Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předmětem přednášky jsou…

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předmětem přednášky jsou…"— Transkript prezentace:

0 1. MAKROEKONOMICKÁ DATA

1 Předmětem přednášky jsou…
… tří nejvýznamnější makroekonomické indikátory: Hrubý domácí produkt (HDP) Index spotřebitelských cen (CPI) Míra nezaměstnanosti (u)

2 1.1. Hrubý domácí produkt

3 Hrubý domácí produkt Definice z malýho Mankiwa:
Tržní hodnota všech finálních statků a služeb vyrobených v ekonomice za dané časové období.

4 Hrubý domácí produkt: výdaje a důchody
Dvě definice HDP: Celkové výdaje na doma vyrobenou finální produkci. Celkové důchody vydělané domácími výrobními faktory. Výdaje se rovnají důchodům, protože každá koruna utracená nakupujícím se stává důchodem prodávajícího.

5 Ekonomický koloběh Domácnosti Firmy Výrobní faktory Statky Výdaje (Kč)
Důchody (Kč) Výrobní faktory Výdaje (Kč) Domácnosti Statky Firmy

6 Přidaná hodnota Definice:
přidaná hodnota (firmy) je hodnota jejího výstupu mínus hodnota meziproduktů, které firma použila k výrobě výstupu.

7 Příklad: Farmář vypěstuje obilí a prodá ho mlynáři za $1.00. Mlynář semele obilí na mouku a prodá ho pekaři za $3.00. Pekař použije mouku na upečení chleba, který prodá ekonomovi za $6.00. Ekonom chleba sní. Vypočítejte přidanou hodnotu na každém stupni produkce a porovnejte s HDP When students compute GDP, they should assume that these are the only transactions in the economy. Lessons of this problem: GDP = value of final goods = sum of value at all stages of production We don’t include the value of intermediate goods in GDP because their value is already embodied in the value of the final goods. Answer: Each person’s value-added (VA) equals the value of what he/she produced minus the value of the intermediate inputs he/she started with. Farmer’s VA = $1 Miller’s VA = $3 Baker’s VA = $3 GDP = $6 Note that GDP = value of final good = sum of value-added at all stages of production. Even though this problem is highly simplified, its main lesson holds in the real world: the value of all final goods produced equals the sum of value-added in all stages of production of all goods.

8 Finální statky, přidaná hodnota a HDP
HDP = hodnota finálního statku = součet přidaných hodnot na každém stupni produkce Hodnota finálních statků již zahrnuje hodnotu mezistatků, takže započítání mezistatků a finální statků do HDP by znamenalo dvojité započtení

9 Výdajová skladba HDP spotřeba investice vládní nákupy čisté exporty

10 Spotřeba (C) Def: Hodnota statků a služeb nakupovaných domácnostmi
V US rozlišují: durable goods (statky dlouhodobé spotřeby) např. auta, domácí spotřebiče nondurable goods (statky krátkodobé spotřeby) např. jídlo, benzín services (služby) např. úklid, cestování letadlem A consumer’s spending on a new house counts under investment, not consumption. More on this in a few moments, when we get to Investment. A tenant’s spending on rent counts under services -- rent is considered spending on “housing services.” So what happens if a renter buys the house she had been renting? Conceptually, consumption should remain unchanged: just because she is no longer paying rent, she is still consuming the same housing services as before. In national income accounting, (the services category of) consumption includes the imputed rental value of owner-occupied housing. To help students keep all this straight, you might suggest that they think of a house as a piece of capital which is used to produce a consumer service, which we might call “housing services”. Thus, spending on the house counts in “investment”, and the value of the housing services that the house provides counts under “consumption” (regardless of whether the housing services are being consumed by the owner of the house or a tenant).

11 Investice (I) Def 1: výdaje na kapitálové statky (výrobní faktory)
Def 2: výdaje na statky nakoupené pro budoucí užití business fixed investment (tvorba hrubého fixního kapitálu) výdaje na budovy a stroje, které firmy používají na výrobu statků a služeb residental fixed invetment (investice do bydlení) nákup nemovitostí domácnostmi Změna zásob změna hodnoty zásob firem In definition #1, note that aggregate investment equals total spending on newly produced capital goods. (If I pay $1000 for a used computer for my business, then I’m doing $1000 of investment, but the person who sold it to me is doing $1000 of disinvestment, so there is no net impact on aggregate investment.) The housing issue A consumer’s spending on a new house counts under investment, not consumption. A tenant’s spending on rent counts under services -- rent is considered spending on “housing services.” So what happens if a renter buys the house she had been renting? Conceptually, consumption should remain unchanged: just because she is no longer paying rent, she is still consuming the same housing services as before. In national income accounting, (the services category of) consumption includes the imputed rental value of owner-occupied housing. To help students keep all this straight, you might suggest that they think of a house as a piece of capital which is used to produce a consumer service, which we might call “housing services”. Thus, spending on the house counts in “investment”, and the value of the housing services that the house provides counts under “consumption” (regardless of whether the housing services are being consumed by the owner of the house or a tenant). Inventories If total inventories are $10 billion at the beginning of the year, and $12 billion at the end, then inventory investment equals $2 billion for the year. Note that inventory investment can be negative (which means inventories fell over the year).

12 Stav x Tok Tok Stav Stav je množství měřené v určitém časovém okamžiku. Např: “Zásoba kapitálu k byla 3000 mld. €” Tok je množství měřené za určité časové období. Např: “Investice během roku 2009 činily 500 mld. €”

13 Stav vs. tok - příklady stav tok osobní bohatství roční úspory
Point out that a specific quantity of a flow variable only makes sense if you know the size of the time unit. If someone tells you her salary is $5000 but does not say whether it is “per month” or “per year” or otherwise, then you’d have no idea what her salary really is. A pitfall with flow variables is that many of them have a very standard time unit (e.g., per year). Therefore, people often omit the time unit: “John’s salary is $50,000.” And omitting the time unit makes it easy to forget that John’s salary is a flow variable, not a stock. Another point: It is often the case that a flow variable measures the rate of change in a corresponding stock variable, as the examples on this slide (and the investment/capital example) make clear. počet lidí s vysokoškolským vzděláním počet nových absolventů VŠ tento rok vládní dluh vládní deficit

14 Stav nebo tok? Zůstatek na bankovním účtu
Čas strávený učením se makroekonomie HDP Míra inflace Míra nezaměstnanosti

15 Vládní výdaje (G) G zahrnuje všechny vládní výdaje na statky a služby
G nezahrnuje transferové platby (např. výplata dávek v nezaměstnanosti), protože ty nepředstavují výdaj na statek nebo službu (žádná protihodnota) Transfer payments are included in “government outlays,” but not in government spending. People who receive transfer payments use these funds to pay for their consumption. Thus, we avoid double-counting by excluding transfer payments from G.

16 Čisté exporty: NX = EX – IM
def: hodnota exportů (EX) mínus hodnota importů (IM). source: FRED Database, The Federal Reserve Bank of St. Louis, Before showing the data graph, the following explanation might be helpful: Remember, GDP is the value of spending on our country’s output of goods & services. Exports represent foreign spending on our country’s output, so we include exports. Imports represent the portion of domestic spending (C, I, and G) that goes to foreign goods and services, so we subtract off imports. NX, therefore, equals net spending by the foreign sector on domestically produced goods & services.

17 Makroekonomická identita
Y = C + I + G + NX Celkový produkt Agregátní výdaje

18 Otázka… Předpokládejme, že firma
vyrobí produkci v hodnotě 10 miliónů Kč, ale prodá produkci pouze za 9 miliónů Kč Představuje tato situace porušení identity „produkt = výdaje“?

19 Proč „výstup = výdaje“? Neprodaný výstup se dostane do zásob a je započítán jako „investice do zásob“, přičemž nezáleží na tom, zda toto zvýšení zásob bylo úmyslné či nikoliv. De-facto tak předpokládáme, že si firmy samy nakupují svoji neprodanou produkci.

20

21 HDP: pružný indikátor Hrubý domácí produkt vyjadřuje současně:
celkový důchod celkový výstup celkové výdaje součet veškeré přidané hodnoty ve všech fázích výroby finální produkce

22 ČR: HDP 2011 3 838 mld. CZK běžné ceny
Čisté exporty Vládní nákupy Investice Spotřeba % of HDP Mld. CZK 1.920 50,0 % 153 821 942 4,0 % 21,4 % 24,5 % Zdroj: ČSÚ

23 ČR: HDP 1995-2011, mil CZK, běžné ceny
Zdroj: ČSÚ

24 ČR: HDP 1995-2011, podíly složek, běžné ceny
Zdroj: ČSÚ

25 ČR: EX a IM 1995-2011, podíl na HDP, běžné ceny)
Zdroj: ČSÚ

26 HNP vs. HDP Hrubý národní produkt (HNP): Celkový důchod vydělaný národními výrobními faktory, bez ohledu na jejich lokalizaci. Hrubý domácí produkt (HDP): Celkový důchod vydělaný domácími výrobními faktory bez ohledu na jejich národnost. (HNP – HDP) = (příjmy z VF ze zahraničí) (platby za VF do zahraničí)

27 (HNP – HDP) jako % HDP vybrané země, 2005
For the U.S., GDP and GNP are very close. Thus, students may not realize why we bother teaching them the difference. The data on this slide makes clear that the difference is very important for many countries. ČR: 2010 HNP mld. Kč 3.521 HDP mld. Kč 3.775 Rozdíl % HDP -6.7 zdroje: World Development Indicators, World Bank Makroekonomická predikce MFČR

28 Reálný x nominální HDP HDP je hodnota veškeré finální vyrobené produkce. nominální HDP měří tuto hodnotu pomocí běžných cen. reálný HDP měří tuto hodnotu pomocí cen základního období.

29 Příklad Vypočítejte nominální HDP v každém roce.
2006 2007 2008 P Q statek A $30 900 $31 1,000 $36 1,050 statek B $100 192 $102 200 205 This slide (and a few of the following ones) contain exercises that you can have your students do in class for immediate reinforcement of the material. This problem requires calculators. If most of your students do not have calculators, you might “hide” this slide and instead pass out a printout of it for a homework exercise. Tell students that if they don’t have Or: just have them write down the expressions that they would enter into a calculator if they had calculators, i.e. Nominal GDP in 2001 = 30* *192. Vypočítejte nominální HDP v každém roce. Vypočítejte reálné HDP v každém roce s využitím roku 2006 jako základního období.

30 Řešení nominální HDP vynásob P & Q ve stejném roce
2006: $46,200 = $30  $100  : $51, : $58,300 reálné HDP vynásob Q cenami P roku : $46, : $50, : $52,000 = $30  $100  205

31 Reálný HDP je očištěný o inflaci
Změny v nominálním HDP mohou být způsobeny: změnami v cenách změnami v množství vyrobené produkce Změny v reálném HDP mohou být způsobeny pouze změnami v množství, protože reálný HDP je ohodnocen stálými cenami základního období.

32 USA: Nominální a reálný HDP, 1950–2007
Reálný HDP (v stálých cenách roku 2000) Nominální HDP

33 ČR: Růst reálného HDP v % (meziroční změna)

34 Deflátor HDP Míra inflace je procentní zvýšení agregátní cenové hladiny. Jedním z indikátorů cenové hladiny je deflátor HDP, který je definován jako:

35 Příklad Nom. HDP Real HDP GDP deflátor Míra inflace 2006 $46,200 n.a. 2007 51,400 50,000 2008 58,300 52,000 Využijte předchozí odpovědi k výpočtu deflátoru HDP pro každý rok Použijte deflátor k výpočtu míry inflace mezi lety 2006 až 2007, a 2007 až 2008.

36 Řešení Nominal HDP Real HDP HDP deflátor Míra inflace 2006 $46,200
100.0 n.a. 2007 51,400 50,000 102.8 2.8% 2008 58,300 52,000 112.1 9.1%

37 HDP deflátor - podrobněji
Příklad se 3 statky Statky i = 1, 2, 3 Pit = tržní cena statku i v roce t Qit = množství statku i vyrobeného v roce t NGDPt = Nominální HDP v roce t RGDPt = Reálný HDP v roce t

38 HDP deflátor - podrobněji
Deflátor HDP je vážený průměr cen. Váha každé ceny odráží relativní význam dotyčného statku v HDP. Tyto váhy se v průběhu času mění.

39 Zřetězený HDP (chain-weighted)
V průběhu času se mění relativní ceny, a proto by výchozí rok měl být průběžně aktualizován. Zřetězený reálný HDP aktualizuje stálé ceny každý rok, a proto je více přesný než reálný HDP s fixními stálými cenami. V rámci kurzu budeme používat převážně reálný HDP s fixními stálými cenami, protože: oba indikátory jsou silně korelovány reálný HDP s fixními stálými cenami se jednodušeji počítá Since constant-price GDP is easier to understand and compute, and because the two measures of real GDP are so highly correlated, this textbook emphasizes the constant-price version of real GDP. However, if this topic is important to you and your students, you should have them carefully read page 24, and give them one or two exercises requiring students to computer or compare constant-price and chain-weighted real GDP.

40 1.2. Index spotřebitelských cen

41 Index spotřebitelských cen (CPI)
Měřítko agregátní cenové hladiny Měřen Českým statistickým úřadem (ČSÚ) Využití: zaznamenává změny v životních nákladech typické domácnosti pomocí CPI se indexuje mnoho smluv oproti inflaci umožňuje srovnání korunových částek v průběhu času

42 Jak ČSÚ vypočítá CPI? 1. Průzkum domácností za účelem zjištění skladby typického spotřebního koše průměrné domácnosti. 2. Každý měsíc se pak zjistí data o cenách všech položek ve spotřebitelském koši; následně se pak vypočte hodnota spotřebitelského koše. 3. CPI se v libovolném měsíci vypočte jako:

43 Příklad: výpočet CPI Koš obsahuje 20 pizz a 10 cedéček ceny:
pizza CDs 2002 $10 $15 2003 $11 $15 2004 $12 $16 2005 $13 $15 Pro každý rok vypočítejte: Výdaje na koš CPI (použijte 2002 jako základní rok) Míru inflace oproti předchozímu roku From 2002 to 2003, it’s not obvious that the inflation rate will be positive (that the basket’s cost will increase): the price of pizza rises by $1, the price of CDs falls by $1. However, since the basket contains twice as many pizzas as CDs, a given change in the price of pizza will have a bigger impact on the basket’s cost (and CPI) than the same sized price change in CDs.

44 Řešení: výdaje Míra na koš CPI inflace 2002 $350 100.0 n.a.
% % %

45 ČR: Složení spotřebitelského koše
Each number is the percent of the “typical” household’s total expenditure. source: Bureau of Labor Statistics, Ask students for examples of how the breakdown of their own expenditure differs from that of the typical household shown here. Then, ask students how the typical elderly person’s expenditure might differ from that shown here. (This is relevant because the CPI is used to give Social Security COLAs to the elderly; however, the elderly spend a much larger fraction of their income on medical care, a category in which prices grow much faster than the CPI.) The website listed above also gives a very fine disaggregation of each category, which enables students to compare their own spending on compact discs, beer, or cell phones to that of the “typical” household.

46 ČR: Míra inflace (Procentní změna průměrného CPI za 12 měsíců daného roku oproti průměru 12-ti předchozích měsíců.)

47 CPI - podrobně Příklad se 3 statky Pro statky i = 1, 2, 3
Ci = množství statku i ve spotřebitelském koši Pit = cena statku i v měsíci t Et = výdaje na spotřebitelský koš v měsíci t Eb = výdaje na spotřebitelský koš v základním období

48 CPI podrobně CPI je vážený průměr cen. Váha každé ceny odráží relativní význam tohoto zboží ve spotřebitelském koši. Váhy zůstávají v čase fixní.

49 Důvody, proč CPI může nadhodnocovat inflaci.
Substituční efekt: CPI používá fixní váhy, proto nemůže zachytit schopnost spotřebitelů substituovat dražší statky levnějšími. Nové zboží na trhu: Nové zboží na trhu je pro spotřebitele přínosem a zvyšuje reálnou kupní sílu koruny. Ovšem nesníží CPI, protože CPI používá fixní váhy. Neměřitelné změny kvality: Zlepšení kvality zvyšují hodnotu koše, ale nejsou často plně promítnuty do CPI.

50 Velikost odchylky CPI V 1995, skupina expertů (v US) odhadla, že CPI nadhodnocuje inflaci asi o 1.1% za rok. Navrženy úpravy ke snížení odchylky. Nyní je odchylka CPI pravděpodobně pod 1% za rok.

51 CPI x Deflátor HDP Ceny kapitálových statků
zahrnuty v deflátoru HDP (pokud jsou produkovány doma) vyloučeny z CPI Ceny importovaného spotřebního zboží zahrnuty v CPI vyloučeny z deflátoru HDP Koš zboží CPI: fixní váhy Deflátor HDP: mění se každý rok

52 USA: Deflátor HDP a Index CPI 1950-2007
Procentuální změna oproti hodnotě před 12 měsíci

53 1.3. Míra nezaměstnanosti

54 Skladba populace zaměstnaní pracující v placeném zaměstnání
nezaměstnaní ne-zaměstnaní, ale hledající práci pracovní síla množství práce k dispozici pro produkci zboží a služeb; všichni zaměstnaní plus nezaměstnaní neaktivní ne-zaměstnaní, nehledající práci

55 Tři významné indikátory trhu práce
míra nezaměstnanosti = (nezaměstnaní/pracovní síla) míra ekonomické aktivity = (pracovní síla/populace) míra zaměstnanosti = (zaměstnaní/populace)

56 Příklad: vypočítejte statistiky trhu práce
Dospělá populace v US, červen 2007 Počet zaměstnaných = milionů Počet nezaměstnaných = 6.9 milionů Dospělá populace = milionů Použijte výše uvedená data k výpočtu Pracovní síly Počtu lidí mimo pracovní sílu Míru ekonomické aktivity Míru nezaměstnanosti source: Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor.

57 Řešení: Data: E = 146.1, U = 6.9, POP = 231.7 Pracovní síla (L)
L = E +U = = 153.0 Mimo pracovní sílu (NILF) NILF = POP – L = – 153 = 78.7 Míra nezaměstnanosti U/L x 100% = (6.9/153) x 100% = 4.5% Míra ekonomické aktivity L/POP x 100% = (153/231.7) x 100% = 66.0%

58 Dvě míry nezaměstnanosti
Registrovaná - podle počtů přihlášených na úřadech práce (MPSV) VŠPS – výběrové šetření pracovních sil; standardizovaný dotazník ohledně chování na trhu práce

59 ČR: Vývoj registrované míry nezaměstnanosti

60 Dvě míry nezaměstnanosti ČR čtvrtletní průměry,v tis
Dvě míry nezaměstnanosti ČR čtvrtletní průměry,v tis. osob, v % (pravá osa) Zdroj: Makroekonomická predikce MFČR

61 Míra ekonomické aktivity ČR
Zdroj: Makroekonomická predikce MFČR

62 ČR+USA: Míry zaměstnanosti (%)
2000 2010 ČR (věk 15-64) 65,2 65,0 ČR (věk 15-24) 38,3 25,2 ČR (věk 25-54) 81,6 82,2 ČR (věk 55-64) 36,3 41,5 USA (věk 15-64) 74,1 66,7 USA (věk 15-24) 59,7 45,0 USA (věk 25-54) 81,5 75,1 USA (věk 55-64) 57,8 60,3 Zdroj: OECD Factbook

63 Shrnutí 1. Hrubý domácí produkt (HDP) měří současně jak celkový důchod, tak celkové výdaje na finální produkci zboží a služeb. 2. Nominální HDP oceňuje výstup v běžných cenách; reálný HDP oceňuje výstup ve stálých cenách. Změny ve výstupu ovlivňují oba ukazatele, ale změny v cenách ovlivňují pouze nominální HDP. 3. HDP je součet spotřeby, investic, vládních nákupů a čistých exportů. slide 63

64 Shrnutí 4. Agregátní cenová hladina může být měřena buď indexem spotřebitelských cen (CPI), cenou fixního spotřebitelského koše nakupovaného typickým spotřebitelem nebo deflátorem HDP, poměrem nominálního a reálného HDP 5. Míra nezaměstnanosti je podíl pracovní síly, která není zaměstnána. slide 64

65 Literatura Mankiw (2010): Chapter 2: The Data of Macroeconomics
Holman (2010): Kapitola 2: Národohospodářské agregáty a národohospodářská identita Powerpoint Slides: Mankiw’s Macroeconomics 6th edition. Worth Publishers. (autor: R. Cronovich) slide 65 65


Stáhnout ppt "Předmětem přednášky jsou…"

Podobné prezentace


Reklamy Google