Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS – 2. ukazatel úrovně ekonomiky Autor: Autor: Ing. Vladimír Havlík Autor je výhradním tvůrcem materiálu. Datum vytvoření: Datum vytvoření:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS – 2. ukazatel úrovně ekonomiky Autor: Autor: Ing. Vladimír Havlík Autor je výhradním tvůrcem materiálu. Datum vytvoření: Datum vytvoření:"— Transkript prezentace:

1 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS – 2. ukazatel úrovně ekonomiky Autor: Autor: Ing. Vladimír Havlík Autor je výhradním tvůrcem materiálu. Datum vytvoření: Datum vytvoření: 20. 07. 2013 Klíčová slova: Klíčová slova: hospodářský cyklus, vrchol, recese, sedlo, expanze. Anotace: Anotace: prezentace je určena na získání základních znalostí o jednom z ukazatelů úrovně ekonomiky – hospodářském cyklu. Ve zpracovaném materiálu jsou také cvičení k procvičení. Způsob využití: Způsob využití: určeno pro výklad a procvičení tématu Hospodářský cyklus. Číslo šablony Číslo šablony: VY_32_INOVACE_EKO_44

2 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS 2. ukazatel úrovně ekonomiky POTENCIÁLNÍ HDPEkonomika každé země má omezené množství výrobních faktorů. Pokud je maximálně využije, vytvoří maximální množství produkce dané země = POTENCIÁLNÍ HDP REÁLNÝ HDPREÁLNÝ HDP – pravidelně kolísá (osciluje) kolem potenciálního HDP. Přibližuje se potenciálnímu HDP = reálný HDP ↑ a vzdaluje se potenciálnímu HDP = reálný HDP ↓. HOSPODÁŘSKÝ CYKLUSTento neustálý proces se nazývá HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS

3 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS 2. ukazatel úrovně ekonomiky obrázek: HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS osa y = reálný HDP ---------------------------------------------------------------- potenciální HDP vrchol recese expanze sedlo osa x = čas

4 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS 2. ukazatel úrovně ekonomiky Hospodářský cyklus má 4 fáze.VRCHOL Zde se reálný HDP nejvíce přibližuje potenciálnímu HDP. InflaceInflace: nízká, v poslední fázi vrcholu se inflace zvyšuje, neboť dochází k „přehřátí ekonomiky.“ Přehřátí ekonomiky = rostoucí poptávka narazí na hranici produkčních možností ekonomiky, dále rostou mzdy a ceny → výsledkem je růst cen nákladů → to způsobí růst cen výrobků a služeb → růst cen narazí na koupěschopnost obyvatelstva.

5 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS 2. ukazatel úrovně ekonomiky NezaměstnanostNezaměstnanost: nízká míra. HDP:HDP: růst se zpomaluje. Tempo růstu výroby se také zpomaluje.RECESE Vrchol se láme v recesi. O recesi mluvíme, pokud HDP klesá nepřetržitě 2 čtvrtletí po sobě. Případy dlouhé recese označujeme jako ekonomickou depresi. HDP:HDP: klesá. NezaměstnanostNezaměstnanost: se zvyšuje.

6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS 2. ukazatel úrovně ekonomiky InflaceInflace: Recese může být provázena klesajícími cenami = deflací nebo naopak inflace roste. Poptávka:Poptávka: je nižší než nabídka → v podnicích se hromadí zásoby zboží → podniky omezují produkci → podniky propouštějí zaměstnance → některé podniky krachují.SEDLO HDP:HDP: se nezvyšuje. NezaměstnanostNezaměstnanost: je vysoká. InflaceInflace: Stejně jako v recesi, deprese může být provázena klesajícími cenami = deflací nebo naopak inflace roste.

7 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS 2. ukazatel úrovně ekonomiky Nabídka:Nabídka: nabídka, která převyšovala poptávku se postupně dostává do souladu s poptávkou. Některé firmy však kvůli recesi či později sedlu bankrotují. Zejména při dlouhé recesi a později sedlu firmy hledají, jak by svou situaci mohly zlepšit. Pátrají po inovacích. Pokoušejí se vyrábět objemy, které trh může koupit, avšak s nižšími náklady. Tím by se jim zlepšily výnosy, zisky.

8 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS 2. ukazatel úrovně ekonomiky EXPANZE HDP:HDP: dochází k růstu HDP. NezaměstnanostNezaměstnanost: se snižuje. Zvyšuje se poptávka po pracovní síle. InflaceInflace: se snižuje. Poptávka:Poptávka: roste. Nabídka:Nabídka: výroba se zvyšuje. ZDROJE EXPANZE Kvantitativní zdroje expanze:Kvantitativní zdroje expanze: do výroby jsou zapojována nová množství práce, přírodních zdrojů a kapitálu se stejnými kvalitativními charakteristikami. Kvalitativní zdroje expanze:Kvalitativní zdroje expanze: tyto zdroje spočívají ve zvyšování kvalifikace pracovníků, využívání kvalitnějších přírodních zdrojů, rozvoji technické úrovně fixního kapitálu.

9 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS 2. ukazatel úrovně ekonomiky CVIČENÍ 1.Jaký HDP vytvoří daná země, pokud maximálně využije své výrobní faktory: a)potenciální HDP b)reálný HDP c)HDP na 1 obyvatele. 2.Jakou souvislost má reálný HDP dané země k potenciálnímu HDP dané země….. a)je pravidelně ↑ b) pravidelně se jejich výše rovnají c) osciluje kolem něho hospodářského cyklu 3.V jakém správném pořadí mohou být fáze hospodářského cyklu? a)sedlovrcholexpanzerecese b)vrchol sedloexpanzerecese c)vrcholrecese sedlo expanze d)sedlovrcholreceseexpanze

10 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS 2. ukazatel úrovně ekonomiky CVIČENÍ Vyberte z diagramu fáze hospodářského cyklu, které odpovídají daným popisům jednotlivých fází: a) Fáze ………..HDP se nezvyšuje, nezaměstnanost je vysoká, nabídka se však postupně dostává do souladu s poptávkou. b) Fáze ………..dochází k růstu HDP, nezaměstnanost se snižuje, poptávka roste. c) Fáze ……….. reálné HDP se nejvíce přibližuje potenciálnímu HDP. d) Fáze ……….. HDP klesá nepřetržitě 2 čtvrtletí po sobě. vrchol recese sedlo expanze

11 Zpracoval: Ing. Vladimír Havlík Bibliografie: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hospod%C3%A1%C5%99 sk%C3%BD_cyklus ŠVARCOVÁ,J. a kol.Ekonomie-stručný přehled,2011/2012. Zlín, CEED 2011. ISBN 978-80- 87301-01-2


Stáhnout ppt "HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS – 2. ukazatel úrovně ekonomiky Autor: Autor: Ing. Vladimír Havlík Autor je výhradním tvůrcem materiálu. Datum vytvoření: Datum vytvoření:"

Podobné prezentace


Reklamy Google