Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktivní škola - podpora, zlepšení kvality vzdělávání a výuky na základní škole Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktivní škola - podpora, zlepšení kvality vzdělávání a výuky na základní škole Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem."— Transkript prezentace:

1 Aktivní škola - podpora, zlepšení kvality vzdělávání a výuky na základní škole Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana CZ.1.07/1.1.14/02.0049

2 ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana Název materiálu: Nepravidelné stupňování přídavných jmen a příslovcí Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Název sady: Sada pro technické, přírodovědné a jazykově zaměřené předměty (včetně volitelných) Ročník: 7. Autor: Mgr. Jana Chmelová Datum ověření: 14.5.2014 Anotace: V prezentaci se žáci seznamují s nepravidelnými tvary od přídavných jmen good, bad a far a s nepravidelnými tvary příslovcí much a little. Dané jevy procvičují pomocí překladových vět.

3 Zdroje: obrázky jsou vloženy z Klipartu Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno.

4 Nepravidelné stupňování přídavných jmen goodbetterthe best dobrýlepšínejlepší badworsethe worst špatnýhoršínejhorší farfurtherthe furthest vzdálený, daleký vzdálenějšínejvzdálenější Poznámka: někdy místo the dáváme přivlastňovací zájmeno (např. my, your, her, our…), např.: My best friend is Jane.

5 Nepravidelné stupňování příslovcí muchmorethe most mnohovícenejvíce littlelessthe least máloméněnejméně

6 Přelož do češtiny: 1) Tony gets less pocket money than Justin. 2) In my family my brother has the most CDs. 3) Smart Alec is the best detective in town. 4) John is the worst skier in the school. 5) Places further from the Equator are colder. 6) I think Barney is worse at Maths than Oliver. 7) I think pizza is better in that restaurant.

7 Přelož do angličtiny: 1) Jak se máš? Mohlo by to být lepší. 2) Situace není tak špatná. Mohlo by to být horší. 3) To je nejlepší obrázek v mém bytě. 4) Jack je můj nejlepší přítel. 5) Středa je můj nejhorší den ve škole. 6) Můj nejhorší předmět byla fyzika. 7) Pluto je nejvzdálenější planeta od Země. 8) Řecko je vzdálenější od rovníku než Brazílie.

8 Řešení: 1) How are you? It could be better. 2) The situation isn´t so bad. It could be worse. 3) It is the best picture in my flat. 4) Jack is my best friend. 5) Wednesday is my worst day at school. 6) My worst subject was Physics. 7) Pluto is the furthest planet from the Earth. 8) Greece is further from the Equator than Brazil.

9 Srovnání pomocí as …. as (tak …. jako) I am as old as she is. Jsem tak starý jako ona. Srovnání v záporu not as …. as nebo not so …. as (ne tak …. jako) He isn´t as clever as you are. Není tak chytrý jako ty.

10 Přiřaď přídavná jména k podstatným: lightthe sea heavyice highthe sky colda feather whitea lion blackan elephant biglead bluesnow deepa mountain bravenight A nyní utvoř fráze pomocí as …. as:

11 Řešení: as light as a feather as heavy as lead as high as a mountain as cold as ice as white as snow as black as night as big as an elephant as blue as the sky as deep as the sea as brave as a lion


Stáhnout ppt "Aktivní škola - podpora, zlepšení kvality vzdělávání a výuky na základní škole Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem."

Podobné prezentace


Reklamy Google