Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Dagmar Sýsová Název materiálu: Smyslové orgány I Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ ZDV.P1.712 Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Zdravověda Ročník: první – Pečovatelské služby Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Rozdělení smyslového ústrojí Činnost smyslových orgánů
Stavba smyslových orgánů Poruchy smyslových ústrojí

3 Metodické pokyny Výuka formou prezentace Využití interaktivní tabule
Zrakově postižený žák prezentaci dostane na externím disku

4 Smyslové ústrojí Zrakové ústrojí Sluchové ústrojí Rovnovážné ústrojí
Chuťové ústrojí Čichové ústrojí Kožní ústrojí

5 Smyslové orgány Smyslové orgány zprostředkují vjemy z okolního světa a informují o vnitřním prostředí organizmu Každé smyslové ústrojí se skládá ze tří částí: Čidlo, které přijímá podněty zvnějšku Dostředivá nervová dráha Příslušné ústředí nervové soustavy

6 Dělení smyslového ústrojí
Smyslové ústrojí rozdělujeme podle to, na jaké podněty je citlivé: Zrakové Sluchové Chuťové Čichové Rovnovážné Kožní

7 Ústrojí zrakové Je citlivé na světelné vlny
Vnímáme světlo, barvy, velikost, tvar a vzdálenost Zrak je nejdůležitější smysl Většina toho, co jsme viděli si pamatujeme Orgánem zraku je oko. Je složeno z oční koule a přídatných orgánů.

8 Řez okem Obrázek č. 1

9 Stavba oka Oční koule je uložena v očnici. Její zevní vrstva – bělima zaujímá 4/5 povrchu oční koule Do bělimy se upínají okohybné svaly. Vpřed přechází bělima v průhlednou rohovku, která je vyklenutá a tvoří 1/5 oční koule. Střední vrstvu tvoří bohatě prokrvená cévnatka s pigmentovými buňkami. Vpředu je řasnaté tělísko, na kterém je zavěšena průhledná a pružná čočka. Duhovka obsahuje pigment, který určuje barvu oka. Uprostřed duhovky je kulatý otvor - zornice

10 Stavba oka Vnitřní vrstvu oka tvoří sítnice, která obsahuje světločivné buňky – tyčinky – černobílý obraz, a čípky – barevné vidění. Na sítnici je žlutá skvrna – místo nejostřejšího vidění. Výběžky světločivných buněk se sbíhají a vytvářejí zrakový nerv. V místě výstupu zrakového nervu ze sítnice je slepá skvrna – nevidíme vůbec. Vnitřní prostor je vyplněn rosolovitou průhlednou hmotou – sklivcem.

11 Přídatné orgány oka Okohybné svaly Víčka Spojivka Slzné ústrojí

12 Činnost zrakového ústrojí
Světelné paprsky procházejí rohovkou a čočkou. Dále prostupují sklivcem a dopadají na sítnici, kde podráždí tyčinky a čípky. Vzruchy jsou vedeny zrakovým nervem do mozku.

13 Nejčastější poruchy vidění Krátkozrakost
Obrázek č. 2 Vjem dopadá za sítnici

14 Nejčastější poruchy vidění Dalekozrakost
Obrázek č. 3 Vjem dopadá před sítnici

15 Ústrojí sluchové Sluch má význam pro navazování vztahů ve společnosti. Je důležitý pro rozvoj řeči a myšlení Orgánem sluchu je ucho, které se dělí na tří části Zevní ucho Střední ucho Vnitřní ucho

16 Ucho Obrázek č. 4

17 Zevní ucho Boltec – zachycuje zvukové vlny Zevní zvukovod
Zvukovod vede zvukové vlny do bubínku Bubínek odděluje zevní vchod od ucha středního Obrázek č. 5

18 Střední ucho Má tři sluchové kůstky , které jsou spojeny Kladívko
Kovadlinku Třmínek Konec třmínku je připojen na oválné okénko mezi středním a vnitřním uchem

19 Vnitřní ucho Je uloženo v kosti skalní
Je ohraničeno kostním pouzdrem, které se jmenuje kostěný labyrint V něm je uložen blanitý labyrint a prostor mezi nimi vyplňuje míza Dále je zde velká trubice hlemýžďovitého tvaru, která obsahuje nervové buňky. Jsou to tenké vlásky nestejné délky, které se rozkmitávají podle výšky tónu. Vzruchy jsou vedeny sluchovým nervem do mozku.

20 Činnost sluchového ústrojí
Ušní boltec zachycuje vlny, jsou vedeny zvukovodem na bubínek a rozechvívají ho. Chvění se přenáší na sluchové kůstky až k okénku, které rozechvěje tekutinu ve vnitřním uchu Tak se podráždí nervové buňky v hlemýždi a sluchový nerv přenáší podráždění do sluchového ústrojí v mozku Mozek rozliší jednotlivé tóny a tak si uvědomujeme, co slyšíme

21 Rovnovážné ústrojí Ve vnitřním uchu je ústrojí pro vnímání rovnováhy těla a udržení vzpřímeného postoje. Hlavní ústrojí pro rovnováhu je ve dvou blanitých váčcích. V jejich stěně jsou smyslové buňky s dlouhými vlásky, které reagují na pohyb. Při poruše tohoto ústrojí člověk trpí závratěmi až úplnou ztrátou rovnováhy.

22 Najdi správnou odpověď
Jak se nazývá část oka, která způsobuje jeho zabarvení? Zornice Čočka Duhovka Sklivec Které ze světločivných buněk způsobují barevné vidění? Tyčinky čípky

23 Odpověz správně Ucho se skládá ze tří částí (doplň): ……………………
Ústrojí pro vnímání rovnováhy je uloženo (vyber odpověď): ve zvukovodu v bubínku ve vnitřním uchu

24 Zdroje Obrázek č. 1 Zrak. Lidské smysly [online]. [cit ]. Obrázek ve formátu JPG. Dostupné z: Obrázek. č. 2 Astigmatismus. Optika - moderní optika [online] [cit ]. Obrázek ve formátu JPG. Dostupné z: Obrázek č. 3 Oko. Optika jednoduše [online] [cit ]. Obrázek ve formátu JPG. Dostupné z: Obrázek č. 4 Ucho. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Obrázek ve formátu PNG. Dostupné z:

25 Zdroje Obrázek č. 5 Jak slyšíme. Aima [online] [cit ]. Obrázek ve formátu GIF. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"

Podobné prezentace


Reklamy Google