Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Telekomunikace Tematická oblast:Datová komunikace Téma:OSI - transportní vrstva I. Ročník:4. Datum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Telekomunikace Tematická oblast:Datová komunikace Téma:OSI - transportní vrstva I. Ročník:4. Datum."— Transkript prezentace:

1 Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Telekomunikace Tematická oblast:Datová komunikace Téma:OSI - transportní vrstva I. Ročník:4. Datum vytvoření:srpen 2013 Název:VY_32_INOVACE_14.1.11.ELE Anotace: Základní úkoly transportní vrstvy - multiplexace, segmentace, protokoly transportní vrstvy. Prezentace je určena pro výuku žáků oboru Telekomunikace. Využitím grafických možností sady Microsoft Office 2010 se materiál stává inovativním zejména přehledností výkladu odborného tématu. Využití multimediálních prostředků zvyšuje názornost výuky, usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich zájem a aktivitu. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale může být využita i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC a dataprojektoru.

2 Struktura 7.aplikační vrstva ------- aplikační vrstvové protokoly ----- aplikační vrstva mezivrstvové protokoly mezivrstvové protokoly 6.prezentační vrstva -- prezentační vrstvové protokoly -- prezentační vrstva mezivrstvové protokoly 5.relační vrstva --------- relační vrstvové protokoly -------- relační vrstva mezivrstvové protokoly 4.transportní vrstva - transportní vrstvové protokoly - transportní vrstva mezivrstvové protokoly 3.síťová vrstva ---------- síťové vrstvové protokoly --------- síťová vrstva mezivrstvové protokoly 2.spojová vrstva -------- spojové vrstvové protokoly -------- spojová vrstva mezivrstvové protokoly 1.fyzická vrstva --------- fyzické vrstvové protokoly --------- fyzická vrstva koncový systém ========= mezilehlý systém ========== koncový systém

3 Transportní vrstva Tato vrstva se používá pouze v koncových systémech a zajišťuje jejich vzájemnou komunikaci. Vůbec se nezajímá o to, jaká je topologie sítě, po jaké cestě se data mezi koncovými systémy přenášejí, jak jsou fyzicky provedeny jednotlivé sekce, jakou mají přenosovou rychlost apod. Transportní vrstva je prakticky implementována téměř výhradně pomocí softwarového API (softwarového rozhraní) a je často považována za předěl mezi tím, co je ještě považováno za záležitost komunikační sítě a co je již otázka programování vlastní síťové aplikace.

4 Základní úkoly transportní vrstvy a, Multiplexace Vzhledem k tomu, že transportní vrstvu v praxi používá více různých aplikací najednou (pouze v rámci jedné koncové stanice), musí transportní vrstva disponovat mechanismem, jak od sebe přenos dat těchto aplikací oddělit. Tomuto procesu se říká multiplexace. Různé architektury sítí řeší tuto otázku odlišně.

5 Základní úkoly transportní vrstvy Například v IP sítích (architektura TCP/IP) se využívá v transportní vrstvě portů. Z obecného hlediska se nejedná o nic jiného, než o přiřazení číselného identifikátoru každé SDU jednotce příslušné relace (v níž je poté spjata konkrétní aplikace, např. klient elektronické služby nebo WWW prohlížeč). Takto je možné v protilehlé transportní vrstvě od sebe velmi snadno jednotlivé SDU od sebe navzájem rozlišit.

6 Základní úkoly transportní vrstvy b, Segmenty Transportní vrstva je také zodpovědná za rozdělení bloku dat, který je předáván relační vrstvou, do menších pro přenos lépe vhodných datových bloků. Těmto blokům dat, která jsou výsledkem procesu segmentace transportní vrstvy, nazýváme právě segmenty.

7 Základní úkoly transportní vrstvy c, Protokoly transportní vrstvy Vzhledem k tomu, že cílem transportní vrstvy je zcela „odstínit“ vyšší vrstvy RM-OSI od vnitřních detailů přenosu dat danou sítí, musí tato vrstva zajistit bezchybný přenos mezi dvěma koncovými systémy. Z praktického pohledu si to můžeme představit i tak, že relační vrstva požádá o transport libovolně dlouhého datového bloku vrstvu transportní.

8 Základní úkoly transportní vrstvy Transportní vrstva pak následně zajistí „přenesení“ do protilehlého koncového systému. Nejdříve rozdělí daný datový blok do menších celků, segmentů, doplní je o své kontrolní informace a požádá síťovou vrstvu o jejich přenos k protilehlému koncovému systému. Avšak v procesu přenosu sítí může dojít ke ztrátě některých segmentů nebo ke změně pořadí jejich příchodu k protějšímu koncovému systému.

9 Použité zdroje: BOHÁČ, Leoš a Pavel BEZPALEC. Datové sítě: přednášky. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické, 2011, 204 s. ISBN 978-80-01-04694-4 HÄBERLE, Heinz. Průmyslová elektronika a informační technologie. 1. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2003. ISBN 80-867-0604-4. JANSEN, Horst a Heinrich RÖTTER. Informační a telekomunikační technika. 1. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2004, 399 s. ISBN 80-86706-08-7. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bronislav Sedláček.


Stáhnout ppt "Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Telekomunikace Tematická oblast:Datová komunikace Téma:OSI - transportní vrstva I. Ročník:4. Datum."

Podobné prezentace


Reklamy Google