Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

29.1 Úsečky- grafický součet, rozdíl a násobek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "29.1 Úsečky- grafický součet, rozdíl a násobek"— Transkript prezentace:

1 29.1 Úsečky- grafický součet, rozdíl a násobek
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika 29.1 Úsečky- grafický součet, rozdíl a násobek Zamysli se, jak je možné zjistit výšku budovy, když víš, kolik má pater a jak vysoké je jedno patro. Popřípadě jak vysoká je rozhledna nebo věž, když znáš počet schodů a jejich výšku…. Autor: Mgr. Blanka Průšová

2 29.2 Co již víme? B A Vím, co je úsečka a umím změřit její délku.
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika 29.2 Co již víme? Vím, co je úsečka a umím změřit její délku. Měříme pravítkem. Znám jednotky délky. centimetr…….. cm milimetr…….. mm decimetr…….. dm 1 cm = 10 mm 1 dm = 10 cm = 100 mm Zapisujeme : │ AB │ = 7 cm Čteme : Délka úsečky AB je 7 cm. Vím, že jednou z možností porovnávání úseček je jejich změření a porovnání naměřených hodnot. B A

3 29.3 Grafický součet úseček
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika 29.3 Grafický součet úseček Co je grafický součet úseček? Grafickým součtem úseček je úsečka, jejíž velikost se rovná součtu délek daných úseček. Sestroj grafický součet úseček AB a CD. 1. Narýsuji přímku p a na ní zvolíme bod A. A B C D 2. Pomocí kružítka přeneseme postupně úsečky na polopřímku. p A D B=C Úsečka AD je grafickým součtem úseček AB a CD. Platí : |AD| = |AB| + |CD|

4 29.4 Grafický rozdíl úseček
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika 29.4 Grafický rozdíl úseček Co je grafický rozdíl úseček? Grafický rozdíl úseček je úsečka, jejíž velikost se rovná rozdílu délek daných úseček. Sestroj grafický rozdíl úseček AB a CD. 1. Na delší úsečku naneseme od jejího krajního bodu kratší úsečku. A B C D A D 2. Vyznačíme úsečku, která je grafickým rozdílem úseček. B=C Úsečka AD je grafickým rozdílem úseček AB a CD. Platí : |AD| = |AB| - |CD|

5 29.5 Grafický násobek úsečky
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika 29.5 Grafický násobek úsečky Co je grafický násobek úsečky? Grafický násobek úsečky je úsečka, jejíž velikost se rovná násobku délky dané úsečky. Narýsuj úsečku CD = AB + AB. a 1. Narýsuji přímku p a na ní zvolíme bod C. A B a a p 2. Pomocí kružítka přeneseme postupně úsečky na polopřímku. C D Úsečka CD je dvojnásobkem úsečky AB. Platí : AD = 2 . AB

6 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika 29.6 Procvičení a příklady 1. Narýsuj úsečku AB o délce 8 cm a úsečku CD o délce 5 cm. a) Narýsuj a zapiš grafický součet úseček AB a CD. b) Narýsuj a zapiš grafický rozdíl úseček AB a CD. c) Narýsuj úsečku KL tak, aby byla dvojnásobkem úsečky AB. d) Narýsuj úsečku PR tak, aby byla trojnásobkem úsečky CD. 2. Narýsuj libovolný trojúhelník, čtverec a obdélník. Zjisti obvod daných obrazců: a) výpočtem. b) pomocí grafického součtu úseček. Porovnej oba výsledky. 3. Zamysli se, kde všude lze využít znalostí o: a) grafickém součtu úseček. b) grafickém rozdílu úseček. c) grafickém násobku úsečky.

7 29.7 Graphical sum, difference, multiple
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika 29.7 Graphical sum, difference, multiple grafický součet c = a + b graphical sum grafický rozdíl c = a - b graphical difference grafický násobek c = a + a = 2 . a graphical multiple

8 29.8 Test znalostí Grafický součet vyjadřuje zápis: a) AD = AB + CD
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 29.8 Test znalostí Grafický součet vyjadřuje zápis: a) AD = AB + CD b) AD = AB - CD c) AD = AB . CD d) nelze vyjádřit 3. Grafický násobek nevyjadřuje zápis: a) CD = AB . AB b) CD = 3 . AB c) CD = 2 . AB d) CD = 8 . AB Grafický rozdíl vyjadřuje zápis: a) AD = AB . CD b) nelze vyjádřit c) AD = AB - CD d) AD = AB + CD 4. Grafický součet úseček je možné využít při výpočtu : a) obsahu čtverce b) obvodu trojúhelníku c) obsahu obdélníku d) pravého úhlu Správné odpovědi: a c b Test na známku

9 Elektronická učebnice - I
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 29.9 Použité zdroje, citace BLAŽKOVÁ,R., VAŇUROVÁ,M., Matematika pro 4.ročník základních škol 3.díl 2.vyd. Všeň: Alter, ISBN Obrázky z databáze Klipart

10 29.10 Anotace Autor Mgr. Blanka Průšová Období 07 – 12/2012 Ročník
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika 29.10 Anotace Autor Mgr. Blanka Průšová Období 07 – 12/2012 Ročník 4. ročník Klíčová slova Grafický součet, rozdíl a násobek úseček Anotace Prezentace popisující grafický součet, rozdíl a násobek úseček.


Stáhnout ppt "29.1 Úsečky- grafický součet, rozdíl a násobek"

Podobné prezentace


Reklamy Google