Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2OP482 Manažerská informatika 2 Microsoft Visio 2013 – 1. část

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2OP482 Manažerská informatika 2 Microsoft Visio 2013 – 1. část"— Transkript prezentace:

1 2OP482 Manažerská informatika 2 Microsoft Visio 2013 – 1. část

2 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Obsah Seznámení Formát Obrazec Vložit Úpravy Zobrazit Soubor Nástroje Okno Data Prostorový plán

3 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio 1 seznámení

4 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Kde najít Učební text Visio 2010 ISIS/E-osnovy předmětů v prodeji na VŠE kap. 11 Prostorový plán pouze v elektronické podobě Cvičné soubory Domácí úkoly

5 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Seznámení K čemu slouží aplikace Visio program pro vytváření diagramů, které jsou kresleny do tzv. výkresů, výkresy mohou čerpat data z databází Oblasti života informatika: vývojové diagramy, diagramy počítačových sítí, diagramy software, struktura databází, diagramy webu elektrotechnika a strojírenství: elektrické obvody stavebnictví: plány budov, plány interiéru ekonomické obory: marketingové grafy, diagramy obchodních procesů, organizační diagramy další oblasti: blokové diagramy, diagramy debat, plány projektu, grafy Verze programu (liší se rozsahem nabídky a počtem dodávaných obrazců) Standard Professional Premium (Podpora diagramů procesů pro SharePoint)

6 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Diagramy firmy Encián Model životního cyklu malých a středních podniků 69 odběratelů 5 základních vývojových stadií (koncepce, existence, růst, rozvoj, vyspělost), 3 vedlejší vývojová stadia (životní styl, zastavený růst, zastavený rozvoj) Analýza tržeb firmy v 1. pololetí roku 2014 dle stadií odběratelů a jednotlivých odběratelů dle programů a měsíců dle oddělení a zaměstnanců dle stadií odběratelů a prodaných programů Organizační diagram firmy 20 zaměstnanců v 5 odděleních Časový diagram projektu Start úpravy zasedací místnosti na školící počítačovou místnost Ganttův diagram Kalendář vybrané události na základě dat z programu Outlook

7 Model životního cyklu malých a středních podniků
2OP482 Manažerská informatika 2 Visio Model životního cyklu malých a středních podniků

8 Seznámení s aplikací Visio
2OP482 Manažerská informatika 2 Visio Seznámení s aplikací Visio Soubor, Možnosti, Obecné – Při spuštění této aplikace zobrazovat Úvodní obrazovku

9 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Nový výkres V obrazovce Nový vybíráme šablonu: Základní diagram, Prázdný výkres je dostupná i prohlídka Můžeme také vyjít: z šablon doporučených z šablon rozdělených do kategorií (obsahují nejen vzorníky, ale také obsah výkresu) Mapy a plány prostorového uspořádání Obchodní Obecné Plán Projektová příprava Software a databáze Síť Vývojový diagram Nový z existujícího

10 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Příprava Zvolíme v kategorii Obecné – Základní diagram Soubor, Možnosti, Upřesnit, Obecné – Spustit v režimu Vývojář

11 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Popis aplikace

12 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Podokna Okno Průzkumník výkresu seznam objektů ve výkresu Vývojář ve sk. Zobrazit nebo skrýt - pole Průzkumník výkresu Okno Velikost a umístění zobrazuje a umožňuje editovat vlastnosti objektu vybraného ve výkresu Zobrazení, Zobrazit, Podokna úloh a volbou Velikost a umístění nebo klepnutím na vlastnost zobrazenou ve stavovém řádku Okno Data obrazce zobrazuje data přiřazená vybranému obrazci Data ve skupině Zobrazit nebo skrýt v poli Okno dat obrazce Okno Posun a lupa zobrazuje miniaturu celé stránky výkresu Zobrazení ve sk. Zobrazit klepnutím do tlačítka Podokna úloh a volbou Posun a lupa nebo klepnutím do tlačítka Okno posunu a lupy ve stavovém řádku Okno Externí data zobrazuje zdrojová data připojovaná k jednotlivým obrazcům Data ve sk. Zobrazit nebo skrýt v poli Okno Externí data

13 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Vzorník prázdný výkres, 1 stránka vzorníky: pro šablonu Základní diagram vzorník Základní obrazce Obrazce šipek Ozdobné tvary redukovaný vzorník Rychlé obrazce místní nabídka vzorníku

14 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Vzorník Vzorníky jsou uloženy v instalaci Visia ve složce: ..\Program Files\Microsoft Office\ Office15\Visio Content\1029 Soubory s příponou vssx Názvy vzorníků nejsou lokalizovány do češtiny

15 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Otevření vzorníku hledat obrazce vzorník dokumentu

16 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Vzhled stránky na kartě Návrh Nastavení tisku: A4 na výšku Velikost stránky: shodná s velikostí papíru Měřítko výkresu: 1:1 Vlastnosti stránky: v mm, název stránky Diagram stadií Pravítko hustota pravítka: Zobrazení, Zobrazit, spouštěč dialogového okna jemné, normální, hrubé

17 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Vzhled stránky Mřížka umožňuje přichycení obrazce při jeho umísťování do výkresu Přichycení: při umísťování do výkresu Zobrazení, Vizuální pomůcky, spouštěč dialogového okna: Přichytit a připevnit Připevnění: připevnění obrazců navzájem Lupa: 100 % (mřížka je po 5 mm) Zobrazení, Vizuální pomůcky, spouštěč – Přichytit a připevnit, Upřesnit, Mřížka: z 5 na 10 pixelů

18 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Výkres Táhneme předlohu obrazce Elipsa ze vzorníku Základní obrazce do výkresu. Velikost je 6 x 4 Je-li obrazec vybrán, zobrazují se modře pomocné objekty v závislosti na zvoleném nástroji. Nástroj (karta Domů, Nástroje): Ukazatel: Umožňuje vybrat, přesunout a změnit velikost objektů Spojovací bod: Umožňuje přidat, přesunout, odstranit spojovací bod obrazců Spojnice: Umožňuje nakreslit spojnice mezi objekty Text: Přidá textový obrazec nebo vybere existující text Blok textu: Umožňuje přesunout, změnit velikost nebo otočit text v obrazci

19 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Spojovací body k připevnění spojnic k obrazci Spojnice jsou jednoduché obrazce, které mají počáteční a koncový bod Bok textu do obrazců lze doplnit text – do textového pole

20 Úchyty obrazce v režimu Ukazatel
2OP482 Manažerská informatika 2 Visio Úchyty obrazce v režimu Ukazatel změna výšky, šířky, či proporcionálně změníme velikost z 4 x 6 na 1 x 3 cm pozice elipsy: X 120 mm, Y 270 mm

21 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Spojovací body modré křížky pro připevnění spojnic nový bod: klepnutím současně s Ctrl

22 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Výkres označíme 1. elipsu Ctrl D pozice 120, 210 elipsy spojíme spojnicí Domů, Nástroje, Spojnice spojnici táhneme ze spodního spojovacího bodu první elipsy do horního spojovacího bodu druhé elipsy

23 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Text Text se zapisuje do bloku textu prostřednictvím textového rámečku, který otevřeme: výběrem obrazce a zapisováním textu nebo poklepáním na obrazec nebo klepnutím do tlačítka Text ve skupině Nástroje v kartě DOMŮ a klepnutím na obrazec Calibri, 8 bodů

24 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Blok textu velikost a natočení textového bloku Domů, Nástroje, Blok textu Práci s blokem textu ukončíme klepnutím do tlačítka Ukazatel ve skupině Nástroje v kartě Domů

25 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Texty ve výkresu vytvořením samostatného textového obrazce použitím obrazců ze vzorníku určených pro popisy obrazce jsou v kategorii Visio extra ve vzornících Bublinové popisky, Nadpisy, Poznámky použitím obrazců textového bloku také jsou ve vzorníku Grafické obrazce v šabloně Schémata a grafy v kategorii Obchodní použitím obrazců pro okraje a názvy v kartě Návrh, skupina Pozadí, Okraje a názvy

26 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Uložení výkresu Uložit Ctrl S encian.vsdx

27 Funkce Automatiky připojit
2OP482 Manažerská informatika 2 Visio Funkce Automatiky připojit Soubor, Nový, Základní diagram Zobrazení, Vizuální pomůcky, Automatické připojení Elipsa na pozici 105, 260 2. elipsa pod 1. s využitím dynamické mřížky, pozice 105; 212,5 Spojnice prostřednictvím modré šipky spojení Ukazatel myši na spodní modré šipce 2. elipsy – minipanel Rychlé obrazce Klepneme do předlohy elipsy Ve vzorníku Základní obrazce klepneme do Šesticípé hvězdy A poté do pravé modré šipky 3. elipsy Pětiúhelník táhneme na obrazec 3. elipsy a poté na modrou šipku dolů Pozice 2. elipsy 45; 212,5 Z místí nabídky změníme typ spojnice na Přímou spojnici

28 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio 2 karta domů

29 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Karta Domů pro formátování obrazců pro výběr nástrojů pro práci s vrstvami obrazců a další úpravy

30 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Písmo upravíme formát textu elipsy koncepce tučné, velikost 12

31 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Odstavec

32 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Obrazec Domů, Obrazec, Výplň: Zvýraznění 1 pro elipsu koncepce i existence

33 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Čára označíme elipsu koncepce čára – tloušťka 1 ½ bodu černá barva

34 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Stín

35 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Nástroje Obdélník Tažením nakreslíme obdélník, s klávesou Shift čtverec Elipsa Tažením nakreslíme elipsu, s klávesou Shift kruh Čára Tažením nakreslíme rovnou čáru Volný tvar Tažením nakreslíme volný tvar Oblouk Tažením nakreslíme eliptický oblouk Tužka Tažením nakreslíme přímou čáru nebo (po prudším zatočení) kruhový oblouk

36 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Schránka V našem případě zkopírujeme z elipsy koncepce pouze formát do elipsy existence: Klepnutím vybereme elipsu koncepce Poklepeme do tlačítka Kopírovat formát Ukazatel myši je doprovázen ikonou štětce Klepneme do elipsy existence Zkopírovala se velikost písma a tloušťka čáry Klepneme do spojnice elipsy koncepce a existence Zkopírovala se tloušťka čáry, na čáře již není šipka Kopírování formátu ukončíme klepnutím do tlačítka Kopírovat formát nebo klávesou Esc

37 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Uspořádat vybereme elipsu existence Ctrl D vytvoříme duplikáty: růst, rozvoj, vyspělost (Ctrl Shift N … nový text) označíme elipsy existence, růst, rozvoj, vyspělost Domů, Uspořádat, Zarovnat Zarovnat na střed

38 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Uspořádat 2 Upravíme rozestupy: elipsu vyspělost umístíme na 120,30 vybereme existenci, růst, rozvoj, vyspělost Domů, Uspořádat, Umístění – Další možnosti rozmístění

39 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Uspořádat 3 elipsy spojíme spojnicemi (z dolního spojovacího bodu do horního spojovacího bodu) nakopírujeme formát doplníme vodorovné vodítko pro elipsu koncepce – táhneme vodorovné pravítko na pozici 270 elipsu připevníme k vodítku

40 Vlastní karta Užitečné
2OP482 Manažerská informatika 2 Visio Vlastní karta Užitečné Soubor, Možnosti, Přizpůsobit pás karet Nová karta – Přejmenovat – Užitečné Nová skupina – Přejmenovat – Různé Zvolit příkazy, Příkazy mimo pás karet: Zarovnat objekty Přidat. Ok Zarovnáme obrazce vodorovně podle středu a zaškrtneme Vytvořit vodítko a připevnit k němu obrazce

41 Úprava výkresu – vodítka
2OP482 Manažerská informatika 2 Visio Úprava výkresu – vodítka Tažením za svislé pravítko připravíme svislá vodítka na pozicích (X) 30, 60, 90, 150, 180 Tažením za vodorovné pravítko doplníme vodorovná vodítka na pozicích (Y) 240, 180, 120, 60

42 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Úprava výkresu doplníme elipsu opuštění přesuneme koncepci s Ctrl na pozici 150, 240 změníme text na opuštění výplň: Zvýraznění 3 Domů, Nástroje, Spojovací bod s Ctrl na spojnici koncepce a existence na 120, 250 a 120, 230 Domů, Nástroje, Spojnice z bodu mezi koncepcí a existencí do opuštění přímá spojnice

43 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Doplnění obrazců vodorovná pozice 45 vodorovná pozice 165 30,180 rozměr 25x10 120,190 150,180 výplň Zvýraznění 2 120,170 60,180 90,180 150,150 150,180

44 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Doplnění obrazců 2 obrazce pod elipsami růst a rozvoj budou obdobné vytvoříme duplikát doplníme spojovací body 120,130 120,110 120,70 120,50

45 Automatické zarovnání a mezery
2OP482 Manažerská informatika 2 Visio Automatické zarovnání a mezery nový výkres – Základní diagram nakopírujeme elipsu koncepce duplikát elipsy koncepce s pozicemi: existence 110;255, růst 115;240, rozvoj 110;225, vyspělost 130;205, životní styl 155;255, zastavený růst 165;235, zastavený rozvoj 155;215 doplníme spojnice, ponecháme pravoúhlé se šipkami klepneme mimo, aby nebylo nic označeno

46 Automatické zarovnání a mezery
2OP482 Manažerská informatika 2 Visio Automatické zarovnání a mezery Domu, Uspořádat, Automatické zarovnání a mezery

47 Automatické zarovnání a mezery
2OP482 Manažerská informatika 2 Visio Automatické zarovnání a mezery Domů, Uspořádat, Umístění, Možnosti mezer Možnosti řádkování Vodorovně ze 7,5 na 10 Pro obě použít stejné řádkování Domů, Uspořádat, Umístění – Bez konců stránek

48 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Otáčení diagramu

49 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Otáčení obrazce Nový výkres – Základní diagram pravoúhlý trojúhelník, název: životní styl

50 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Pořadí Nový výkres z šablony Základní diagram Kruh: šířka 20 mm Text 1 Vybereme kruh a změníme velikost textu na 14 Kruh umístíme na pozici 30;260 Duplikát kruhu umístíme na pozici 45;260 a přejmenujeme na 2 Další duplikát kruhu umístíme na pozici 37,5;250 a přejmenujeme na 3 Duplikát všech tří kruhů umístíme na pozici 80;260 Další duplikát všech tří kruhů umístíme na pozici 130;260 Vybereme třetí kruh ve druhé skupině: Uspořádat tlačítka: Přenést dál. Vybereme třetí kruh ve třetí skupině: Uspořádat tlačítka: Přenést do pozadí.

51 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Úprava výkresu Duplikát elipsy koncepce umístíme na pozici 30;255 a přejmenujeme na pozitivní stadium. Duplikát elipsy životní styl umístíme na pozici 30;240 a přejmenujeme na neutrální stadium. Duplikát elipsy opuštění umístíme na pozici 30;225 a přejmenujeme na negativní stadium. Duplikát obdélníku prodej se ziskem umístíme na pozici 60;240 a přejmenujeme na neutrální konec. Duplikát obdélníku prodej se ztrátou umístíme na pozici 60;225 a přejmenujeme na negativní konec.

52 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Skupina Domů, Uspořádat, Seskupit, Seskupit Oddělení: Domů, Uspořádat, Seskupit, Oddělit Označíme 1 obrazec: Odebrat ze skupiny Vybereme skupinu a další obrazec: Přidat do skupiny

53 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Vrstvy Vrstvy mohou být přiřazeny předlohám obrazcům: Elipsa, Obdélník a Dynamická spojnice: do vrstvy Spojnice Vybereme elipsy pozitivní stadium, koncepce, existence, růst, rozvoj, vyspělost: Domů, Úpravy, Vrstvy: Přiřadit vrstvě Nová: Stadia pozitivní

54 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Vrstvy Stadia neutrální: elipsy neutrální stadium, životní styl, zastavený růst, zastavený rozvoj Stadia negativní: elipsy negativní stadium a opuštění, Konce neutrální: obdélník neutrální konec a všechny obdélníky prodej se ziskem Konce negativní: obdélník negativní konec a všechny obdélníky zánik a prodej se ztrátou

55 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Vlastnosti vrstvy Domů, Úpravy, Vrstvy, Vlastnosti vrstvy

56 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Najít. Nahradit. Vybrat Najít: můžeme hledat v aktuálním výběru, na celé stránce nebo na všech stránkách Vybrat: Vybrat vše: Vybere všechny obrazce na stránce. Vybrat podle typu: jen některé typy obrazce či obrazce s určitou nebo z vybraných vrstev Výběr oblasti: vybrat obrazce vytvořením obdélníkového rozsahu tažením myší kolem nich Nepravidelný výběr: výběr tažením kolem obrazců

57 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio 3 karta návrh

58 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Karta Návrh

59 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Motivy barvy definují barvy pro jednotlivé typy barev efekty definují písmo textu, čáru, výplň, stín, spojnici

60 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Varianty Barevné varianty

61 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Nové barvy motivu Vytvořit nové barvy motivu: Stadia – barvy světle zelená žlutá světle červená

62 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Motiv – místní nabídka Použít u všech stránek Motiv aplikujeme na všechny stránky výkresu Použít pro aktuální stránku Motiv aplikujeme na aktuální stránku výkresu Upravit Parametry motivu můžeme upravovat obdobně jako v dialogovém okně Nové barvy motivů Duplikovat Vytvoříme duplikát motivu, který můžeme přejmenovat a modifikovat. Odstranit Vlastní motiv odstraníme. Přidat galerii na panel nástrojů Rychlý přístup

63 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Efekty motivu

64 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Povolení motivu Karta Vývojář, Návrh obrazce, Zámek Barvy motivu. Efekty motivu Aplikujeme motiv U některých obrazců zakážeme aplikaci Aplikujeme 2. motiv

65 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Kopie motivu Motiv lze nepřímo zkopírovat do jiného výkresu: Zkopírujeme obrazec s motivem Odstraníme obrazec

66 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Pozadí. Okraje a názvy Návrh, Pozadí, Pozadí Centrální přechod Návrh, Pozadí, Okraje a názvy Dlaždice  Pozadí_aplikace_Visio_1 Nadpis upravíme na: Model životního cyklu Obrazec s datem: Domů, Styly obrazců, Výplň, Zvýraznění 5 Vybereme pozadí: Domů, Úpravy, Vrstvy, Přiřadit vrstvě – vytvoříme vrstvu Pozadí. Obdobně vrstvu Okraje a názvy.

67 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Rozložení – Spojnice Pravý úhel. Rovné čáry. Křivky Zobrazit přeskakování čar

68 Rozložení – Rozložení stránky
2OP482 Manažerská informatika 2 Visio Rozložení – Rozložení stránky Nový výkres: Vývojový diagram – Základní vývojový diagram Vzorník Obrazce základních vývojových diagramů – spojovací body na středu hran Vzorník Základní obrazce: spojovací body ve středu obrazce Návrh, Vzhled stránky, Rozložení a směrování, Styl: Vývojový diagram

69 Automatické rozložení vývojového diagramu
2OP482 Manažerská informatika 2 Visio Automatické rozložení vývojového diagramu Návrh, Rozložení, Znovu rozložit stránku

70 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Vzhled stránky Nastavení velikosti stránky nastavení tisku: velikost stránky na tiskárně velikost stránky: velikost stránky pro účely kreslení výkresu Vzhled stránky Automatická velikost Visio může podle potřeby stránku rozšířit Orientace Velikost

71 Výkres mapy České republiky
2OP482 Manažerská informatika 2 Visio Výkres mapy České republiky Kreslena na výkres A4 na šířku, tištěna na A4 Zakreslit ve srozumitelném měřítku

72 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Výkres mapy ČR Mapy, Směrová mapa Návrh, Vzhled stránky, Orientace, Na šířku Šířka ČR: 420 km … na vodorovném pravítku je 297 mm – potřebujeme asi 600 km  1 mm = 2 km Vzhled stránky, Měřítko výkresu, Vlastní měřítko: 1 mm = 2 km Vzhled stránky, Vlastnosti stránky, Měrné jednotky: km

73 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Výkres mapy ČR Vložení, Ilustrace, Obrázek: cr.wmf Vývojář, Návrh obrazce, Zámek: zaškrtneme Možnost výběru Nová tlačítka do karty Užitečné: Příkazy mimo pás karet: Umístit do středu výkresu Zamknout dokument Obrázek umístíme do středu výkresu Zamknout dokument: Obrazce

74 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Výkres mapy ČR Průsečík vodorovného a svislého pravítka současně s Ctrl přesuneme na Prahu Spouštěč dialogového okna v Zobrazení, Zobrazit: Nula pravítka i Počátek mřížky ve sloupci Vodorovně: 241 km, svisle: 231 km Brno: Obrazce, Další obrazce, Obecné, Základní obrazce: Kruh … šířka 6 km … pozice 130, -80 Duplikáty: na pozice 0,0 Brno a 50,-60 Humpolec

75 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Výkres mapy ČR Přidáme text k Brnu a upravíme: Domů, Nástroje, Blok textu – tažením rozšířit blok textu, aby byl zobrazen vodorovně Text: Praha, Humpolec Doplníme spojnice – přímé, tloušťka 1 b Doplníme obrazec Měřítko ze vzorníku Obrazce orientačních bodů vpravo nahoře: X = 250 km, Y = 100 km text: 1 : 1 dílek 10 km, celková šířka obrazce 40 km

76 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Výkres mapy ČR Dále růžici světových stran: Obrazce orientačních bodů/Sever: X = -120 km, Y = 100 km Doplníme označení dálnice a cest Obrazce dopravy/Číslo cesty 1: X = 20 km, Y = -50 km text D1 Obrazec Číslo cesty 2: X = 65 km, Y = -75 km text E50 Duplikát na pozici X = 100 km, Y = -85 km text E65 uložíme … později doplníme pole se vzorcem

77 Diagram Pokyny k obsluze vyvolávacího systému
2OP482 Manažerská informatika 2 Visio Diagram Pokyny k obsluze vyvolávacího systému

78 Diagram Pokyny k obsluze vyvolávacího systému
2OP482 Manažerská informatika 2 Visio Diagram Pokyny k obsluze vyvolávacího systému Deska o rozměrech 67 x 76 cm tisk na zařízení pro velkoplošný tisk – plotru pokusný tisk na laserové tiskárně A4 Vzhled stránky, Vlastnosti stránky Název: Pokyny k obsluze vyvolávacího systému Měrné jednotky: cm Vzhled stránky, Velikost stránky Vlastní velikost 67 cm (šířka) a 76 cm (výška)

79 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Velikost stránky

80 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Nastavení tisku tisk v poloviční velikosti tisk mřížky

81 Vývojový diagram pro zpracování rodného čísla
2OP482 Manažerská informatika 2 Visio Vývojový diagram pro zpracování rodného čísla Vývojový diagram, Základní vývojový diagram styl směrování Vývojový diagram

82 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Styl směrování

83 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Přeskakování čar Styl přeskakování čar Výška a Šířka: nastavení velikosti oblouků

84 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio 4 karta vložení

85 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Karta Vložení vložit do výkresu další stránky doplnit textové informace formou textových polí, popisů a komentářů obrazců vložit či propojit do výkresu objekty z jiných programů vložit do stránky: speciální symboly v textu pole, která mohou provádět výpočty obrázky ze souborů či galerie klipartů kontejner, který sdružuje více obrazců, a popisek hypertextové odkazy

86 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Stránky Vložení, Stránky, Prázdná stránka Přejmenujeme na Četnost stadií Z místní nabídky stránky Vložit Odstranit Přejmenovat Duplikovat Vzhled stránky Uspořádat stránky

87 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Text Na stránku Četnost stadií vložíme tabulku s četnostmi našich odběratelů v jednotlivých stadiích Vložení, Text, Objekt: List aplikace Excel

88 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Tabulka Vyplníme tabulku v buňce A3 odsadíme text – Domů, Zarovnání, Zvětšit odsazení (stejně tak další) Domů, Formátovat jako tabulku Styl tabulky 9 – středně sytá Nástroje tabulky/Návrh, Možnosti stylů tabulek Řádek souhrnů Optimalizujeme šířku sloupců

89 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Tabulka 2 Upravíme okno, aby byla vidět celá tabulka Klepnutím mimo tabulku se vrátíme do Visia Další možnosti vkládání objektů Vložit objekt – Vytvořit ze souboru Propojení

90 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Popis obrazce K obrazcům doplníme popis: název a číslo stádia: 1 koncepce, 1a opuštění, 2 existence, 2a životní styl, 3 růst, 3a zastavený růst, 4 rozvoj, 4a zastavený rozvoj, 5 vyspělost Ke koncepci Vložení, Text, Popis

91 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Vložení pole V okrajích je pole Aktuální datum a Číslo stránky Místo čísla stránky vypíšeme název: Klepneme na záložku Pozadí_aplikace_Visio-1. Klepneme na skupinu okrajů a znovu klepneme na číslo stránky. Vložení, Text, Pole Informace o stránce, Název, OK Na stránce Diagram stadií vpravo dole název stránky

92 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Další pole V kategorii Data obrazce budou dostupná data obrazce, až je nadefinujeme V kategorii Geometrie jsou dostupné geometrické údaje o obrazci Šířka, Výška, Úhel V kategorii Vlastní vzorec můžeme vytvořit svůj vzorec

93 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Vzorec v mapě ČR Poklepáním na spojnici Praha – Humpolec zahájíme vkládání textu spojnice V kartě Vložení ve skupině Text klepneme do tlačítka Pole Vlastní vzorec

94 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Vzorec v mapě ČR =(Width^2+Height^2)^0.5 Nutno používat vnitřní (anglické) názvy parametrů obrazce: místo desetinné čárky desetinnou tečku Klepneme do tlačítka Formát dat a zadáme formát Číslo na 0 desetinných míst. Zaškrtneme pole Zobrazit jednotky.

95 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Textové pole Vložení, Text, Textové pole, Vodorovné textové pole Myší vymezíme pole vlevo dole: text: Zpět na diagram Velikost a umístění: šířka 30 mm, výška 30 mm, poloha pole 30,30 Domů, Písmo: 16 Domů, Styly obrazců, Čára: 1 ½ bodu Domů, Styly obrazců, Výplň: bílá barva

96 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Symbol Na začátek textového pole vložíme šipku Vložení, Text, Symbol, Další symboly Wingdings … šipka vlevo

97 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Ilustrace na stránku Diagram stadií doplníme vlevo dolů logo firmy Encián z obrázku encian_logo.gif: Vložení, Ilustrace, Obrázky: encián_logo.gif Umístíme obrázek na pozici 35;15

98 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Graf Na stránku Četnost stadií pod tabulku vložíme graf z dat tabulky: Data z tabulky - poklepeme na objekt Excelu a zkopírujeme A4:B10 Klepneme do stránky mimo okno Excelu Vložení, Ilustrace, Graf. Vloží se ukázkový graf Excelu Klepneme na záložku List1 do buňky A2. Vložíme obsah schránky Do prvního řádku dopíšeme nadpisy sloupců stadium, počet Klepneme na záložku Graf1. Nástroje grafu/Návrh, Data, Vybrat data. Odebereme řady Palivo a Motel Popisky, Název grafu, Žádný Popisky, Legenda, Žádná V Listu1 odstraníme sloupce C a D Zadáme polohu 105;130

99 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Online obrázky Do stránky Četnost stadií doplníme do pravého horního rohu grafu klipart symbolizující dosažení cíle: Vložení, Ilustrace, Online obrázky – Klipart z Office.com Hledat: cíl Velikost a umístění: poloha 185,255 Výkres CAD (ve formátu AutoCadu)

100 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Části diagramu Na stránce Diagram stadií vytvoříme kontejner pro vysvětlivky v levém horním rohu Vybereme 5 obrazců vysvětlivek Vložení, Části diagramu, Kontejner – Klasický Domů, Styly obrazců, Výplň: Zvýraznění 3, velmi světlá 40 % Poklepeme na kontejner, název: Vysvětlivky

101 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Popisek k elipse koncepce Vložení, Části diagramu, Bublinový popisek – Myšlenková bublina Domů, Odstavec: Zarovnat na střed Domů, Písmo: 8 Domů, Styly obrazců, Výplň: Zvýraznění 1 – Velmi světlá 60 % Čára – tloušťka ¼ bodu Popisky jsou ve vrstvě Bublinový popisek

102 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Hypertextové odkazy Odkaz na: webovou stránku jiný soubor jinou stránku stejného výkresu konkrétní obrazec na stejné či jiné stránce

103 2OP482 Manažerská informatika 2
Visio Hypertextové odkazy Na stránce Diagram stádií vybereme elipsu existence Vložení, Odkazy, Hypertextový odkaz

104 Doplnění hypertextových odkazů
2OP482 Manažerská informatika 2 Visio Doplnění hypertextových odkazů Na stránce Diagram stadií z loga firmy odkaz na stránku Četnost stadií v okně Hypertextové odkazy tlačítko Procházet vedle pole Podadresa vybereme v poli Stránka stránku Četnost stadií Na stránce Četnost stadií z textového pole zpět na diagram odkaz na elipsu růst s lupou 50 % je nutné elipsu růst nazvat: Vývojář, Návrh, Název obrazce: elipsa růst vybereme obrazec Zpět na diagram: Vložení hypertextového odkazu – stránka Diagram stadií, obrazec Elipsa růst (nelze vybrat z rozbalovací nabídky), v poli Lupa 50 %. Na stránce Diagram stadií z jednotlivých elips s výjimkou koncepce a opuštění do externího souboru Accessu Encian.accdb na dotazy zobrazující odběratele v jednotlivých stadiích např. pro existenci Adresa: Encian.accdb, Podadresa: Query Visio – stadium existence


Stáhnout ppt "2OP482 Manažerská informatika 2 Microsoft Visio 2013 – 1. část"

Podobné prezentace


Reklamy Google