Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkouška vnitřní kanalizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkouška vnitřní kanalizace"— Transkript prezentace:

1 Zkouška vnitřní kanalizace
Střední odborná škola Otrokovice Zkouška vnitřní kanalizace Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Jaroslav Dufka Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika DUM Název školy a adresa
Střední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, Otrokovice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ /1 Autor Ing. Jaroslav Dufka Označení DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR-In-Vi/2–SO-6/4 Název DUM Zkouška vnitřní kanalizace Stupeň a typ vzdělávání Středoškolské vzdělávání Kód oboru RVP 36-52-H/01 Obor vzdělávání Instalatér Vyučovací předmět Vodoinstalace Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 16 – 17 let Anotace Výukový materiál je určený k výuce učitelem, případně jako materiál pro samostudium. Náplň: Jednotlivé části zkoušky vnitřní kanalizace, postup při zkoušení, protokoly ke zkoušce Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Prohlídka potrubí, zkouška vodotěsnosti, zkouška plynotěsnosti, protokol a závady při zkoušce vnitřní kanalizace Datum

3 Zkouška vnitřní kanalizace
Náplň výuky: Prohlídka kanalizace Zkouška vodotěsnosti Zkouška plynotěsnosti

4 Prohlídka kanalizace Zkoušení vnitřní kanalizace se skládá:
z technické prohlídky ze zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí ze zkoušky plynotěsnosti odpadního připojovacího a větracího potrubí Prohlídka se provádí vždy u nově zřizované i rekonstruované kanalizace před zkouškou vodotěsnosti a plynotěsnosti. Při prohlídce musí být potrubí po celé své délce volné, nezakryté, nezasypané s dostupnými spoji. O prohlídce i zkouškách se musí sepsat protokol. V protokolu se uvádí všechny potřebné údaje podle normy. Případné závady se co nejdříve odstraní a zkouška se provede znovu.

5 Prohlížená část Vyhovuje/ nevyhovuje Popis nedostatků , způsob a termín odstranění Připojovací potrubí, zařizovací předměty, materiál připojovacího potrubí, spoje, těsnění Odpadní a větrací potrubí, materiál, spoje, těsnění Svodné potrubí, materiál, spoje, těsnění Protokol o prohlídce potrubí vnitřní kanalizace

6 Zkouška vodotěsnosti Zkouška se provádí vodou bez mechanických nečistot, otvory ve zkoušené části je třeba utěsnit a potrubí musí být během zkoušení nezakryté s dostupnými spoji. Po naplnění vodou a ustálení (kameninové potrubí 2 hodiny, litinové potrubí 1 hodina, plastové potrubí 0,5 hodiny) se provede prohlídka, při které se zjišťuje zda nedochází k viditelnému úniku vody, např. odkapávání. Následně začíná vlastní zkouška vodotěsnosti svodného potrubí vnitřní kanalizace přetlakem vody nejméně 3 kPa, nejvýše 50 kPa. Zkouška vodotěsnosti trvá jednu hodinu. Během této doby se sleduje úroveň hladiny vody a případné dolévání se měří. Vodotěsnost svodného potrubí vnitřní kanalizace je vyhovující, jestliže únik vody vztahující se na 10 m2 vnitřní plochy potrubí nepřesahuje 0,5 l/h. Při negativním výsledku zkoušky je nutné zkoušku vodotěsnosti po odstranění závad (netěsností) opakovat.

7 Protokol o zkoušce vodotěsnosti
Zkoušená část potrubí Čas zahájení/ ukončení Zkušební Přetlak [kPa] Množství doplněné vody Materiál, těsnění spoje (vyhovuje/ nevyhovuje) Popis případných nedostatků Protokol o zkoušce vodotěsnosti

8 Obr. 1: Utěsnění kanalizačního potrubí
Při zkoušce se provádí utěsnění potrubí pomocí balónku, který je nafukován kompresorem. Balónek se vloží do zkoušeného potrubí otvorem v čisticím kusu ve vyfouklém stavu. Napojí se pomocí hadice na kompresor a nafoukne. Tak se dá potrubí dokonale utěsnit.

9 Obr. 2: Čisticí tvarovka na ležatém potrubí vnitřní kanalizace
Čisticí kus má nejčastěji průměr 110 mm. Přes tuto tvarovku se provede vložení balónku do potrubí, pak se provede jeho nafouknutí a tím utěsnění kanalizace a může se dělat zkouška kanalizace.

10 Zkouška plynotěsnosti
Zkouška se provádí vzduchem po dočasném utěsnění odpadního, připojovacího a větracího potrubí. Potrubí musí být během zkoušení nezakryté s dostupnými spoji. Natlakování odpadního potrubí se provádí přes napouštěcí armaturu zkušebního víka čisticí tvarovky, které je opatřeno tlakoměrem, na hodnotu zkušebního přetlaku 400 Pa. Zkouška plynotěsnosti je vyhovující, jestliže ve zkoušeném úseku po 30 minutách od natlakování nedojde k většímu poklesu tlaku než 50 Pa. Při negativním výsledku zkoušky je třeba zjistit místa netěsností, např. pěnotvorným roztokem, závady odstranit a zkoušku plynotěsnosti opakovat.

11 čas zahájení a ukončení zkoušky (vyhovuje/ nevyhovuje)
Odpadní a větrací potrubí, materiál, spoje, těsnění zkušební plyn zkušební přetlak [Pa] čas zahájení a ukončení zkoušky pokles přetlaku [Pa] (vyhovuje/ nevyhovuje) Protokol o zkoušce plynotěsnosti

12 Provoz vnitřní kanalizace musí odpovídat požadavkům příslušných norem a předpisů. Mezi nejdůležitější normy patří ČSN EN 1610 „Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení“ a ČSN „Vnitřní kanalizace“. Pokud se nedodržují požadavky daných norem na bezpečný provoz, může dojít k ucpání potrubí. Po větších opravách, úpravách či prodloužení potrubí se musí provádět zkoušky znovu. Proto je třeba předcházet poruchám či závadám na vnitřní kanalizaci. Jednotlivé části kanalizace a pokyny pro jejich správný provoz a údržbu jsou uvedeny v následující tabulce.

13 Pokyny pro provoz, údržbu a pOužívání vnitřní kanalizace
Potrubí kontrola stavu a vzhledu dvakrát ročně Kanalizační armatury kontrolovat nejméně dvakrát ročně, není-li výrobcem uvedeno jinak Zpětné armatury nejméně dvakrát ročně čistit Lapače střešních splavenin, střešní vtoky a kalníky vpustí kontrolovat a případně čistit nejméně dvakrát ročně, není-li v provozním řádu budovy uvedeno jinak. Zařízení pro předčištění odpadních vod provozuje se a kontroluje podle podmínek uvedených v provozním řádu

14 Kontrolní otázky: V jakém pořadí se postupuje při zkoušení kanalizace?
Co zahrnuje prohlídka kanalizace? Jak se provádí zkouška vodotěsnosti? Jak se provádí zkouška plynotěsnosti? Co se píše do protokolu o zkoušce kanalizačního potrubí?

15 Obrázky: Obr. 1: vlastní Obr. 2: vlastní

16 Seznam použité literatury:
[1] Adámek, M. – Jurečka, A.: Instalace vody a kanalizace II. Praha, Informatorium, ISBN

17 Děkuji za pozornost 


Stáhnout ppt "Zkouška vnitřní kanalizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google