Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ch_091_Oxidy_Oxidační číslo

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ch_091_Oxidy_Oxidační číslo"— Transkript prezentace:

1 Ch_091_Oxidy_Oxidační číslo
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. OXIDAČNÍ ČÍSLO Ch_091_Oxidy_Oxidační číslo Autor: PhDr. Jana Langerová Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace

2 Anotace: Digitální učební materiál je určen pro opakování, upevňování a rozšiřování, seznámení, procvičování a srovnávání učiva 8. ročníku. Materiál rozvíjí, podporuje, prověřuje a vysvětluje učivo – oxidy. Je určen pro předmět chemie a ročník 8. Tento materiál vznikl ze zápisu autora jako doplňující materiál k učebnici: Autoři: Karger, I., Pečová, D., Peč, P. Chemie I. pro 8. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. Kollárovo nám. 7, Olomouc: PRODOS, ISBN X.

3 Oxidační číslo Oxidační číslo je náboj, který zdánlivě mají jednotlivé atomy v molekule sloučeniny. V oxidech a dalších dvouprvkových sloučeninách mají vždy atomy jednoho prvku kladné oxidační číslo a atomy druhého prvku záporné oxidační číslo.

4 Všeobecně platí, že zásady a pravidla chemického názvosloví anorganických sloučenin jsou v současnosti víceméně vědeckou normou. je nutné pravidla chemického názvosloví dodržovat!!! od druhé poloviny minulého století jsou tato pravidla součástí osnov a učebnic základních, středních i vysokých škol.

5 Oxidační číslo umožňuje vyjadřovat slučivost prvků.
Označuje se římskou číslicí u značky prvku vpravo nahoře. Může nabývat kladných i záporných hodnot (znaménko minus se píše před číslicí, znaménko plus nepíšeme).

6 Součet oxidačních čísel v iontu je číselně roven náboji iontu.
Při určování oxidačních čísel se řídíme tyto pravidly: Součet oxidačních čísel atomů prvků vyjadřujících vzorec sloučeniny je roven nule. Součet oxidačních čísel v iontu je číselně roven náboji iontu. Atomy vodíku ve sloučeninách s nekovy mají oxidační číslo I (HI). Atomy kyslíku ve většině sloučenin mají oxidační číslo –II (O-II). Nesloučené a sloučené atomy téhož prvku mají oxidační čísla rovna nule (Zn0, Cl20)

7 Platí, že: kladné oxidační číslo má atom prvku s menší elektronegativitou záporné oxidační číslo má atom prvku s větší elektronegativitou

8 Jak už víme, součet hodnot oxidačních čísel atomů prvků ve vzorci oxidu se rovná nule. Například:
v CIIO-II platí 1.(II) + 1.(-II) = 0 v Fe2IIIO3-II platí 2.(III) + 3.(-II) = 0

9 Postup odvozování: Napíšeme značku prvku vázaného s kyslíkem
Podle zakončení přídavného jména v názvu určíme a zapíšeme ke značce oxidační číslo atomu prvku. Zapíšeme značku kyslíku a oxidační číslo jeho atomů v oxidech. Upravíme počet vázaných atomů tak, aby se součet oxidačních čísel atomů ve vzorci rovnal nule.

10 Pořadí prvků v názvu oxidu je opačné než ve vzorci.
Například: oxid měďnatý CuO oxid uhličitý CO2

11 Oxidační číslo atomu prvku sloučeného s kyslíkem se vyjadřuje různým zakončením přídavného jména v názvu oxidu. I – ný II – natý III – itý IV – ičitý V – ičný – ečný VI – ový VII – istý VIII – ičelý

12 Příklady oxidů: I – oxid sodný Na2O II – oxid vápenatý CaO
III – zlatitý Fe2O3 IV – uhličitý CO2 V – oxid dusičný N2O5 VI – oxid sírový SO3 VII – oxid manganistý Mn2O7 VIII – oxid osmičelý OsO4

13 ÚKOL - tvořte vzorce oxidů:
oxid draselný oxid hořečnatý oxid hlinitý oxid siřičitý oxid vanadičný oxid fosforečný oxid selenový oxid chloristý oxid osmičelý

14 Řešení: oxid draselný K2O
oxid hořečnatý MgO oxid hlinitý Al2O3 oxid siřičitý SO2 oxid vanadičný V2O5 oxid fosforečný P2O5 oxid selenový SeO3 oxid chloristý Cl2O7 oxid osmičelý OsO4

15 Procvičuj další příklady vzorců oxidů: oxid olovičitý
oxid mědný oxid barnatý oxid antimoničitý oxid arsenitý oxid chromičitý oxid cínatý oxid fosforitý oxid lithný oxid rtuťnatý

16 Opakování - oxidační číslo prvku
Je to zdánlivý náboj jeho hodnotu by měly jednotlivé atomy ve sloučenině, když by vazebné elektrony patřily prvku s větší elektronegativitou.

17 Opakování - oxidační číslo prvku
Atomy v molekulách prvků a volné atomy mají oxidační číslo 0 Vodík má ve většině sloučenin oxidační číslo I. Kyslík má ve sloučeninách oxidační číslo -II. U některých prvků platí, že: NaI, KI ,CaII, MgII,ZnII, AlIII Při součtu oxidačních čísel atomů prvků v molekule musíme vždy dojít k nule. Pokud tomu tak nebude, udělali jsme chybu. Příkladem je voda: H2IO-II ( platí, že = 0)

18 Použité zdroje Acetic acid structures4. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, , 20:41 [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Ch_091_Oxidy_Oxidační číslo"

Podobné prezentace


Reklamy Google