Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poskytování služeb jako ekonomická činnost. Tvorba podnikatelského plánu Analogie s výrobními podniky Nutno mít na zřeteli charakteristické vlastnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poskytování služeb jako ekonomická činnost. Tvorba podnikatelského plánu Analogie s výrobními podniky Nutno mít na zřeteli charakteristické vlastnosti."— Transkript prezentace:

1 Poskytování služeb jako ekonomická činnost

2 Tvorba podnikatelského plánu Analogie s výrobními podniky Nutno mít na zřeteli charakteristické vlastnosti služeb

3 Podnikatelský plán Využití při zakládání firmy; pro rozhodování, plánování; při poskytování bankovního úvěru; při plánování vstupu nových investorů, vlastníků atd. Uživatelé Podnikatel a jeho zaměstnanci Externí uživatelé (investoři, úřady, obchodní partneři, instituce privátní či veřejné správy aj.)

4 Součásti podnikatelského plánu 1.Přehled podnikových záměrů: -popis navrhovaných podnikatelských aktivit; -přehled navrhovaných marketingových metod; -finanční odhad (na 3 roky dopředu).

5 Součásti podnikatelského plánu 2.Formulace cílů: -formulace požadavků na výrobu; -dlouhodobé a krátkodobé cíle podnikatelského záměru; -popis kvalifikace vlastníka/podnikatele/jednatele; -popis budoucího vzhledu podniku s ohledem na zákazníky.

6 Součásti podnikatelského plánu 3.Stav technologického vývoje v navrhované oblasti: -jak vypadá vývoj v odvětví; -použití výrobků (kde, jak); -umístění vlastních výrobků na trhu; -popis konkurence; -strategie firmy v soutěžení s konkurencí; -zdůvodnění, proč jsou výrobky naší firmy kvalitnější, lepší.

7 Součásti podnikatelského plánu 4.Technický popis služby: -technické výkresy; -certifikace; -event. popis budoucích zkoušek; -popis dalšího vývoje služby.

8 Součásti podnikatelského plánu 5.Strategie trhu: -popis tržního segmentu, který chce firma dosáhnout; -distribuční cesty; -tržní podíl, který si firma do budoucna slibuje.

9 Součásti podnikatelského plánu 6.Prodejní taktika: -přehled metod podpory prodeje; -vzorky nabídkových materiálů; -údaje o schopnosti splnit plánovaný předpoklad o odbytu; -bezpečnostní hranice (výkyv od plánu; uvádí se zpravidla 20 % úspěšnost).

10 Součásti podnikatelského plánu 7.Navrhovaná organizace: -jednotlivé funkce v podniku a jejich propojení (organigram); -klíčové funkce a charakteristika pracovníků, kteří je vykonávají; -technické zabezpečení, lokalizace, prostorové uspořádání; -požadavky na vývoj, je-li třeba; -jaké komponenty si vyprodukuje sama a jaké je nutné dodávat odjinud.

11 Součásti podnikatelského plánu 8.Kvantitativní dokumentace: -technická dokumentace; -požadované vybavení a jeho cena; -předběžná cena služby; -kalkulace nákladů, tržeb, cash-flow, výpočet bodu zvratu, výsledovka pro 3 roky (po měsících), přehled fixních aktiv po měsících.

12 Součásti podnikatelského plánu 9.Vztahy k životnímu prostředí: -vliv výroby na životní prostředí; -vliv služby na životní prostředí; -problematika recyklace a likvidace hmotných prvků; -problematika trvalých zátěží.

13 Součásti podnikatelského plánu 10.Závěry: -celková výše fixního kapitálu; -podíly jednotlivých partnerů; -časově rozložená potřeba peněz (úvěr, investovaný kapitál); -výše očekávaného zisku; -podílové rozdělení vlastnictví a časový plán rozjezdu.

14 Součásti podnikatelského plánu Přílohová část: -projektová dokumentace vč. rozpočtu; -předběžné dohody s dodavateli a odběrateli; -vyjádření stavebního úřadu, odboru životního prostředí, okresního hygienika příp. dalších orgánů a institucí, pokud je to zapotřebí; -osobní charakteristiky zakladatele či zakladatelů a vedoucích pracovníků; -propagační dokumentace o výrobku a další dokumenty, které projekt vhodně podporují.

15 Průzkum trhu Kdo jsou naši zákazníci Segmentace (hlavně demografické vlastnosti) Kdo jsou naši konkurenti Kdo trh dále ovlivňuje Je nutné chápat trh agregovaně nebo se specializovat

16 Vnímání trhu Agregovaný trh Diferencovaný trh

17 Segmentace Demografický profil zákazníků Místo největší koncentrace „našich“ zákazníků Nákupní místa, preference, zvyklosti „našich“ zákazníků

18 Životní cyklus výrobku/služby Objem prodeje ČAS Zavádění výrobku na trh Růst Nasycení trhu Degenerace ústup z trhu

19 Analýza konkurence Tržní podíl Konkurenční chování Zdroj nových myšlenek Spolupracující partner Těžko se získávají údaje k této analýze.

20 Hodnocení trhu a vlastního tržního podílu Trh dynamika rozvoje, velikost, nasycenost, budoucí perspektivy Tržní podíl Percentuální část trhu Tržní síla tržní vůdce, následovatel, vyzyvatel, výklenkář

21 Fáze průzkumu trhu 1.Stanovení cíle 2.Formulace hypotéz 3.Výběr způsobu sběru dat 4.Sběr dat 5.Analýza dat 6.Syntéza 7.Kontrola správnosti 8.Interpretace a prezentace výsledků

22 Druhy průzkumu Od stolu V terénu Metody: Pozorování Dotazování Experiment Panel


Stáhnout ppt "Poskytování služeb jako ekonomická činnost. Tvorba podnikatelského plánu Analogie s výrobními podniky Nutno mít na zřeteli charakteristické vlastnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google