Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kompendium fyziky pro 8. a 9. ročník

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kompendium fyziky pro 8. a 9. ročník"— Transkript prezentace:

1 Kompendium fyziky pro 8. a 9. ročník
Radioaktivita (9.16) Zpracováno v rámci projektu FM – Education CZ.1.07/1.1.07/ Statutární město Frýdek-Místek Zpracovatel: Mgr. Lada Kročková Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454, Frýdek-Místek TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

2 9.16 Učivo: Radioaktivita, druhy jaderného záření a jejich využití, CO

3 Radioaktivita je schopnost některých látek vyzařovat neviditelné pronikavé záření. Antonie Henri Becquerel ( 1852 – 1908 ) francouzský fyzik v roce 1896 objevil, že nerost smolinec vydává neviditelné a pronikavé záření

4 Marie a Pierre Curieovi
věnovali se výzkumu radioaktivity objevili nové radioaktivní prvky: radium a polonium Marie Curieová – Sklodowská v roce 1911 získala Nobelovu cenu za chemii

5 Radionuklidy - jsou látky tvořené atomy s jádry, která vyzařují radioaktivní záření. Mají poločas přeměny. - radionuklidy : přirozené, umělé druhy radioaktivního záření : alfa, beta, gama, neutronové záření Obr. Str 130

6 Radionuklidy - jsou látky tvořené atomy s jádry, která vyzařují radioaktivní záření. Mají poločas přeměny. radionuklidy : přirozené, umělé druhy radioaktivního záření : alfa, beta, gama, neutronové záření

7 Poločas přeměny - je doba, za kterou se přemění polovina z celkového počtu jader v daném množství radionuklidu. - např. : radon 3,8 dne radium roků uran 238 4,5 miliardy let

8 Radionuklidy Přirozené radionuklidy asi 5O radionulkidů
důležitý U 238, 92 jeho jadernou přeměnou vznikají postupně další radionuklidy tak dlouho, až vznikne stabilní nuklid ( olovo 206 ) …tj. přeměnová řada Umělé radionuklidy jsou vyrobeny uměle v laboratořích, reaktorech a urychlovačích např. plutonium Pu 239 – jedovaté, vzniklé v jaderných reaktorech – používá se při výrobě jaderných zbraní ( poločas přeměny let) existuje asi několik tisíc

9 Záření alfa - je tvořeno částicemi alfa = jádra helia 4 2 He (2 p plus, 2 n nula) - je pohlceno listem papíru, tenkou vrstvou vzduchu - zdrojem záření alfa je radioaktivní plyn radon - nebezpečné při vdechování - ochrana = větrání

10 Záření beta - beta plus = proud záporně nabitých elektronů - beta mínus = proud kladně nabitých elektronů ( pozitronů ) - částice letí rychlostí blízkou rychlosti světla - je pohlceno plechem

11 Záření gama Neutronové záření
- krátkovlnné elektromagnetické záření - pronikavé pohlceno vrstvou olova Neutronové záření - vzniká v jaderných reaktorech, v jaderných bombách - ochrana = silná vrstva vody nebo betonu

12 Ochrana před zářením - záření je neviditelné, člověk nepozná svými smysly, že je vystaven účinkům zářením - detektory záření – dozimetry Značka str. 147

13 Účinky jaderných zbraní
- jaderná reakce je neřízená, energie se uvolní najednou a velmi rychle … zbraně hromadného ničení VYSOKÁ TEPLOTA - požár, epicentrum = spálená země TLAKOVÁ VLNA - prudké rozpínání vzduchu - šíří se všemi směry = objekty srovnány se zemí, od epicentra slábne RADIOAKTIVNÍ ZÁŘENÍ – nemoc z ozáření, slábne se vzdáleností od epicentra, projeví se i později RADIOAKTIVNÍ ZAMOŘENÍ – do životního prostředí se dostanou nebezpečné radionulkidy – trvalé poškození

14 Shrnutí: Co je to radioaktivita? Jak vzniká radioaktivita?
Co je přírodní a umělý radionuklid? Radioaktivní záření ,druhy, jejich charakteristiky. Pojmenuj a popiš účinky jaderných zbraní.

15 Zdroje informací Doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PaedDr. Jiří Bohuněk, doc. ing. Ivan Štoll, CSc., doc. RNDr. Miroslav Svoboda, CSc., doc. RNDr Marek Wolf, CSc. Fyzika pro 9. ročník základní školy. Praha: Prometheus, spol.s r. o., 2002. ISBN 80 – 7196 – 193 – 0. Doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PaedDr. Jiří Bohuněk, doc. ing. Ivan Štoll, CSc. Fyzika pro 9. ročník základní školy. Praha: Prometheus, 1996. ISBN 80 – Odborná skupina pro terminologii Fyzikální pedagogické sekce jednoty československých matematiků a fyziků – kolektiv autorů. Slovník školské fyziky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, – Dr. František Běloun, dr. Marta Chytilová, CSc., dr. Růžena Kolářová, CSc., dr. Milan Petera, ing. Jan Vojtík. Tabulky pro základní školu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, –

16 Tento výstup vznikl v rámci projektu FM - Education financovaného
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost


Stáhnout ppt "Kompendium fyziky pro 8. a 9. ročník"

Podobné prezentace


Reklamy Google