programy pro mladistvé
Experimentální studie Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN - testovaný intervenční program Unplugged: účinný u 1/5 ze zkoumaných dětí (oddálení, případně zpomalení rozvoje konkrétních forem jejich rizikového chování) (studie provedená na reprezentativním vzorku zhruba 2000 žáků 6. tříd ZŠ, rok realizace projektu: 2007/2008)

18

19 Financování protidrogové politiky (Zdroj: předběžné informace Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti za rok 2013) V r činily účelově určené výdaje z rozpočtů státní správy a samosprávy na protidrogovou politiku celkem 466,2 mil. Kč, z toho výdaje státního rozpočtu dosáhly 234,4 mil. Kč a z místních rozpočtů 231,9 mil. Kč, z toho z krajů šlo 169,3 mil. Kč a z obcí 62,5 mil. Kč. Ve srovnání s předchozím rokem vzrostly výdaje ve srovnatelných kategoriích celkově o 1,2 %, z toho výdaje ze státního rozpočtu vzrostly o 6,0 %, zatímco výdaje krajů klesly o 3,9 % a výdaje obcí klesly o 2,8 %. Z Evropského sociálního fondu jsou na projekty protidrogové politiky na místní úrovni čerpány prostředky ve výši odhadem až 100 mil. Kč ročně. Výdaje ze zdravotního pojištění na léčbu poruch spojených s užíváním návykových látek v r činily celkem 1597 mil. Kč, z toho na léčbu poruch způsobených alkoholem bylo vydáno 1124 mil. Kč a na léčbu dalších drog 473 mil. Kč. Část, která byla spotřebována adiktologickými (AT) programy, dosáhla 148 mil. Kč u alkoholu a 64 mil. Kč u dalších drog.

20 Metamfetamin: české specifikum?

21 plk. Mgr. Jakub Frydrych ředitel Národní protidrogové centrály SKPV PČR

22 METAMFETAMIN (pervitin)
(S)-N-methyl-1-fenylpropan-2-amin C10H15N

23 Počty uvězněných v ČR v souvislosti s drogovou kriminalitou (v %) (Zdroj: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN, 2012)

24 Odhalené varny metamfetaminu (Zdroj: NPSC SKPV PČR)

25 Produkční schopnost varen a jejich počet v jednotlivých krajích – 2013 (Zdroj: NPSC SKPV PČR)

26 Pachatelé drogové trestné činnosti cizinci – 2013 (Zdroj: NPSC SKPV PČR)

27 Co je adiktologie a čemu se věnuje?

28 Počty registrovaných osob v jednotlivých nelékařských zdravotnických oborech k 1. 10. 2014
Zdravotnický obor Platné registrace Adiktolog  243 Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví  978 Biomedicínský inženýr  44 Biomedicínský technik  114 Biotechnický asistent  2 Dentální hygienistka  545 Ergoterapeut  949 Farmaceutický asistent  4 980 Fyzioterapeut  9 372 Klinický logoped  468 Klinický psycholog  934 Nutriční terapeut  1 451 Odb. prac. v lab. metodách a v přípravě léč. přípravků  1 619 Zdravotnický obor Platné registrace Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví  240 Optometrista  1 069 Ortoptista  120 Ortotik-protetik  171 Porodní asistentka  5 883 Radiologický fyzik  115 Radiologický asistent  3 411 Radiologický technik  7 Všeobecná sestra   Zdravotně-sociální pracovník  610 Zdravotnický záchranář  2 830 Zdravotní laborant  8 850 Zrakový terapeut  9 Zubní technik  2 878 Celkem    = celkem 243 adiktologů s osvědčením, tj. způsobilých s výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

29 Jednotlivé zdravotní výkony profese adiktologa
Vyšetření adiktologem při zahájení adiktologické péče Vyšetření adiktologem kontrolní Minimální kontakt adiktologa s pacientem Adiktologická terapie individuální Adiktologická terapie rodinná Adiktologická terapie skupinová, typ I. pro skupinu max. 9 osob

30 Uplatnění profese adiktologa
pracovník preventivních a adiktologických služeb (zdravotnických i nezdravotnických, státních i nestátních) ve zdravotnictví - residenční péče o závislé pacienty (psychiatrické nemocnice) - ambulantní péče (adiktologické a psychiatrické ambulance) ve veřejné správě - prevence a řešení problémů spojených s rizikovými formami lidského chování - školní preventisté - poradci při řešení problémů spojených s rizikovým chováním atp. v zařízeních sociálních služeb - terénní programy, kontaktní centra, doléčovací programy, terapeutické komunity, atp. v zařízeních speciálního školství, vězeňské služby, probační a mediační služby, policie či armády

31 Studium adiktologie na 1. LF UK
bakalářské (od 2005) magisterské (od 2010) doktorské (od 2013) Absolventi oboru Adiktologie na 1. LF UK 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Adiktologie Bc. 16 35 34 43 Adiktologie NMgr. - 10 15

32 Studium adiktologie ve světě
“Addiction Studies” - John Morse University in Liverpool, UK “Drugs and Alcohol Studies” - The Dublin Business School, University of Glasgow, UK “Drug, Alcohol, Tobacco Use and Public Health” - University of London, UK The European Masters in Drug and Alcohol Studies - multi-disciplinary program run jointly by three universities: Universitas Miguel Hernandez de Elche, Alicante, Spain; Aarhus University, Denmark; and the A Avogtadro University, Italy Drug and Alcohol Policy (MSc.) and a Diploma in Addiction Studies - The Department of Social Studies, University of Dublin, Trinity College, Ireland Clinical and Public Health Aspects of Addiction (MSc.) - The National Addiction Centre at the Institute of Psychiatry, Maudsley Hospital and King’s College London, UK Drugs and Alcohol: Policy and Intervention (MSc. and a Postgraduate Diploma) - Imperial College of Science, Technology and Medicine, University of London, UK “International Addiction Studies” (MA) - joint degree of Kings College, Virginia Commonwealth University and Adelaide University, USA Addiction counselling or Addiction studies (MA) - a number of U. S. universities (e.g. the Hazelton Graduate School in Minnesota, Lewis and Clark Graduate School of Education and Counselling in Oregon, University of South Dakota, International University for Graduate Studies in New York, Boise State University and Governors State University) USA MA - Monash University in Melbourne, Australia The Alcohol and Other Drugs Program - University of Auckland, New Zealand Course to train Substance Addiction and Behavioral Addiction Prevention specialists - The Center for Addiction Science Specialties, Sahmyook University in Seoul, South Korea

33

34

35 Vyhodnocení dotazníku
Ke každé odpovědi u těchto tří otázek přiřaďte body podle horního řádku tabulky (0 až 4 body). Celkové skóre pacienta získáte sečtením bodů za všechny odpovědi. Za rizikovou je považována hranice 5 bodů u mužů a 4 bodů u žen.

36 Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN
Vítejte!  Apolinářská Praha 2 mail: telefon:

37 Příští téma MEDialogy Umírání v Čechách jaro 2015

38 své otázky pište na adresu medialogy@lf1.cuni.cz

39


Stáhnout ppt "Závislosti v Čechách 4. listopadu 2014"

Podobné prezentace


Reklamy Google