Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Multimediální svět Projekt SIPVZ 2006

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Multimediální svět Projekt SIPVZ 2006"— Transkript prezentace:

1 Multimediální svět Projekt SIPVZ 2006
Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Projekt SIPVZ 2006 Multimediální svět Projekty SIPVZ

2 Název prezentace : „ELEKTROLÝZA“
Vzdělávací obor : Chemie Ročník : devátý Autor prezentace : Mgr. D. Gongolová Název prezentace : „ELEKTROLÝZA“

3 Zdroje informací RNDr., BENEŠ,P., PhDr.,PUMPR,V., doc.RNDr.,BANÝR, J., Základy chemie 2, Fortuna, 1997 RNDr., BENEŠ,P., PhDr.,PUMPR,V., doc.RNDr.,BANÝR, J., Základy praktické chemie 2, Fortuna, 2000

4 Elektrolýza

5 Elektrolýza Základem elektrolýzy je pohyb iontů (kationtů a aniontů) v roztoku nebo tavenině. Kladně nabité ionty se pohybují k záporně nabité elektrodě – KATODĚ. Záporně nabité ionty se pohybují ke kladně nabité elektrodě - ANODĚ.

6 Ion znamená v řečtině “poutník“
Znázornění „putování“ iontů k elektrodám Ion znamená v řečtině “poutník“

7 Elektrolýza roztoku jodidu zinečnatého
Do kyvety s roztokem jodidu zinečnatého ponoříme dvě uhlíkové elektrody a připojíme je ke zdroji stejnosměrného elektrického napětí 9V až 12V. Na katodě se vylučuje zinek Na anodě vzniká žlutohnědý roztok jodu

8 Podstata dějů: Jodid zinečnatý ve vodném roztoku disociuje na zinečnaté kationty Zn2+ a jodidové anionty I- ZnI Zn2+ + 2I- Katoda: zinečnaté kationty přijímají elektrony (redukují se) a vzniká kovový zinek Anoda: jodidové anionty odevzdávají elektrony (oxidují se), vznikají nejprve atomy a potom molekuly jodu

9 Děje vyjádřené rovnicemi:
Katoda: Zn2+ + 2e Zn (ZnII Zn0) redukce Anoda: 2I e I (2I I2 ) oxidace Elektrolýza je redoxní reakce.

10 Zapamatuj si: Elektrolýza je děj probíhající na elektrodách při průchodu stejnosměrného elektrického proudu roztokem nebo taveninou. Roztok nebo tavenina musí obsahovat volně pohyblivé ionty (kationty a anionty)

11 Průmyslově se elektrolýza využívá:
K výrobě kovů – například hliníku Rudou pro výrobu je bauxit, který obsahuje 40 až 60 % oxidu hlinitého.

12 Další využití elektrolýzy:
K pokovování proti rezavění tzv. (galvanické pokovování) K čištění kovů

13 Galvanické pokovování

14 Poznámky k prezentaci Netradiční forma výuky
Postupné zobrazování textu v závislosti na výkladu učitele Názornost Možnost vracet se k probrané látce Využití laserového ukazovátka usnadňuje učiteli i žákům orientaci v textu


Stáhnout ppt "Multimediální svět Projekt SIPVZ 2006"

Podobné prezentace


Reklamy Google