Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROČNÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZAHRANIČNÍ MĚNA CONTROLLING

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROČNÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZAHRANIČNÍ MĚNA CONTROLLING"— Transkript prezentace:

1 ROČNÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZAHRANIČNÍ MĚNA CONTROLLING
Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

2 Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.
CONTROLLING Ing. Josef Babák Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

3 Nástroje controllingu v účetnictví
Plánování a rozpočtování Analýza nákladů a výnosů podle druhů Vývoj nákladů a výnosů v čase Sledování nákladů a výnosů podle středisek Rozpočítávání režijních nákladů Sledování výkazových ukazatelů Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

4 Plánování a rozpočtování
Plány Slouží k plánování nákladů a výnosů Slouží k plánování hosp. výsledku Rozpočty Umožňují plánování rozvahových veličin Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

5 Tvorba plánů a rozpočtů
Úrovně podrobnosti plánovaných veličin Veličiny na úrovni syntetických účtů Veličiny na úrovni analytických účtů Časová podrobnost plánování Roční plány Měsíční plány Organizační členění plánů Plán celé organizace Plány nákladových středisek Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

6 Sledování plnění plánů
Rozborové sestavy Plán a jeho čerpání Nabízí sledování plánu a čerpání plánu ve vybraném období a od počátku roku Rozpočet a jeho čerpání Nabízí sledování rozpočtu a čerpání rozpočtu ve vybraném období a od počátku roku Rozborová tabulka Dává přehled o čerpání nákladů a výnosů v jednotlivých měsících a jejich vztah k ročnímu rozpočtu. Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

7 Sledování nákladů a výnosů
Podle druhů Výsledovka Dává přehled o nákladech a výnosech součtovaných a tříděných do předem definovaných skupin. Zatřídění do skupin se provádí v účtovém rozvrhu. Podle nákladových středisek Druhové členění, výsledovka, rozborová tabulka U většiny sestav je možno variantně nastavit součtování a třídění za jednotlivé úrovně organizační struktury Vývoj v čase (po měsících) Rozborová tabulka Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

8 Rozpočítávání režijních nákladů
Komplexně řeší samostatný modul REŽIE Rozpočítávání režií v účetnictví Lze definovat více typů režií Algoritmy rozpočítávání na střediska Podle plovoucích základů Podle procent Rozpočítávání na zakázky Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

9 Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.
Sledování ukazatelů Výkazových Statistická rozvaha a výsledovka Tvorba výkazu za variabilní období Nápočet výkazů za jednotlivá střediska Zaokrouhlovací problémy ve výkazech Mimovýkazových Komplexně řeší samostatný projekt FINANČNÍ ANALÝZA Částečně řeší hospodářské ukazatele v účetnictví Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

10 Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.
ZAHRANIČNÍ MĚNA Ing. Martina Tinzlová Ing. Iveta Klimečková Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

11 Podmínky pro zahájení práce v modulu Fakturace
Nastavení fakturace - Používat cizí měnu Tabulka zahraničních měn a kurzovní lístek Devizové účty firmy Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

12 Pořízení faktur v zahraniční měně
Měna, ve které je faktura pořízena. Kontrakt s tuzemskem / zahraničím pro kontrakt s tuzemskem je faktura daňovým dokladem, pro kontrakt se zahraničím faktura není daňovým dokladem. Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

13 Řádky faktur v zahraniční měně
V řádcích jsou všechny částky k dispozici v zahraniční měně i v korunách. Kurz pro přepočet částek Faktury přijaté - kurz devize střed pro datum přijetí faktury Faktury vydané - kurz devize střed pro datum vystavení faktury Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

14 Připojení dodacích listů
K fakturám přijatým i vydaným lze připojit dodací listy jen pro stejného partnera a ve stejné měně. Faktury vydané lze generovat podle vzorů z dodacích listů v zahraniční měně. Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

15 Penalizační faktury a upomínky
Pro faktury vydané v zahraniční měně je možné generovat upomínky či dané faktury penalizovat. Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

16 Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.
Požadavky na platby Z faktur přijatých a vydaných dobropisů v zahraniční měně je možné generovat požadavky na platby pro modul Banka. Tyto požadavky jsou vygenerovány a přenáší se ve stejné měně, ve které je faktura pořízena. Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

17 Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.
Platby faktur Platby je možné pořídit ručně i přenosem z modulu Pokladna nebo Banka. Platby se přenáší vždy v korunách, v modulu Fakturace se přepočítávají podle měny v záhlaví faktury, kurzem devize střed, data zaplacení. Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

18 Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.
Kurzový rozdíl Kurzové rozdíly se pořizují jen ručně, kdy se částka kurzového rozdílu nabízí automaticky - záporná částka - kurzová ztráta, - kladná částka - kurzový zisk. Účtují se na účty kurzových zisků a ztrát. Do sestav a dávek pro ostatní moduly se přičítají k platbám. Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

19 Jednotná celní deklarace (JCD)
JCD je daňovým dokladem určeným pro úhradu cla, spotřební daně a DPH na dovoz zboží. Zaúčtování: základ pro výpočet cla (PREDMET) /379 clo (PRI) ,04.,111,131/379 spotřební daň (DANSPCAS) 5..,04.,111,131/379 DPH (DANPRICA) /379 Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

20 Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.
Valutová pokladna měny v korunové pokladně evidence zahraničních měn v pokladně - rozlišení měn analytikami kurzový lístek nastavení čítačů nastavení pokladny Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

21 Pořízení dokladu v cizí měně
předkontace dokladů pro cizí měnu doklad příjmový, výdajový doklad o výměně peněz naplnění měny a její vazby Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

22 Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.
Příklad příklad 1. Vystavení zálohy na zahraniční cestu 2. Automatické vyúčtování s kurz.rozdílem 3. Přeúčtování mezi měnami 4. Zúčtování nákladů Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

23 Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.
Kurzové rozdíly časové rozlišení při změně kurzu pevné měsíční, čtvrtletní kurzy, denní kurzy kurzové rozdíly v dokladech automatický výpočet, přiřazení k dokladu, zaúčtování kurzové rozdíly zůstatku pokl. účtu automatický výpočet při změně kurzu vytvoření dokladu, zaúčtování, evidence Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

24 Stav jednotlivých měn, vazba na účetnictví a sestavy
přehled o stavu při pořizování rozlišení měn dle analytik - kontrola fyzického stavu a účetnictví varianty Pokladní knihy Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

25 Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.
ROČNÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Ing. Iveta Klimečková Ing. Martina Tinzlová Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

26 Uzávěrka evidencí a číselníků
běžný přechod na nový měsíc uzavření číselníků - ORG - čítače stejné číselné řady - čítače časově závislé DIM, PAR, ZAK - moduly bez vazby na UCT INM naplnění evidence ročních odpisů dorovnání účetních odpisů na daňové dle nastavení MTZ - naplnění čítače dokladů MTZ Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

27 Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.
Uzávěrka plateb vazby na fakturaci - možnosti pořizování plateb bez přenosů pozastavení plateb - aktuální saldokonto banka kontinuální přechod na nový rok pokladna valutová pokladna - změna kurzu k 1.1. Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

28 Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.
Uzávěrka faktur Modul Fakturace se ponechá v období 12.99: faktury starého i nového roku se dále zadávají běžným způsobem se správným zúčtovacím obdobím. Uzavření měsíce vytvoří poslední dávky pro ostatní moduly. Přechod na nový měsíc ponechá jen nevyřízené fakturační případy, jejichž hodnoty jsou počátečními stavy na účtech dodavatelů a odběratelů. Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

29 Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.
Tisk sestav Saldokonto dodavatelů, odběratelů pro odsouhlasení saldokonta s modulem Účetnictví. Faktury po datumu splatnosti pro uplatnění procentuelních odpisů nedobytných pohledávek nebo pro přehled faktur po datu splatnosti ve dnech. Kurzové rozdíly pohledávek, závazků pro zaúčtování kurzových rozdílů k neuhrazených faktur v zahraniční měně podle kurzu ČNB a podle vlastních kurzů. Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

30 Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.
Uzávěrka účetnictví Podmínky : zaúčtované všechny prvotní doklady uzavřené přenosy z ostatních modulů zakontované věty deníku soulad s hlavní knihou vyrovnaná bilance aktiv a pasiv Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

31 Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.
Roční závěrka automatická funkce možné opakovat kdykoli vytvoření závěrkových obratů a sestav kontrola s hlavními účetními výkazy výkazy - příloha k daňovému přiznání rozvaha, výsledovka statistické výstupy, Cash-flow konsolidovaná závěrka Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

32 Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.
Přechod na nový rok kontinuální zpracování starého a nového roku Doporučený postup: uzavření starého účetnictví, přechod do nového roku v aktuálním adresáři (zachování návaznosti ostatních modulů a číselníků) obnovení archivu UCT starého roku v období v jiném adresáři paralelní práce v obou prostředích Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

33 Aktualizace počátečních stavů v novém roce
doporučený postup uzávěrka prostředí starého roku a přechod do období spuštění funkce Výstup kont vytvoření pošty pro nové účetnictví a nastavení konfigurace přenosů přenos počátečních stavů vytvořením zprávy příjem počátečních stavů v aktuálním roce obnovení archivu do starého prostředí změny klíčových číselníků v novém roce Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

34 Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.
INVENTURY DOTACE Ing. Zora Ryšavá Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

35 Možnosti provádění inventur
Klasický způsob - sestava + tužka MTZ S13 - Inventurní seznam MTZ S21 - Inventurní seznam DIM Obě sestavy je možno vytisknout pro sklady, zakázky, pro sklady i zakázky. INM a DIM S09 - Inventura INM S07 - Inventura Výběr dle pracoviště, inventárního úseku, budovy, osobního čísla. S využitím čárových kódů Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

36 Inventury majetku pomocí čárového kódu
Co k tomu potřebujeme? Tiskárnu, která umožňuje tisk štítků s čárovými kódy Inteligentní přenosný terminál se snímačem čárového kódu Konverzní moduly, které zajišťují komunikaci systému VEMA s vnějším prostředím Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

37 Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.
Tiskárna SATO CX 200 Technické údaje: přímý tepelný tisk nebo tisk tepelným přenosem rychlost tisku 50 a 75 mm/s hustota tisku 8 bodů/mm hmotnost 1.41 kg tisk všech klasických čárových kódů šířka etiket mm výška etiket mm Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

38 Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.
Terminál BCP-710 Technické údaje: Grafický displej 8x20 znaků 16-ti bitový procesor typu INTEL x86 Klávesnice 22 kláves MS DOS kompatibilní systém Paměť 256 kB - 1,5 MB Laserový snímač s dosahem cca 50 cm Rozhraní RS232C Hmotnost 450g Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

39 Provádění inventury majetku
Vytvoření inventurního seznamu v souboru Inventury INM nebo DIM Přenos seznamu majetku do terminálu Provedení fyzické inventury snímáním čárových kódů Přenos pořízených dat do souboru Inventurní seznamy INM nebo DIM Vyhodnocení inventury v sestavě Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

40 Nová položka DOTACE na kartě majetku
Položka Dotace vstupní ceny (DOTACE) koriguje položku Vstupní cena (CENA) ve výpočtech daňových odpisů, do kterých tedy vstupuje hodnota CENA - DOTACE Nová položka vznikla z potřeby používat pro výpočty daňových a účetních odpisů rozdílnou vstupní cenu Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

41 Postup při zadávání nové karty INM s dotací
Do položky Vstupní cena (CENA) zadat hodnotu vstupní ceny účetní, jelikož z této ceny se počítají účetní odpisy. Položku Dotace vstupní ceny(DOTACE) naplníme hodnotou, po jejímž odečtení od Vstupní ceny dostaneme cenu, kterou budeme daňově odepisovat. Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

42 Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.
Po zadání položky DOTACE se Zůstatková cena daňová automaticky upraví na hodnotu CENA - DOTACE. Ostatní položky týkající se daňového odpisu se dopočítají po zadání Postupu odpisování 1 nebo 2 s respektováním korekce Vstupní ceny o položku Dotace. Položku DOTACE lze opravit pouze v aktuálním měsíci pořízení karty, pokud se na kartě neprovedl další pohyb. Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

43 Postup při změně položky DOTACE
V souboru Základní nastavení INM /Pohyby v INM vytvoříme nový pohyb s názvem Změna dotace, funkcí 10 a přenosem do účetnictví 0. Na kartě v podsouboru Pohybů a změn INM zadáme novou větu. Po vyplnění položky Číslo pohybu kurzor najede na položku Změna dotace (ZDOTACE). Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

44 Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.
Po vyplnění položky Změna dotace se automaticky naplní položka Změna zůstatkové ceny daňové stejnou částkou, ale s opačným znaménkem. Zvyšuje-li se dotace, snižuje se zůstatková cena daňová. Dále se automaticky upraví Roční odpis daňový a Zůstatková cena daňová. Ostatní položky nelze pohybem s funkcí 10 měnit. Po uložení pohybu se karta majetku zaktualizuje. Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

45 Sestavy, ve kterých se projeví DOTACE
Sestava S03 - Evidence INM podle skupin Sestava S08 - Očekávané odpisy Sestava S10 - Očekávané odpisy na F7 nad kartou majetku Sestava S11 - Daňové odpisy Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

46 VEDLEJŠÍ POŘIZOVACÍ NÁKLADY (VPN)
Ing. Daniela Dufková Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

47 Rozpočítání VPN podle ceny
Nastavení MTZ Měnit skladovou cenu při rozpočtu vedlejších nákladů Zvyšovat pořizovací cenu o vedlejší pořizovací náklady Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

48 Rozpočítání VPN na celý příjmový doklad
Zvýšení (snížení) ceny o VPN na všech materiálových řádcích upravovaného dokladu Příjemka Přijatý dodací list Faktura přijatá Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

49 Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.
Vytvoření materiálových řádků příjmového skladového dokladu Vytvoření ostatních řádků příjmového dokladu Bez uvedení typu předmětu a čísla předmětu Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

50 Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.
Funkce Na klávesu F7 funkce Rozpočítání nákladů Zvýší cenu skladovou ve všech materiálových řádcích příjmového dokladu Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

51 Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.
Funkce Na klávesu F7 funkce Vrácení rozpočtu nákladů Sníží cenu skladovou v materiálových řádcích o příslušnou hodnotu Řádek je rozpočítán jako VPN Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

52 Rozpočítání VPN na typ předmětu
V ostatních řádcích příjmového dokladu je definován Typ předmětu a není definováno Číslo předmětu Zvýší se cena skladová ve všech materiálových řádcích s uvedeným typem předmětu Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

53 Rozpočítání VPN na konkrétní předměty
V ostatních řádcích příjmového dokladu definovat Typ předmětu, Číslo předmětu Zvýší se cena skladová ve všech materiálových řádcích s uvedeným číslem předmětu Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

54 Rozpočítání VPN podle hmotnosti
Nastavení MTZ - položka Rozpočet vedlejších pořizovacích nákladů podle hmotnosti Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

55 KOMUNIKACE S PENĚŽNÍMI ÚSTAVY
Ing. Martina Tinzlová Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

56 Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.
Převodní příkazy Modul Banka zpracovává požadavky platby z ostatních modulů: - z Fakturace požadavky na úhradu faktur, - z Účetnictví úhrady zaúčtovaných závazků, - PAM úhrady mezd, na příkazy k úhradě případně složenky. Příkazy je možné tisknout nebo transformovat do souboru. Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

57 Automatický bankovní styk - směr do peněžního ústavu
Transformace převodních příkazů do souborů pro přenos do peněžních ústavů se uskutečňuje pomocí: standardně podporovaných rozhraní v modulu Banka nebo pomocí konverzních modulů. Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

58 Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.
Standardní rozhraní Komerční banka, Moravia banka, Česká spořitelna, Investiční a poštovní banka, ČSOB - s vazbou na EDITEL, - starý disketový formát. Agrobanka, Banka Haná, Všeobecná úverová banka, Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

59 Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.
Nastavení pro ABO výstup V souboru Směrové kódy bank se nastaví pro danou banku formát automatických bankovních operací. Pro naše bankovní spojení se nastaví používání ABO pro přenos převodních příkazů. V souboru Nastavení pro ABO - výstup se vyplní parametry pro vytváření dávek podle smlouvy s peněžním ústavem. Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

60 Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.
Vytvoření dávky pro peněžní ústav Vlastní transformace převodních příkazů do souboru pro přenos se provádí spuštěním funkce Automatický bankovní styk - výstup. Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

61 Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.
Konverzní moduly V současné existuje konverzní modul pro transformaci převodních příkazů pro - CITIBANKu, - banku Societe Generale. Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

62 Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.
Instalace konverzních modulů Konverzní moduly se instalují spuštěním programu Instaluj.exe. V modulu Banka je nutné spustit doplnění instalace z nabídky Údržba / Pošta / Konverze - vstup. Dále se provede implicitní nastavení konverzního modulu dle probíhajícího dialogu. Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

63 Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.
Vytvoření dávky pro peněžní ústav Vlastní transformace převodních příkazů do souboru pro přenos se provádí spuštěním daného konverzního požadavku z nabídky Údržba / Pošta / Konverze - výstup. Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

64 Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.
Bankovní výpisy Bankovní výpisy je možné v modulu Banka pořizovat ručně nebo přijímat z kompatibilních médií. Z těchto výpisů se vytváří věty o platbách, které se přenáší do modulů: - Fakturace platby faktur, - Účetnictví úhrady ostatních závazků, mezd. Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

65 Automatický bankovní styk - směr z peněžního ústavu
Přenos bankovních výpisů do modulu Banka systému EKOS/VEMA se uskutečňuje pomocí: standardně podporovaných rozhraní v modulu Banka pomocí konverzních modulů. Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

66 Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.
Standardní rozhraní Komerční banka, Moravia banka, Česká spořitelna, Investiční a poštovní banka, ČSOB. Agrobanka, Banka Haná, Všeobecná úverová banka, Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

67 Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.
Nastavení pro ABO vstup V souboru Směrové kódy bank se nastaví pro danou banku formát automatických bankovních operací. Pro naše bankovní spojení se nastaví používání ABO pro přenos bankovních výpisů. V souboru Nastavení pro ABO - vstup se vyplní parametry pro příjem dávek. Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

68 Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.
Příjem dávky z peněžního ústavu Vlastní přenos bankovních výpisů do modulu Banka se provádí spuštěním funkce Automatický bankovní styk - vstup. Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

69 Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.
Konverzní moduly V současné existuje konverzní modul pro příjem bankovních výpisů pro - CITIBANKu, - banku Societe Generale. Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

70 Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.
Příjem dávky z peněžního ústavu Vlastní přenos bankovních výpisů se provádí spuštěním daného konverzního požadavku z nabídky Údržba / Pošta / Konverze - vstup. Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

71 Párování bankovních výpisů s příkazy
Funkce porovnává debetní věty výpisů s převodními příkazy do výpisů doplní: - číslo partnera, - číslo dokladu, - komentář převodního příkazu, - číslo datového prostředí, které větu převezme, - číslo modulu, kam věta výpisu patří. Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

72 Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.
do převodních příkazů doplní: - částku, která byla bankou uhrazena, - číslo bankovního výpisu, - číslo položky z daného výpisu. Do ostatních plateb doplňuje číslo partnera z Registru firem. Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.

73 Vytvoření dávky pro ostatní moduly
Dávka pro moduly Fakturace a Účetnictví se vytváří spuštěním funkce Přenos z banky nebo Uzavřením měsíce. Věty do dávek pro modul Fakturace nebo Účetnictví se rozdělují podle položky Podsystém, kam věta výpisu patří. Není-li tato určena, rozhoduje konstantní symbol. Copyright (C) 1999 VEMA počítače a projektování, spol. s r.o.


Stáhnout ppt "ROČNÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZAHRANIČNÍ MĚNA CONTROLLING"

Podobné prezentace


Reklamy Google