Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Charakteristika mezinárodního obchodu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Charakteristika mezinárodního obchodu"— Transkript prezentace:

1 Charakteristika mezinárodního obchodu
OBECNÉ FORMY: - EXPORT ( = pohyb zboží z jednoho státu do druhého ) - MNOHONÁRODNÍ OBCHOD ( = rozvíjení obchodu v řadě zemí) mnoho podniků však dokáže "provozovat " obě formy. Jsou současně mezinárodními podniky i exportéry. jeden podnik může vyrábět některé své výrobky doma, zatímco jiné dováží. Finální výrobek může být souhrnem položek domácí i zahraniční výroby. NADNÁRODNÍ SPOLEČNOSTI - zvláštní postavení s další dimenzí obchodní činnosti snaží se provádět své lokální operace pokud možno tak, jak je praktikují tuzemské (domorodé ) firmy. AFILACE - velké firmy budují rozsáhlou síť výrobních závodů v řadě zemí a všude zavádějí soustavu obchodního zastoupení a distributorů ty jsou zpravidla centrálně řízeny z mateřského podniku, distributoři a dealeři potom „poloautonomními“ filiálkami. omezují se pouze na realizaci menšího počtu výrobních nebo obchodních operací v zahraničí. V poslední době je více využívána spolupráce typu „joint ventures“.

2 Výhody mezinárodního obchodu
Všechny státy mají zájem mezi sebou obchodovat. Toto tvrzení zdůvodnil již přední ekonom 19. století David Ricardo v práci " Základy politické ekonomie a zdanění " (Principles of Political Economy and Taxation ) TEORIÍ POMĚRNÉ VÝHODY země mají rozdílné výchozí předpoklady, pokud jde o základní výrobní podmínky ( činitele ), zejména půdu a pracovní sílu. VÝROBA URČITÉ KOMODITY MŮŽE BÝT NÁKLADNĚJŠÍ V JEDNÉ ZEMI NEŽ VE DRUHÉ. Potom je v zájmu obou zemí se specializovat na ty výrobky, které maximalizují hrubou produkci a obchod mezi sebou bude pro ně znamenat vzájemnou absolutní výhodu. V praxi je aplikace uvedené jednoduché teorie komplikovanější. Mezi státy dosud existují obchodní bariéry v podobě různých opatření, která značně omezují a deformují výsledky "teorie poměrné výhody " podle D.Ricarda.

3 Důvody protekcionismu
Vytváření a ochrana pracovních míst Rozvojová průmyslová odvětví Strategická průmyslová odvětví Kulturní a obchodní rozdíly JAZYK Forma interní i externí komunikace mezi obchodem a jeho prostředím NÁBOŹENSTVÍ Tabu o spotřebě zboží v určitých kulturách (např muslimové mají zakázáno jíst vepřové maso) HODNOTY A POSTOJE Postoje k výrobkům a pracovnímu úsilí v obchodě ZÁKONY Povinnost obchodu znát a dodržovat právní zákony. Vliv tradice a zvyklostí na obchodní vztahy VÝCHOVA Kvalifikace pracovní síly a kompetence TECHNOLOGIE A MATER. KULTURA Sdělovací prostředky v komunikaci obchodu POLITICKÝ SYSTÉM Postoje k zahraničnímu zboží

4 Průzkum mezinárodních trhů
dovozní režim devizový režim celní režim struktura trhu celková hospodářská situace

5 Trh a jeho obecná struktura
VLIVY koncentrace obyvatel důchodová situace (kupní síla) dopravní infrastruktura dovozní, celní, devizové a jiné omezení dodavatel zástupce velkoobchod distributor překupník maloobchod prostředník spotřebitel

6 Distribuční cesty Spojovací články mezi prodejcem a spotřebitelem
1. mezinárodní marketingové vedení prodeje 2. spojovací články mezi státy 3. spojovací články uvnitř cizího státu uživatel, spotřebitel

7 Mezinárodní integrace
ÚČELOVÁ ÚMLUVA dohody zemí o řešení konkrétního problému,úkolu příklad:Amazónský pakt,Organizace pobřežních států při řece Senegal PÁSMA VOLNÉHO OBCHODU snaha o odstraňování bariér volného obchodu, především cel Příklad: ESVO, CEFTA, LASVO (Latinskoamerické sdružení volného obchodu) CELNÍ UNIE státy se zavazují ke zrušení cel v určitém časovém horizontu vůči nečlenům unie uplatňují jednotnou celní politiku Příklad: EHS, CARICOM (Karibské společenství volného obchodu), MERCOSUR HOSPODÁŘSKÁ UNIE členské země se zříkají naprosté většiny svých suverénních práv řídit ekonomiku cesta je zdlouhavá a nesnadná závislá na kompromisech a na komunikačních schopnostech POLITICKÁ UNIE členské země se zříkají suverenity nejen v hospodářské oblasti, ale i v politické

8 FORMY VZTAHŮ V MEO KOMPLEXNÍ DODÁVKA pokrývá širokou poptávku
Využívá národní surovinové zdroje Zvyšuje přidanou hodnotu ve vývozu jejich zpracováním na požadavky kupující strany Vytváří a stabilizuje zaměstnanost Zvyšuje kvalifikaci VÝVOZ A DOVOZ PATENTŮ KNOW HOW, DOVEDNOSTÍ INGENEERINGY CESTOVNÍ RUCH, TURISTIKA MEZINÁRODNÍ KAPITÁLOVÉ POHYBY VÝVOZ KAPITÁLU (INVESTICE)

9 Přístupy k zahraničnímu obchodu
PŘÍSTUP PASIVNÍ zdůraznění hlediska proporcionality ekonomiky států s cílem zajistit plynulý reprodukční proces zdůraznění úlohy ZO při zajištění surovin,potravin,strojů,.. apod.,které zemi schází ZO zde vystupuje jako zdroj získání devizových prostředků pro své dovozní potřeby PŘÍSTUP AKTIVNÍ zdůraznění hlediska efektivity orientace ekonomiky na exportní potenciál země maximální státní a regionální podpora exportu

10 Mezinárodní divize působení na několika mezinárodních trzích
má několik společných podniků v zahraničí provádí více obchodních operací export licenční obchody zakládání společného podniku marketing výroba výzkum řízení aktivit pro své provozní jednotky finance plánování personalistika

11 Určování mezinárodních cen
stanovení jednotných cen stanovení tržních cen pro každou zemi stanovení nákladových cen pro každou zemi fenomén eskalace cen = většina zahraničních cen je vyšší než ceny stejného zboží na domácím trhu. DODATEČNÉ NÁKLADY doprava tarify, certifikace, úplatky obchodní marže - velkoobchodu, provize prostředníků (zprostředkovatelů) maloobchodní marže měnová rizika


Stáhnout ppt "Charakteristika mezinárodního obchodu"

Podobné prezentace


Reklamy Google