Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akumulační nádrže Střední odborná škola Otrokovice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akumulační nádrže Střední odborná škola Otrokovice"— Transkript prezentace:

1 Akumulační nádrže Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Jaroslav Dufka Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika DUM Název školy a adresa
Střední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, Otrokovice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ /2 Autor Ing. Jaroslav Dufka Označení DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR-In-Vy/3–SO-2/12 Název DUM Akumulační nádrže Stupeň a typ vzdělávání Středoškolské vzdělávání Kód oboru RVP 36-52-H/01 Obor vzdělávání Instalatér Vyučovací předmět Vytápění Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 17 – 18 let Anotace Výukový materiál je určený k výuce učitelem, případně jako materiál pro samostudium. Náplň: Používání akumulačních nádrží ve vytápěcích soustavách Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Uchování tepelné energie, velikost nádrže, připojení, umístění, hlavní části Datum

3 Akumulační nádrže Náplň výuky: Účel nádrží Technické parametry
Části nádrže Umístění a připojení

4 Účel nádrží Akumulační nádrže jsou zásobníky, někdy se jim říká také akumulátory nebo tepelné akumulátory. Jejich účelem je uchovávání tepelné energie. Běžně se používají pro kotel na tuhá paliva, solární systém a tepelné čerpadlo. Voda z akumulační nádrže je předávána nepřetržitě do otopné soustavy ústředního vytápění, případně teplé užitkové vody. Zásobníky jsou hospodárné zařízení, protože umožňuje oddělit výrobu a spotřebu tepla jak časově, tak i hydraulicky. Tím se optimalizuje výroba tepla a jeho spotřeba. Používá se i v případě kotlů, které topí v otevřené soustavě, ale je potřeba je připojit k uzavřené. Velikost akumulační nádrže musí odpovídat požadavku na potřebnou velikost akumulované energie. Pro zajištění dlouhodobého provozu nádrží je k akumulaci tepla nutno používat vodu s příměsí inhibitoru koroze nebo pouze neutrální média (glykol apod.).

5 Technické parametry Všechny akumulační nádrže mají takové parametry, jaké jsou potřeba pro danou konkrétní otopnou soustavu. Nejdůležitějším parametrem je množství vody, které může být v nádrži uskladněno. Nejmenší nádrže mají vnitřní objem 200 litrů, největší až 5000 litrů. Pokud u největších soustav dálkového vytápění nestačí ani tak velké nádrže, použijí se dvě nebo tři nádrže, ve výměníkových stanicích i více. Další důležité technické parametry jsou: - maximální tlak vody v nádrži (obvykle 10 až 20 barů) maximální teplota vody (většinou 90 °C) připojení na potrubí (podle velikosti nádoby od 1ˮ až do 2ˮ u závitového připojení, 50 až 250 mm v přírubového připojení )

6 Části nádrže Každá akumulační nádrž má tyto části: teploměr (nejčastěji do teploty 100 °C), jímku pro termostat, tepelnou izolaci pláště (velmi dobrou), výměník tepla (nejčastěji z měděných trubek), vypouštěcí a napouštěcí otvor a armaturami, připojení na přívod studené a odvod teplé vody, magnezitovou anodu (zamezující korozi). Velké akumulační nádrže mají dále manometr, připojení na pojišťovací ventil, připojení na cirkulační čerpadlo, přepadové potrubí, připojení k expanzní nádobě a elektromagnetické ovládání uzavíracích armatur. Malé i velké akumulační nádrže musí být řádně zabezpečeny proti posunutí nebo spadnutí. K montážním prvkům patří konzoly, upevňovací a kotvící technika. Největší nádrže se osazují do konstrukcí z ocelových nosníků.

7 Obr. 1: Akumulační nádrž 1 – teploměr 2 – nádrž 3 – jímka termostatu
4 – plášť nádrže 5 – tepelná izolace 6 – výměník tepla 7 – vypouštění nádrže 8 – napouštění studenou vodou 9 – cirkulace 10 – magnezitová anoda 11 – odvod ohřáté vody 12 – kryt

8 Umístění a připojení Malé akumulační nádrže do objemu 300 litrů se umísťují bez problémů do určených prostorů. Mohou to být místnosti v suterénu nebo i v přízemí. Konkrétní umístění je takové, aby byla možnost co nejkratšího a nejjednoduššího připojení na potrubí. Nádrže o objemu několik tisíc litrů zabírají velký prostor, jsou velmi těžké a manipulace s nimi je možná jen s pomocí zdvíhací a pojezdové techniky. Umístěny musí být stejně jako malé nádrže podle platných bezpečnostních předpisů. V místnosti musí být vždy litinová podlahová vpusť dostatečně velkého průměru odtoku. V případě prasknutí musí být zajištěn bezpečný odtok vody. Akumulační nádrže se připojují na potrubí závitem nebo u velkých průměrů přírubou. Připojení musí být těsné, protože tlak v nádrži může být velký. Důležité je použití správného těsnění na horkou vodu, což bývá klingerit nebo jiný materiál určený pro tento účel.

9 Obr. 2: Velké akumulační nádrže v jedné z největších výměníkových stanic ve Zlíně na jižních svazích

10 Obr. 3: Akumulační nádrž 1000 litrů zapojená v soustavě solárního ohřevu vody

11 Kontrolní otázky: K čemu slouží akumulační nádrže?
Jaké technické parametry se u nádrží uvádějí? Kde se umísťují a jak se připojují? Které jsou hlavní části nádrží? V jakých velikostech se vyrábějí?

12 Seznam obrázků: Obr. 1: vlastní Obr. 2: vlastní
Obr. 3: anonym, [vid ], dostupné z:

13 Seznam použité literatury:
[1] Štěchovský, J.: „Vytápění pro střední školy se studijním oborem TZB“, Praha, Sobotáles, 2010, ISBN

14 Děkuji za pozornost 


Stáhnout ppt "Akumulační nádrže Střední odborná škola Otrokovice"

Podobné prezentace


Reklamy Google