Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA1_15

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA1_15"— Transkript prezentace:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA1_15
Název materiálu: Číslovky násobné a řadové Tematická oblast: Angličtina 1. ročník – strojírenské obory Anotace: Číslovky násobné a řadové patří mezi běžně používané slovní druhy. Prezentace slouží k výkladu a procvičování vyjadřování násobných a řadových číslovek. Cílem práce je vytvořit podpůrný materiál pro výuku studentů tříletých učebních oborů. Očekávaný výstup: Žák dovede vytvořit číslovky násobné a řadové a dovede je v praxi používat. Klíčová slova: číslovky násobné, číslovky řadové Metodika: Zpracovaný materiál slouží k výuce a k procvičování číslovek násobných a řadových. Prezentace může být rozeslána žákům elektronicky nebo ji lze prezentovat elektronicky ve výuce. Obor: tříleté učební obory Ročník: 1. Autor: Ing. Petr Kašpar Zpracováno dne: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla.

2 Číslovky násobné a řadové

3 Číslovky násobné Číslovky násobné se tvoří pomocí číslovek základních a „times“ (krát). Vyjímkou jsou číslovky: 1x (jednou) – once 2x (dvakrát) – twice dále pomocí „times“ 4x (čtyřikrát) – four times 10x (desetkrát) – ten times 25x (dvacetpětkrát) - twenty-five times

4 Číslovky násobné Kolikrát? – How many times? Jednou denně. – Once a day. Dvakrát týdně. – Twice a week. Třikrát do roka. – Three times a year. Jednou za dva týdny. – Once every two weeks.

5 Číslovky násobné Přeložte: dvakrát sedmkrát dvanáctkrát jednou pětkrát za týden desetkrát za den jednou za tři roky

6 Číslovky násobné Správné řešení: dvakrát - twice sedmkrát – seven times dvanáctkrát – twelve times jednou - once pětkrát za týden – five times a week desetkrát za den – ten times a day jednou za tři roky – once every three years

7 Číslovky řadové Číslovky 1., 2., a 3. jsou nepravidelné: 1. – first (1st) 2. – second (2nd) 3. – third (3rd) Dále se pak řadové číslovky tvoří od základních číslovek pomocí koncovky „-th“. 4. – fourth (4th) 5. – fifth (5th) 7. – seventh (7th) 10. – tenth (10th)

8 Číslovky řadové Musíme dávat pozor na pravopis u číslovek 5., 8., 9., 12., 20., 30., 40., …. . U složených číslovek je řadová až poslední číslovka. 101st – one hundred and first 259th – two hundred and fifty-ninth 6047th – six thousand and forty-seventh

9 Číslovky řadové Přečtěte: 6th, 8th, 12th, 20th, 37th, 1st, 105th, 2nd, 389th, 3rd, 255th, 183rd, 501st


Stáhnout ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA1_15"

Podobné prezentace


Reklamy Google