Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počátky křesťanství Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s vymezením pojmu středověk, pojmy a informacemi o období.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počátky křesťanství Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s vymezením pojmu středověk, pojmy a informacemi o období."— Transkript prezentace:

1 počátky křesťanství Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s vymezením pojmu středověk, pojmy a informacemi o období stěhování národů a křesťanství v raném středověku.

2 Základní pojmy monoteismus Judea mesiáš Ježíš Desatero Bible apoštol
světec relikvie Konstantinův edikt církevní hierarchie papež patriarcha biskup koncil exkomunikace klášter mnich opat abatyše celibát

3 Křesťanství v raném středověku
náboženství monoteistické – víra v jednoho boha, který spravedlivě řídí svět a ochraňuje život a práci lidí šířilo se v prvních staletích našeho letopočtu z římské provincie Judea (Palestina), jeho zakladatelem byl Ježíš Kristus (Christus = mesiáš, spasitel) obr. 1

4 Křesťanství v raném středověku
Kristus byl pro své učení z rozkazu římského správce Piláta Pontského ukřižován, vstal z mrtvých a vystoupil na nebesa (pokládán za Syna božího) o životě Krista vypovídají evangelia (z řečtiny dobré zprávy) evangelisté Matouš, Marek, Lukáš a Jan zásady správného života vyjadřovalo křesťanství v Desateru mravních ustanovení jeho posvátnou knihou je Bible (Písmo svaté), rozdělená na Starý (židovské texty i s Desaterem) a Nový zákon (součástí jsou evangelia)

5 Křesťanství v raném středověku
vyzývalo k životu v míru, lásce mezi lidmi, ke konání dobrých skutků odsuzovalo lež, násilí, pomstu a závist křesťanem se mohl stát každý, kdo uvěřil v Ježíše a přijal křest zásluhu na šíření křesťanství měl apoštol Pavel (apoštolové byli učedníky Ježíše, bylo jich 12) první křesťané byli krutě pronásledováni mučedníci, kteří zemřeli ve jménu Krista byli prohlášeni za světce jejich ostatky byly považovány za relikvie

6 Křesťanství v raném středověku
až římský císař Konstantin prohlásil roku 313 Ediktem milánským křesťanství za náboženství celé říše obr. 2

7 Zápis do sešitu Křesťanství v raném středověku
monoteistické náboženství – víra v jednoho boha v prvních staletích n. l. z římské provincie Judea zakladatelem byl Ježíš Kristus byl pro své učení z rozkazu Piláta Pontského ukřižován, vstal z mrtvých a vystoupil na nebesa (Syn božího) o jeho životě vypovídají evangelia, evangelisté Matouš, Marek, Lukáš a Jan Desatero mravních ustanovení posvátná kniha Bible (Písmo svaté), Starý a Nový zákon vyzývalo k životu v míru, lásce, konání dobrých skutků, odsuzovalo lež, násilí, pomstu a závist

8 Zápis do sešitu křesťanem se stal, kdo uvěřil v Ježíše a přijal křest
šíření křesťanství díky apoštolům (12 učedníků Ježíše), zejména apoštol Pavel první křesťané byli krutě pronásledováni mučedníci byli prohlášeni za světce jejich ostatky = relikvie císař Konstantin prohlásil roku 313 Ediktem milánským křesťanství za náboženství celé říše

9 Struktura křesťanské církve
papež (v západní Evropě) x císař (v Byzantské říši) – zastoupen patriarchou arcibiskupové biskupové faráři řeholníci a řeholnice – život v klášterech věřící – odvádí církvi desátek (desetina úrody) papež svolával spolu s biskupy poradní sbory o otázkách církve – koncily roku 1054 došlo k roztržce mezi římským papežem a cařihradským patriarchou, oba si totiž činilo právo být hlavou všech křesťanů, papež patriarchu exkomunikoval (vyloučil) z církve; církev se rozdělila na římsko-katolickou a řecko-pravoslavnou

10 Zápis do sešitu Struktura křesťanské církve
papež (západ) x císař (v Byzanc) – zastoupen patriarchou arcibiskupové biskupové faráři řeholníci a řeholnice – život v klášterech věřící – odvádí desátek (desetina úrody) poradní sbory papeže a biskupů = koncily roku 1054 roztržka mezi papežem a patriarchou, oba si totiž, exkomunikace (vyloučení) patriarchy z církve; rozdělení církve na římsko-katolickou a řecko-pravoslavnou

11 Struktura křesťanské církve
Kláštery po úpadku vzdělanosti sloužily k uchování gramotnosti v klášterech byly písařské dílny, kde docházelo k opisování knih a jejich zdobení iluminacemi při klášterech byly i klášterní školy (vzdělání pouze pro chlapce) zakladatelem mnišství byl sv. Benedikt z Nursie (řád benediktinů) ženské mnišství založila Benediktova sestra Scholastika v čele mužského kláštera stojí opat, v čele ženského abatyše mniši se zavazují dodržovat celibát (nevstoupit so stavu manželského)

12 Zápis do sešitu Kláštery uchování gramotnosti
písařské dílny, opisování knih a zdobení iluminacemi klášterní školy zakladatelé mnišství – sv. Benedikt z Nursie a jeho sestra Scholastika v čele mužského kláštera stojí opat, v čele ženského abatyše dodržování celibátu

13 Význam křesťanství víra v jednoho boha sjednocuje rody a kmeny, tím křesťanství plnilo důležitou roli při vznikání středověkých států církev vedla lid k víře, že panovníka ustanovil Bůh

14 Zápis do sešitu Význam křesťanství sjednocuje rody a kmeny
důležitá role při vzniku středověkých států víra, že panovníka ustanovil Bůh

15 OPAKOVÁNÍ Křesťanství v raném středověku Význam křesťanství
monoteistické náboženství – víra v jednoho boha v prvních staletích n. l. z římské provincie Judea zakladatelem byl Ježíš Kristus byl pro své učení z rozkazu Piláta Pontského ukřižován, vstal z mrtvých a vystoupil na nebesa (Syn božího) o jeho životě vypovídají evangelia, evangelisté Matouš, Marek, Lukáš a Jan Desatero mravních ustanovení posvátná kniha Bible (Písmo svaté), Starý a Nový zákon vyzývalo k životu v míru, lásce, konání dobrých skutků, odsuzovalo lež, násilí, pomstu a závist křesťanem se stal, kdo uvěřil v Ježíše a přijal křest šíření křesťanství díky apoštolům (12 učedníků Ježíše), zejména apoštol Pavel první křesťané byli krutě pronásledováni mučedníci byli prohlášeni za světce jejich ostatky = relikvie císař Konstantin prohlásil roku 313 Ediktem milánským křesťanství za náboženství celé říše Struktura křesťanské církve papež (západ) x císař (v Byzanc) – zastoupen patriarchou arcibiskupové biskupové faráři řeholníci a řeholnice – život v klášterech věřící – odvádí desátek (desetina úrody) roku 1054 roztržka mezi papežem a patriarchou, oba si totiž, exkomunikace (vyloučení) patriarchy z církve; rozdělení církve na římsko-katolickou a řecko-pravoslavnou Kláštery uchování gramotnosti písařské dílny, opisování knih a zdobení iluminacemi klášterní školy zakladatelé mnišství – sv. Benedikt z Nursie a jeho sestra Scholastika v čele mužského kláštera stojí opat, v čele ženského abatyše dodržování celibátu Význam křesťanství sjednocuje rody a kmeny důležitá role při vzniku středověkých států víra, že panovníka ustanovil Bůh

16 Otázky a úkoly Kdo to byli barbaři?
Proč došlo ke stěhování národů a jaký důsledek to na Evropu mělo? Které kmeny se objevily na území dnešní České republiky? Kde byla původní pravlast Slovanů? Které slovanské národy najdeme v dnešní Evropě? Znáš nějakého slovanského boha? Kdo jako první ustanovil křesťanství jako oficiální náboženství? Kdy? Charakterizuj křesťanství a vyjmenuj jeho znaky. Kdo se mohl stát křesťanem? Na jaké dvě větve se křesťanská církev rozštěpila, kdy a proč?

17 Zdroje Webová stránka: MIKOLÁŠ, David. Web pro podporu výuky a poskytování informací [online]. Roudnice nad Labem, 2006, [cit ]. Dostupné z:  Použitá literatura: kolektiv autorů. Dějepis 7 pro základní školy a víceletá gymnázia: učebnice. 1. vydání. Redaktor Václav Fronk. Plzeň: Fraus, 2009, 160 s. ISBN [ ] obr. 1 – Ježíš Kristus obr. 2 – Konstantin I. Veliký


Stáhnout ppt "Počátky křesťanství Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s vymezením pojmu středověk, pojmy a informacemi o období."

Podobné prezentace


Reklamy Google