Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAPY (uč. PaLZ 14-15) 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAPY (uč. PaLZ 14-15) 1."— Transkript prezentace:

1 MAPY (uč. PaLZ 14-15) 1

2 MĚŘÍTKO MĚŘÍTKO GLÓBU - 1:m …. Měřítko m ukazuje, kolikrát je poloměr glóbu r menší než poloměr referenční koule R MĚŘÍTKO MAPY – 1:m…..Měřítko glóbu, ze kterého byla mapa odvozena. Vyjadřuje poměr zmenšení vzhledem ke skutečnosti. Platí na délkově nezkreslených mapách. Plošné měřítko 1:m² platí v plošně nezkreslených místech mapy.

3 MĚŘÍTKO Příklad : 1: znamená, že 1 cm na mapě je cm ve skutečnosti = m = 20 km Na mapě je číselné měřítko doplněno grafickým měřítkem, které je znázorněno úsečkou se stejně velkými díly.

4 DÉLKOVÉ MĚŘÍTKO - příklady
Na mapě s měřítkem 1: byla naměřena vzdálenost 4 cm. Vypočítej kolik km to bude ve skutečnosti. Příklad 2: Na mapě byla naměřena vzdálenost cm. Urči měřítko mapy, je-li skutečná vzdálenost 200 km.

5 DÉLKOVÉ MĚŘÍTKO - řešení
Příklad 1: Na mapě s měřítkem 1: byla naměřena vzdálenost 4 cm. Vypočítej kolik km to bude ve skutečnosti. M-1cm….SK-150km M-4cm….SK-600km (4x150km) Příklad 2: Na mapě byla naměřena vzdálenost 4 cm. Urči měřítko mapy, je-li skutečná vzdálenost 200 km. M-4cm…….SK-200km M-1cm…….SK-50km M-1cm…….SK cm Měřítko 1:

6 PLOŠNÉ MĚŘÍTKO - příklady
Jakou rozlohu v ha má pozemek, který na mapě v měřítku 1: má plochu 3,6 cm² ? Příklad 2: Pozemek má rozlohu 100 ha. Jakou plochu v cm² má na mapě v měřítku 1: ?

7 PLOŠNÉ MĚŘÍTKO - řešení
Příklad 1: Jakou rozlohu v ha má pozemek, který na mapě v měřítku 1: má plochu 3,6 cm² ? M-1 cm…..SK-2 km M-1 cm² ..SK- 4 km² M- 3,6 cm² …..SK-14,4 km² = 1440 ha Příklad 2: Pozemek má rozlohu 100 ha. Jakou plochu v cm² má na mapě v měřítku 1: ? M- 1 cm…..SK-500m M-1 cm² .. SK m² = 25 ha M-x cm² … SK ha……………x=100:25= 4 cm²

8 DRUHY MAP podle měřítka
mapy VELKÉHO MĚŘÍTKA (plány (1:500 – 1:5 000), topografické mapy, turistické mapy, autoatlasy) – do 1: mapy STŘEDNÍHO MĚŘÍTKA od 1 : do 1: mapy MALÉHO MĚŘÍTKA nad 1: (velká území, malá podrobnost – školní atlasy světa, kapesní atlasy)

9 DRUHY MAP podle obsahu mapy katastrální (pouze polohopis, nejčastěji 1:2880) mapy topografické (topografické a obecně zeměpisné mapy, výškopis, polohopis i popis objektů a jevů) mapy obecně geografické (školní atlasy) tematické mapy (m. přírodních jevů, společenských jevů, ostatní mapy)

10 DRUHY MAP podle účelu vojenské hospodářské turistické školní mapy
atlasy

11 GENERALIZACE OBSAHU MAP
Výběr nejdůležitějších objektů a jevů při přechodu na mapu menšího měřítka

12 OBSAH MAP Obsah mapy topografické : Výškopis Polohopis Popis mapy
Matematické prvky : geografická síť, měřítko Obsah mapy topografické : Výškopis Polohopis Popis mapy

13 VÝŠKOPIS Vrstevnice (izohypsy) – izolinie spojující místa o stejné nadmořské výšce Hloubnice (izobáty) – pod vodou Kóty – číselné údaje u výškových značek Barevná hypsometrie (barevné rozlišení výškových stupňů – zelená až hnědá, odstíny modré) Plastičnost - stínování (JV svahy zastíněné)

14 POLOHOPIS Liniové (hranice, komunikace, vodní toky,…)
Pomocí 3 základních typů značek : Liniové (hranice, komunikace, vodní toky,…) Bodové (sídla, letiště, přístavy,nerostné suroviny, zemědělské plodiny,…) Plošné (lesy, jezera, pouště,…) Využití barev a velikostí značek (sídla,elektrárny,uhlí)

15 POLOHOPIS (uč.PaLZ str.15)
Zvláštní metody pro tematický obsah : Kartogram – odstupňovaná intenzita jevu v předem daných územních jednotkách (barva,rastr) - tečková metoda - dasymetrická (hustoměrná) metoda Kartodiagram – lokalizovaný diagram (ukazuje druh a velikost jevu - diagramy, které jsou umístěny v místě výskytu) - stuhová metoda - metoda anamorfózy

16 POPIS MAPY Názvy zeměpisných objektů smluveným písmem (druh, velikost, barva, sklon, tvar) PODLE DRUHU OBJEKTU : Choronyma (vodorovné části souše – světadíly, státy, ostrovy,…) Místní jména (obydlená místa - sídla, ulice,…) Pomístní jména (neobydlená místa - hory, řeky,…)

17 POPIS MAPY PODLE PŮVODU JMÉNA :
Domácí jména (ve státě uživatele mapy : CZE – Labe, Praha, Louny, DEU – Elbe, Dresden, GBR – Thames, London, FRA – Paris, AUT – Wien, Donau,…) Cizí jména (objekty v cizině – Dresden, London, Paris, Wien) Vžitá jména - EXONYMA (domácí podoby cizích jmen – CZE – Drážďany, Londýn, Paříž, Vídeň, Řím, Štětín, Salzburg - DEU – Prag, Eger, - GBR – Prague, Copenhagen, Vienna, Lisbon

18 POPIS MAPY PRAVIDLA PRO PŘEPIS CIZÍCH NÁZVŮ :
OFICIÁLNÍ PODOBA u latinkových písem TRANSLITERACE (přepis z jiného písma do latinky- alfabeta, azbuka,..) TRANSKRIPCE (přepis podle výslovnosti u znakového písma-japonština, čínština) Při přepisu z čínštiny se využívá pinyin

19 VZNIK MAPY 5 etap vzniku originální mapy :
Astronomická (určení přesné polohy základních bodů) Geodetická (podklady pro polohopis (trigonometrie, triangulace) a výškopis (nivelace)) Topografická (podrobná měření v terénu, vyhodnocení leteckých snímků – zanášení obsahu do mapových listů) Kartografická (úprava, zjednodušení topografického obsahu, výběr značkového klíče) Reprodukční (reprodukce a tisk mapy – k.polygrafie)

20 VZNIK MAPY V SOUČASNOSTI
Letecké a družicové snímky Měření a sběr dat – GPS (Global Positioning System – globální polohový systém) Tvorba databáze systému GIS (Geografic Information System – geografický informační systém) – soustavy digitálních mapových vrstev

21 ZDROJE INFORMACÍ : Obr.1 - [cit ]. <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Netzentwuerfe.png> . Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 3,0, Autor: Maximilian Dörrbecker Kartografie. Wikipedie, otevřená encyklopedie. [on-line]. [cit ]. Dostupné z WWW: < > Mapy. [on-line]. [cit ]. Dostupné z WWW: < > Bičík, Ivan; Janský, Bohumír a kol. Příroda a lidé Země. Učebnice zeměpisu pro střední školy. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o., vydání, ISBN Valenta, Václav a kol. Maturita ze zeměpisu. Studijní příručka pro maturanty. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o., vydání, ISBN Klímová, Eva. Školní atlas světa. Praha: Kartografie Praha, a. s., vydání, ISBN Hanus, Martin; Šídlo, Luděk. Školní atlas dnešního světa. Nakladatelství Terra, s. r. o vydání. ISBN Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Alois Studenovský.

22 ODKAZY K DANÉMU TEMATU:
Wikipedie, otevřená encyklopedie. Kartografie.< > Mapy. < > Vrstevnice. < > Transliterace. < > Transkripce.< Seznam českých exonym. < > Seznam českých exonym pro německá toponyma Přepis čínštiny.<http://www.lib.cas.cz/space.40/PCHINJIN/CINA.HTM > Přepis pinyin.< >


Stáhnout ppt "MAPY (uč. PaLZ 14-15) 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google