Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajiny ČR Název školy Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajiny ČR Název školy Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť"— Transkript prezentace:

1 Krajiny ČR www.zlinskedumy.cz Název školy Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu Rozvoj žákovských kompetencí pro 21. století Název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUM Krajiny ČR Označení DUM VY_32_INOVACE_13_2_07 Autor Mgr. Pavla Fuchsová Datum Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Fyzická a socioekonomická geografie ČR Ročník Tercie osmiletého gymnázia

2 oPAKOVÁNÍ V mnoha zemích je krajina jednotvárná?
Jaké znáš typy krajin? Která vegetační společenstva jsou typická pro oblasti s podnebím v mírném pásu? Jaký je vztah mezi nadmořskou výškou a podnebím, půdami či vegetací? Jaký je rozdíl mezi přírodní a kulturní krajinou?

3 ano, př. Saudská Arábie – pouštní krajina
pouštní, subtropická, polární, rovníková … listnaté a jehličnaté lesy vztah je provázaný – čím jsme výše, tím je půda neúrodnější, tím je méně rostlin, a teplota klesá, proto jsou zde rostliny odolnější na dané klima. krajina původní a krajina změněná člověkem

4 Mapa biomů Listnaté lesy mírného pásu Obr. 1

5 Člověk a krajina Jak ji člověk mění a ovlivňuje?:
Z původní krajiny přírodní vytvořil krajinu kulturní. Uveď příklady zkulturnění krajiny: OSÍDLOVÁNÍM - města, vesnice ZEMĚDĚLSTVÍM - pole, vinice PRŮMYSLEM - lomy, skládky DOPRAVOU - dálnice, letiště, železnice REKREACE - hřiště, parky LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍM - monokultury, paseky

6 Základem krajiny je půda
Jaký je rozdíl mezi půdním typem a půdním druhem? Jaké půdní typy se nacházejí v ČR? Jaké půdní druhy se nacházejí v ČR? Úkol: pracuj s atlasem ČR str. 12 půdní typ je dán humusovou vrstvou, půdní druh je dán zrnitostí půdy černozemě, hnědozemě, hnědé půdy, nivní půdy, podzoly, rendziny hlinitopísčité, hlinité, jílovitohlinité, jílovité, jíly, kamenité Obr. 2

7 Krajiny čr Podle typu reliéfu rozčleň krajiny ČR: ATLAS ČR str. 9
1. Původní krajiny 2. Krajiny rovin 3. Krajiny pahorkatin a vrchovin 4. Krajiny hornatin

8 1. Původní krajiny Jaká je původní krajina ČR? KRAJINA LESNÍ
Jak velikou plochu pokrývala? až 90% našeho území Na jakou krajinu člověk původní kr. přeměnil,a jak? kulturní, kácení, zúrodňování půdy, získávání orné půdy. Jaké lesy byly původní, a jak je nahradil? SMÍŠENÉ LESY ,nahradil monokulturou (jehličnaté lesy) Jaká je skladba lesů v ČR? smrk 53%, borovice 17%, modřín 4% …..monokultury dub 7%, buk 7%, bříza 3%

9 Lesní krajina dnes Lesy tvoří v ČR asi 33% rozlohy území.
Původní listnaté dubovo-bukové lesy nahradily jehličnaté monokultury. Obr. 3

10 2. Krajiny rovin Pro jakou oblast jsou typické? Jaké půdy, podnebí a množství podzemní vody převládá? Jaké podmínky pro zemědělství zde jsou? Původní vegetace? Oblast pánví, údolních niv, brázd. Převládají zde úrodné černozemě, teplé podnebí, dostatečné zásoby podz. vody Nejlepší podmínky pro zemědělství – nejdříve osídl. Původní vegetací zde byly LUŽNÍ LESY – člověk vykácel, kvůli regulaci řek. Úkol: pomocí atlasu vyhledej oblasti ČR: Česká tabule, Podkrušnohorská pánev, okolí Plzně a Ostravy, Jihočeské pánve……

11 Lužní les chko litovelské pomoraví
Obr. 4

12 3. Krajina pahorkatin a vrchovin
Pro jakou oblast jsou typické? Jaké půdy, podnebí převládá? Původní vegetace? Poměrně hustě osídlenou. Méně úrodné půdy - HNĚDOZEMĚ – oblast pěstování okopanin a obilovin, chladné a vlhčí. Původní lesy nahrazeny SMRKOVÝMI MONOKULTURAMI. Úkol: pomocí atlasu vyhledej oblasti ČR: Českomoravská vrchovina, střední, západní a jižní Čechy.

13 4. Krajiny hornatin hraniční pohoří Čech i Moravy
Pro jakou oblast jsou typické? Jaké půdy a podnebí převládá? Jaké podmínky pro zemědělství zde jsou? Jak je chráněna původní vegetace? Nacházejí se ve velmi členitém reliéfu. Neúrodné půdy, později osídleny, chladné podnebí. Značně ovlivněno člověkem – lesy vykáceny, louky spásány. Chráněny jako CHKO, NP. Úkol: pomocí atlasu vyhledej oblasti ČR: hraniční pohoří Čech i Moravy

14 Znečištění ovzduší Základní problémy v ČR:
Nevyhovující kvalita ovzduší Nadměrný hluk Znečištění vod Devastace lesů Obr. 5

15 Jizerské hory - KYSELÉ DĚŠTĚ
Obr. 6

16 citace Obr. 1.: STEN PORSE, Sten Porse. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr. 2.: NEZNÁMÝ, Neznámý. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr. 3.: WIKIMOL, Wikimol. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr. 4.: DR. KILLER, Dr. Killer. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr. 5: PETR ŠTEFEK, Petr Štefek. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr. 6.: NIPIK 22:01, 10 JULY 2006 (UTC), Nipik 22:01, 10 July 2006 (Utc). wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "Krajiny ČR Název školy Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť"

Podobné prezentace


Reklamy Google