Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Určitě si kladete otázku, proč na kongresových dnech výchovných poradců, zaměřených na nové trendy ve výchovném poradenství, vystupuje zástupce Skupiny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Určitě si kladete otázku, proč na kongresových dnech výchovných poradců, zaměřených na nové trendy ve výchovném poradenství, vystupuje zástupce Skupiny."— Transkript prezentace:

0 MAJÍ TECHNICKÉ OBORY BUDOUCNOST?
PRG-ZPD P1C MAJÍ TECHNICKÉ OBORY BUDOUCNOST? Pavel Puff ředitel útvaru strategický nábor ČEZ, a. s.

1 Určitě si kladete otázku, proč na kongresových dnech výchovných poradců, zaměřených na nové trendy ve výchovném poradenství, vystupuje zástupce Skupiny ČEZ?

2 VÍTE, KOLIK 15-TI LETÝCH CHCE STUDOVAT TECHNIKU?
Obdobný stav je podle našeho názoru i v České republice Téměř celá Evropa řeší podobný problém: Jak zvýšit zájem mládeže o technické obory? Je nutno ukázat žákům a žákyním, že technické obory jsou perspektivní, atraktivní a zajímavé EVROPA ASIE 15 % 60 %

3 PRG-ZPD P1C V CELÉ EKONOMICE VZROSTE V PŘÍŠTÍCH LETECH ZÁJEM O ABSOLVENTY TECHNICKÝCH OBORŮ Sektorová analýza Národního vzdělávacího fondu potvrzuje klesající zájem o studium technických oborů do roku 2016 bude v oblasti výroby elektřiny, tepla a rozvod plynu chybět jen pro omlazení personálu až nových absolventů technických oborů Do roku 2020 bude jenom Skupina ČEZ potřebovat okolo absolventů technických oborů nové zaměstnance potřebuje zvláště pro výstavbu a obsluhu nových výrobních zdrojů včetně plánované dostavby 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Temelín a omlazení personálu ve výrobě i distribuci Poznámky Distribuční IDS (ČEZ Distribuce, ČEZ Distribuční služby, ČEZ Měření) + ČEZ (divize investice, divize výroba, nový jaderný zdroj) dále jen sledovaný vzorek Období roku dále jen sledované období Materiál se zabývá pouze skutečnostmi, které jsou ve sledovaném období nad rozsahem činností divize personalistika, vykonávaných standardně Vysvětlení 300% Dnes realizováno ve sledovaném vzorku u sledovaných profesí v průměru ročně 155 VŘ = 100 % Ve sledované období očekáváme 485 VŘ ročně (demografický vývoj, nový zdroj, obměna personálu ve sledovaném vzorku – viz slaidy 9 – 14) Očekávaných 485 VŘ se skládá ze stávajících VŘ v počtu 85 v ČEZ a 70 v IDS; nové potřeby v DI a DV na výstavbu NZ ve výši 100, demografie 230, z toho ČEZ 120 a IDS 110 Nárůst 300 % VŘ v průměru ročně Vysvětlení zaměstnanců 3 395 – = 2 310 Očekávaný počet VŘ ve sledovaném vzorku: 485 VŘ/rok x 7 let (sledované období u sledovaného vzorku) = VŘ Standardní počet VŘ ve sledovaném vzorku: 155 VŘ/rok x 7 let (sledované období u sledovaného vzorku) = VŘ Vysvětlení nárůstu 11,75 FTE – viz Back-up slides 6,7,8

4 PRG-ZPD P1C CHCEME SITUACI ZMĚNIT

5 ZORGANIZOVALI JSME DISKUZI U KULATÉHO STOLU NA TÉMA POTŘEBY TECHNICKÉHO VZDĚLÁNÍ
Nedostatek absolventů technických oborů je třeba naléhavě řešit a neobejde se to bez dohody a spolupráce mnoha státních i soukromých institucí, zejména zaměstnavatelů ministerstva školství, mládeže a tělovýchov škol a pedagogů

6 POSTUPNĚ BUDUJEME SÍŤ STŘEDNÍCH A VYSOKÝCH ŠKOL
V roce 2010 plánujeme spolupráci se 46 SŠ a 14 fakultami VŠ 1 / 2 4 / 1 2 / 0 1 / 0 5 / 4 3 / 2 1 / 1 2 / 0 7 / 0 2 / 2 0 / 0 11 / 0 7 / 2 SŠ / VŠ 6

7 POŘÁDÁME RŮZNÉ AKCE PRO STUDENTY STŘEDNÍCH A VYSOKÝCH ŠKOL
PRG-ZPD P1C PRG-ZPD P1C POŘÁDÁME RŮZNÉ AKCE PRO STUDENTY STŘEDNÍCH A VYSOKÝCH ŠKOL Zřízení nového útvaru Realizace náboru -útvar o 6 zaměstnancích zřízen bez navýšení FTE díky přerozdělení činností a nalezením vnitřních úspor v rámci divize cílem útvaru je realizovat náborové aktivity pro zajištění dostatečných zdrojů potenciálních zaměstnanců Zahájení sítě partnerských škol Skupiny ČEZ (SŠ – VŠ) Založení nového studijního oboru Energetika ve spolupráci s krajem Vysočina (SPŠ Třebíč – podpora LTO EDU) Rozšíření stipendijních programů z bakalářského studia i na inženýrské studium 50% rozšíření odborných stáží pro studenty SŠ a VŠ na jaderných elektrárnách (programy Jaderná maturita a Letní univerzita rozšířeny z ETE na EDU) 60% navýšení účasti na veletrzích pracovních příležitostí pro absolventy SŠ a VŠ Rozšíření besed se studenty SŠ a VŠ za účasti předních odborníků v energetice 50% rozšíření odborných stáží pro studenty SŠ a VŠ na jaderných elektrárnách (programy Zapojení našich odborníků do programu Mentoring na ČVUT Koordinace bakalářských, diplomových a doktorských prací 7 7

8 SNAŽÍME SE DOHODNOUT SE ŠKOLAMI ZAMĚŘENÍ A OBSAH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA ŠKOLÁCH
Otevření studijního oboru Energetika na SPŠ Třebíč v roce 2009 přilákalo šestinásobný převis zájemců o studium projekt realizován s krajem Vysočina spoluúčast při definování studijních plánů a přípravě praktických cvičení pomoc při vybavení školy 8

9 REALIZUJEME ŘADU BESED NA STŘEDNÍCH A VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
Besedy realizovány našimi odborníky z praxe nebo dohodnuty s osobnostmi z oblasti elektroenergetiky 9

10 ALE ŠÍŘE NAŠICH AKTIVIT PRO POPULARIZACI TECHNIKY A PODPORU ŽÁKŮ, STUDENTŮ I PEDAGOGŮ JE VĚTŠÍ
Pro vysoké školy odborné praxe exkurze diplomové práce podpora studentských soutěží (Cena ČEZ, Cena Nadace ČEZ) trainee program ČEZ Potential Pro střední a základní školy besedy na téma „Svět energie“ učební pomůcky pro výuku (knihy, fólie, filmy) podpora studentských soutěží (např. matematické olympiády) Klub učitelů fyziky akce typu „Den s technickou literaturou“ a „Fyzika trochu jinak“ exkurze a návštěvy našich informačních center Časopis „Třetí pól“, soutěž „Kde jinde“, profil na facebooku „PrácevČEZ“, … 10

11 Proč tedy vystupuje zástupce Skupiny ČEZ na kongresových dnech výchovných poradců?

12 JEDNOU Z ČINNOSTÍ VÝCHOVNÉHO PORADCE JE KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ
Pomozte nám vzbudit zájem o studium technických oborů Pomozte nám identifikovat technicky zaměřenou mládež a tuto směřovat správným směrem studenti a žáci pedagogové státní správa rodiče 12

13 PRG-ZPD P1C MAJÍ TECHNICKÉ OBORY BUDOUCNOST? ENERGETIKA A KONKRÉTNĚ SKUPINA ČEZ MÁ MLADÝM LIDEM CO NABÍDNOUT INOVACE Do energetiky přichází řada inovativních trendů, zavádí se nejnovější technologie a postupy, pracuje se s moderními zařízeními, vyvíjí se nová, unikátní know-how; testují se a zavádí inovativní technologie i postupy a podporuje aplikovaný výzkum. PERSPEKTIVA Zatímco zaměstnanost v jiných oborech klesá, v české energetice se chystají mnohamiliardové projekty a nábor nového personálu v dalších letech poroste. ATRAKTIVITA Vysoká poptávka zaměstnavatelů po absolventech technických oborů zvyšuje atraktivitu těchto pozic – ohodnocení zaměstnanců v energetice je nad celorepublikovým průměrem. Energetici svou práci označují za zajímavou, se společenským významem. Demografický výhled do roku 2050 v ČR Mírné snížení celkového počtu obyvatelstva Významné populační stárnutí do roku 2050 – v roce 2050 až třetina odejde do důchodu, což je dvojnásobek současného stavu – celorepublikově RIZIKA Celkový nedostatek aktivní pracovní síly Kvalifikace obyvatelstva se odklání od technických směrů Je nutné vytvořit podmínky a zavést nové aktivity pro dlouhodobý příliv zaměstnanců požadovaného počtu a kvalifikace a zahájit nábor s dostatečným předstihem Poznámky Distribuční IDS (ČEZ Distribuce, ČEZ Distribuční služby, ČEZ Měření) + ČEZ (divize investice, divize výroba, nový jaderný zdroj) dále jen sledovaný vzorek Období roku dále jen sledované období Materiál se zabývá pouze skutečnostmi, které jsou ve sledovaném období nad rozsahem činností divize personalistika, vykonávaných standardně Vysvětlení 300% Dnes realizováno ve sledovaném vzorku u sledovaných profesí v průměru ročně 155 VŘ = 100 % Ve sledované období očekáváme 485 VŘ ročně (demografický vývoj, nový zdroj, obměna personálu ve sledovaném vzorku – viz slaidy 9 – 14) Očekávaných 485 VŘ se skládá ze stávajících VŘ v počtu 85 v ČEZ a 70 v IDS; nové potřeby v DI a DV na výstavbu NZ ve výši 100, demografie 230, z toho ČEZ 120 a IDS 110 Nárůst 300 % VŘ v průměru ročně Vysvětlení zaměstnanců 3 395 – = 2 310 Očekávaný počet VŘ ve sledovaném vzorku: 485 VŘ/rok x 7 let (sledované období u sledovaného vzorku) = VŘ Standardní počet VŘ ve sledovaném vzorku: 155 VŘ/rok x 7 let (sledované období u sledovaného vzorku) = VŘ Vysvětlení nárůstu 11,75 FTE – viz Back-up slides 6,7,8

14 PRG-ZPD P1C


Stáhnout ppt "Určitě si kladete otázku, proč na kongresových dnech výchovných poradců, zaměřených na nové trendy ve výchovném poradenství, vystupuje zástupce Skupiny."

Podobné prezentace


Reklamy Google