Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pozice průmyslových spotřebitelů energií Jelenovská 1/2009 K.Šimeček – SVSE/AEM,AGF,Precheza.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pozice průmyslových spotřebitelů energií Jelenovská 1/2009 K.Šimeček – SVSE/AEM,AGF,Precheza."— Transkript prezentace:

1 Pozice průmyslových spotřebitelů energií Jelenovská 1/2009 K.Šimeček – SVSE/AEM,AGF,Precheza

2 Světová hospodářská krize Spekulativní manipulace s cenami hypoték, akcií, měn a komodit vede k zkreslování jejich hodnoty. Odtržení cen od nákladů či reálných hodnot Zkreslování hodnot statků vede ke ztrátě důvěry zákazníků, poklesu objemu půjček a růstu inflace. Pokles zákaznické a investiční spotřeby Celosvětovou nabídku a poptávku ovlivňují direktivní zásahy čínské vlády a ekologické iniciativy Střet direktivní a liberální ekonomiky

3

4 Jednou z příčin současné hospodářské krize je selhávání tržních principů a pravidel vlivem spekulativního chování a direktivních zásahů. Hospodářská soutěž výrobců přestává být hlavním motorem tržního systému, pokud nejsou dodržována pravidla této soutěže.

5

6

7 Vliv energetiky na hospodářskou recesi I přes vyrovnanou nabídku nad poptávkou jsou energie nejrychleji rostoucím nákladem spotřebitelských odvětví i obyvatel Prudký růst cen energií a zisků energetických společností nevyvolává adekvátní růst investic do výrobních zdrojů směrem k levnějším a bezpečnějším dodávkám Nekonkurenční prostředí nevytváří tlak na zvyšování efektivity energetické výroby Vývoj cen energií je jedním z hlavních inflačních faktorů

8 EU - Direktivní zásahy do energetiky Otevření trhu s energiemi - snaha o vytvoření konkurenčního prostředí mezi dodavateli energií ve prospěch odběratelů Podpora obnovitelných zdrojů – snaha o prodloužení životnosti zdrojů fosilních paliv Opatření pro zlepšení klimatu – snaha zpomalit globální oteplování planety Sympatické cíle, ale nevhodný způsob jejich realizace s možnými negativními dopady do průmyslu a životní úrovně obyvatel

9 Liberalizace trhu naruby Logika vývoje 1.Odstranění transportních překážek 2.Oddělení výroby energií od jejich dopravy a distribuce 3.Vytvoření konkurenčního prostředí na straně nabídky 4.Otevření trhu zrušením regulace cen Paradoxy reality 1.Zrušení regulace cen při nefunkčnosti trhu 2.Sloučení výroby s distribucí-upevňování pozic dominantů 3.Konsolidace energetických odvětví, vznik oligopolů, 4.Růst počtu doprovodných subjektů,spekulativní chování

10

11 Problémy řešené na úrovni EU - IFIEC Benefits IFIEC Europe provides a platform for industrial energy consumers to debate issues related to the use of gas and electricity. Topics for discussion range from design and functioning of Europe’s energy markets, to costs of and access to gas and electricity pipelines, cables, interconnectors, Underground Gas Storages, and LNG terminals; and from the impact of renewable policies to the design of an effective and efficient carbon emission trading scheme. European institutions speak only with Associations and the more broadly based these are the more they tend to be accepted. No other Association represents industrial energy consumers alone on a cross sectorial basis. IFIEC is recognised by the European Commission, the European Parliament, the European Energy Regulators (ERGEG), as well as European associations representing TSO’s (ETSO, GIE), Gas and electricity companies (Eurogas, Eurelectric), energy traders (EFET), as well as other stakeholders (Business Europe, sectoral industrial associations, BEUC) as the voice of the industrial energy consumer. This is due to the specific knowledge members have of energy markets, infrastructures, and policies, and their impact on industrial energy consumers. IFIEC has direct access to high ranking EU policy officials, Members of the European Parliament, the Chair and Vice Chairs of ERGEG, and the decision makers of the relevant Brussels based energy associations and industry and business stakeholder groups. IFIEC is a member of DG TREN’s formal Gas Coordination Group and has observer status at both the Madrid and Florence Regulatory Fora covering Gas and Electricity. The President also represents IFIEC on DG TREN’s Nuclear Forum and other representatives are members on the Working Groups. This is as part of IFIEC’s policy to see nuclear power being restored within Europe’s generating base. IFIEC is an active member of the Electricity and Gas Regional Initiatives, set up by the European Regulators to develop regional market integration as a first step towards full European market integration.

12 commissioned a report from ECOFYS to review IFIEC’s opinion on benchmarking as a cost effective alternative to auctioning of emission allowances. This confirmed that the Commission proposals were a high cost choice that would neither remove the current system flaws nor deliver any better environmental improvement than the IFIEC alternative. As a result, benchmarking is beginning to be considered as viable option in any international agreement to follow the Kyoto Protocol; developed and submitted to the European Parliament a large number of amendments to the Third Energy Package and the Climate Package.Many of its proposed amendments being adopted by the European Parliament succeeded in having initiated discussions with the European Commission on industrial grids and succeeded in convincing the Commission to develop rules safeguarding a status aparte for industrial grids. is a contributor to DG Environment’s ECCP panel even though this has a sectorial emphasis; was invited to take part in a roundtable meeting organised by members of the European Parliament hearing on the emission trading directive review package; has been invited by ERGEG to be part of the group preparing the world regulatory forum meeting in Athens in 2009; was invited to speak at the EESC hearing on external aspects of EU energy policy; met with the Chair of ERGEG to discuss how the expertise of IFIEC’s members could best be used in the coming debates over the regulatory structure and operating detail; has been invited to speak at various ERGEG Conferences as the body representing energy intensive industry consumers; has broad representation across the ERGEG Regional Initiative programme and was specifically invited to contribute to the recent effectiveness review; has prepared formal opinions on the 3rd Energy Package and has delivered these to both Commission and Parliament interests; has been invited to discuss options at a series of informal meetings with Commission officials on detailed measures under the 3rd Energy Package proposals; has been invited to work with ETSO on the development of ENTSOE and with GIE on the development of ENTSOG; has worked with CEFIC in delivering presentations to the Parliament’s ITRE Committee; has worked with IFIEC World to prepare a brochure for the UN COP 14 meeting in Poland in December. Recent Successes

13 Podpora obnovitelných zdrojů Fosilní paliva nejsou jen energetické zdroje,ale také nenahraditelná surovina pro chemický průmysl a metalurgii. Zamezit plýtvání těmito zdroji, či je v co největší míře nahradit, je potřebný cíl, cesta k jeho dosažení musí však být ekonomicky schůdná Jaderná energie je nejperspektivnější náhrada spalování fosilních zdrojů Využívání OZE by mělo být subvencováno i z jiných zdrojů než garantovanou výkupní cenou – ze zemědělských dotací a dotací na výzkum Zvýšenými náklady na systémové služby vlivem OZE by neměli být zatěžováni spotřebitelé

14

15 Boj proti globálnímu oteplování Cíl je velmi politizovaný a opatření nejsou implementována celosvětově, což poškozuje průmysl a obyvatelstvo ve státech EU Aukce povolenek CO2 je způsob zdražování energetických, chemických a stavebních produktů, umožňuje spekulativní chování a direktivně mění ekonomiku zdrojů energií SVSE a IFIEC podporuje sytém ETS založený na propočtu BAT či benchmarkingu technologií a skutečné výroby. Je to jediný způsob jak eliminovat vliv spekulantů

16 Ekologická daňová reforma EDR v kontextu nedokončené liberalizace trhu s energiemi pouze dále komplikuje konkurenční pozice domácího průmyslu. Ekologická daň postihuje paradoxně nejvíce energeticky intenzivní průmysl,který se nejvíce snaží snižovat spotřebu energií, jako jednu ze svých největších nákladových položek SVSE i IFIEC usilují o ochranu energeticky náročného průmyslu před dopady EDR – rozšířením výjimky dle klasifikace NACE

17 Jak to zvládne český průmysl ??? Proexportně orientovaný průmysl s nízkým podílem vlastních, globálně působících firem. Nedostatečná ekonomika z rozsahu. Vysoká citlivost na kurz Kč. Mizející konkurenční výhoda cenově dostupné energetické a dopravní infrastruktury. Riziko dočasnosti působení výrobních poboček zahraničních firem Menší firmy „neustojí“ prudké cenové výkyvy Hrozí zánik celých průmyslových odvětví a tím know how, znalostního a vzdělanostního efektu

18 Market organizations are more industry friendly out of Europe Zdroj: Prezentace Arcellor Mittal, 11.9.2008 Australia: Pool is obligatory. Energy price: 20 to 40 €/MWh Maintain of regulated tariffs in some states. Lack of investments. New-Zealand: Pool is obligatory Energy price + transport: 45 €/MWh Maintain of long term contracts for industrials. CO 2 : no market, ratified the Kyoto Protocol South Africa: Failure of wholesale market > set up of a single-buyer system Energy price: 15 to 20 €/MWh Regulated tariffs will be maintained Scandinavia: Pool Energy price: 30 to 50 €/MWh Long term contracts + direct investments for industrials. Gradual disconnection between pool prices and fundamentals. USA: Each state chooses its market organization 18 are completely open to competition 33 did not deregulate or interrupted the process (ex: California) Energy price: mostly 40 to 65 €/MWh CO 2 : local markets, did not ratify the Kyoto protocol Canada: Each province chooses its market organization. Single buyer system in Quebec and British Colombia. CO 2 : No market, ratified the Kyoto protocol United Kingdom: Failure of the pool > set up of pseudo bilateral systems with centralization and adjustment. Energy price: 50 to 80 €/MWh Pool system « Power exchange » model « Single buyer » model System depending on the States, no unique system Continental Europe: Energy price: 65 to 75 €/MWh CO 2 = EU-ETS

19 Situace na trhu s energií v ČR Trh s elektřinou je technicky omezen na středoevropský region.Komoditní ceny elektřiny v ČR kopírují ceny na německém trhu, a jsou jedny z nejvyšších cen v Evropě. Na nich vydělává společnost ČEZ,ale pro český průmysl s malým domácím trhem může být pokles konkurenceschopnosti smrtící Český spotřebitel doplácí na německou a rakouskou expanzi větrných elektráren vyššími náklady na systémové služby

20

21 Situace na trhu s energií v ČR Dodávky plynu do ČR jsou majoritně závislé na zdrojích a dopravě z Ruska Ceny plynu jsou navázány na ceny ropy s čím dál menší logikou. Návaznost cen elektřiny na cenách ropy postrádá logiku vůbec Ceny plynu,elektřiny a uhlí se navzájem ovlivňují – riziko spirálovitého vývoje Průmysl v ČR nemá přímý vliv na velkou energetiku a jen velmi slabý nepřímý vliv V ČR jsou v důsledku dominantního postavení ČEZ a RWE omezené způsoby nákupu energií

22 Rizika stanovení cen v ČR Nákup plynu dle klouzavých průměrů cen komodit nebo fixní ceny.Riziko vlivu spekulace s cenami ropy.Uzavření smlouvy je požadováno ve velkém předstihu Nákup ročních pásem elektřiny či celkových dodávek musí být organizován v krátkém časovém úseku. Málo času pro výběrová řízení,vysoké riziko špatného rozhodnutí. Rizika spekulativních obchodů na PXE Množstevní slevy nejsou poskytovány

23

24 Požadavek na rozšíření nabídek obchodování - Dlouhodobé bilaterální smlouvy s nákladovými vzorci mezi výrobcem a konečným spotřebitelem (francouzský model) -Možnost postupného, děleného nákupu pásma k snížení cenového rizika (německý model) -Možnost dodávek za průměrnou cenu v referenčním roce - Možnost nákladové kalkulace množstevních slev

25 Energetika jako státní služba Státní služby nejsou přenositelné na EU či jiný stát.Vláda a státní orgány musí mít v ruce potřebné pravomoci, s jejichž pomocí jsou schopny energetiku aktivně ovlivňovat SEK řeší zajištění surovin k podpoře výstavby energetických zdrojů a sítí energetickými společnostmi, neřeší ale zároveň jak bude tyto společnosti ovlivňovat a řídit. SEK neřeší jaký z ní budou mít občané a podniky prospěch

26 Závěr Český průmysl čelí více než kdykoliv předtím velmi tvrdé konkurenci.Jakákoliv konkurenční výhoda může pomoci celým průmyslovým odvětvím přežít ekonomickou krizi a hospodářskou recesi. Vláda ČR by měla zajišťovat státní službu v energetice stálým tlakem na snižování nákladů v regulovaných síťových společnostech a svým vlivem prosazovat výhodnější způsoby cenotvorby plynu a elektřiny

27 Obchod s emisními povolenkami - jak úspěšně žít s EU ETS Tel: +420 227 316 026 International Business Center Pobřežní 3 186 00 Praha 8 Czech Republic BAYVIEW HOUSE 49 NORTH STRAND ROAD DUBLIN 3 IRELAND www.carbonwarehouse.eu Zveme Vás na XIII. Jarní konferenci AEM Investice v energetice ČR do roku 2020 24. a 25. února 2009, Poděbrady Součástí bude doprovodný seminář:

28 28 Zveme Vás na 10. výroční schůzi SVSE a doprovodný seminář středa 11. března 2009, Praha informace na: http://www.aem.cz/svse

29 Proč si vyslechnout přednášku Pravda Capital s.r.o / Carbon Warehouse Ltd. Společnost Pravda Capital s.r.o. a její strategický partner, investiční a makléřská společnost Carbon Warehouse Ltd. (Dublin, Irsko), v minulosti několikrát úspěšně předpověděli negativní vývoj trhu, čímž zachránili svým klientům, kteří dali na jejich rady, miliony Euro. O výsledcích těchto hloubkových analýz pravidelně informovují agentury a média jako Bloomberg, Platts, Euro či Hospodářské noviny (ČR i SR). Za naše nejvýznamnější prognózy považujeme následující tři: 1.29.9.2008: Na EGÚ Brno poprvé zveřejněna predikce, že povolenka EUA, která v té době stála 24€, je zřetelně vystavena riziku pádu její ceny k hranici 10€. Vývoj situace na trhu potvrzuje naše nejčernější obavy. 2.6.8.2008: V pravidelném CO2 Monitoru společnosti Pravda Capital, který zasíláme našim klientům, bylo poprvé zveřejněno varování, že cenový rozdíl (spread) EUA/CER spadne během několika měsíců z tehdejších 5€ pod 1€. 3.15.5.2006: EUA spadne k nule. Zveřejnění přelomové analýzy týkající se budoucího vývoje EUA v Hospodářských novinách. Ve všech těchto případech jsme byli mezi prvními, mnohdy vůbec prvními v Evropě, kteří tyto predikce vyslovili. Více na ( www.carbonwarehouse.eu/media.cz.php )

30 Průběh přednášky 1.Část (20 minut) a)Další vývoj cen emisních povolenek + doporučení obchodní strategie b)Situace na trhu do roku 2012 c)Pravděpdoobný vývoj trhu po roce 2013 2.Část (20 minut) a)Jak probíhají obchody + praktické ukázky a příklady b)Čeho se vyvarovat při obchodování 3.Část a)Dotazy po přednášce (15 minut) b)Individuální konzultace kdykoliv v průběhu celé konference a během rautu (časově neomezeno)


Stáhnout ppt "Pozice průmyslových spotřebitelů energií Jelenovská 1/2009 K.Šimeček – SVSE/AEM,AGF,Precheza."

Podobné prezentace


Reklamy Google