Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VOLNÝ PÁD.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VOLNÝ PÁD."— Transkript prezentace:

1 VOLNÝ PÁD

2 Volný pád - se nazývá pád volně puštěných těles (bez udělení
počáteční rychlosti) na Zemi ve vakuu. - je pohyb přímočarý, rovnoměrně zrychlený, s konstantním zrychlením g. Zrychlení volného pádu g se nazývá tíhové zrychlení. Normální tíhové zrychlení: 2

3 Volný pád Volný pád je rovnoměrně zrychlený pohyb z klidu. - t = 0s
2

4 Volný pád Zrychlení pohybu tělesa je konstantní.
Při volném pádu tělesa naroste za každou sekundu velikost rychlosti jeho pohybu o stejnou hodnotu.

5 Volný pád Graf závislosti rychlosti volného pádu na čase
1 2 3 4 5 10 20 30 40 50 60 Velikost rychlosti roste přímo úměrně s časem. Rychlost je rostoucí lineární funkcí času.

6 Volný pád Graf závislosti dráhy volného pádu na čase
1 2 3 4 5 20 40 60 80 100 120 140 Grafem je část křivky, kterou nazýváme parabola.

7 Řešte úlohu: Z jaké výšky padá těleso volným pádem, dopadne-li na Zem rychlostí velikosti 72 km.h-1? h = 20 m

8 Test 1 Fyzikální veličina tíhové zrychlení při volném
pádu svojí hodnotou udává: a) jak se zrychlí pohyb tělesa, b) změnu okamžité rychlosti pohybu tělesa, c) změnu okamžité rychlosti za jednotku času, d) přírůstek okamžité rychlosti. 1

9 Test 2 Velikost rychlosti volného pádu: a) roste přímo úměrně s časem.
b) je kvadratickou funkcí času, c) roste lineárně s časem, d) s časem se nemění. 2

10 Test 3 Veličinová rovnice udávající závislost mezi velikostí
rychlosti a časem volného pádu je: 3

11 Test 4 Veličinová rovnice udávající závislost mezi dráhou
a časem rovnoměrně zrychleného pohybu je: 4

12 Test 5 Grafem závislosti dráhy na čase volného pádu je: a) hyperbola,
b) přímka, c) parabola, d) úsečka. 5


Stáhnout ppt "VOLNÝ PÁD."

Podobné prezentace


Reklamy Google