Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc"— Transkript prezentace:

1 DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc
DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE

2 DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ DEP semestr: ZKOUŠKA – písemná a ústní forma Součásti klasifikace předmětu: napsání závěrečného testu z DIEP … bodů praktická část z didaktické techniky … 20 bodů praktická část z rétoriky …………… bodů absolvování závěrečné ústní zkoušky bodů Celkem maximum …………………… bodů

3 Doporučená literatura a informační zdroje: Asztalos, O
Doporučená literatura a informační zdroje: Asztalos, O. Ekonomické vzdělávání v systému středního a vyššího školství v ČR, Praha: VŠE, 1996, ISBN prezentace ke stažení na www: < dep505-didaktika-ekonomickych-predmetu/> VŠE -FFÚ - KDEP - levý pruh DPS - přílohy ke kurzům - kurz DEP Kalhous, Z., Obst, J. Školní didaktika, Praha: Grada, 2002 Skalková, J. Obecná didaktika, Praha (kterékoliv vydání) Rámcové vzdělávací programy: dostupné URL < Učební dokumenty ekonomických oborů vzdělání: (Obchodní akademie, Ekonomické lyceum, ...)

4 Odkazy na www: http://www. msmt
Odkazy na www: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Česká školní inspekce Národní ústav pro vzdělávání Praha Výzkumný ústav pedagogický Praha Ústav pro informace ve vzdělávání zjišťování výsledků ve vzdělávání, trendy aTre,v.o.s. příručky pro učitele, legislativa metodický portál pro učitele informační server novinek pro učitele nová koncepce maturitních zkoušek On line odborné časopisy a názorová fóra pro učitele: Učitelské noviny rozhovor.html / Učitelské listy

5 D I D A K T I K A (didaskein, gr.) vyučuji, poučuji, jasně vykládám

6 D I D A K T I K A Wolfgang Ratke NOVA DIDACTICA (1612) ( = cesta učení, umění vyučovat ) J. A. Komenský DIDACTICA MAGNA (1657) ( = všeobecné umění jak naučit všechny všemu )

7 „Didaktika jest umění jak dobře učiti
„Didaktika jest umění jak dobře učiti. Učiti znamená působiti, aby tomu co někdo zná se naučil také jiný a znal to“ J. A. Komenský DIDACTICA MAGNA (1657)

8 POZICE DIDAKTIKY V POLI VĚD = součást PEDAGOGIKY, vydělila se jako samostatná věda FILOSOFIE PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE PEDAGOGIKA – věda o výchově DIDAKTIKA – věda o výuce, teorie vyučování DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ EKONOMICKÉ VĚDY TECHNICKÉ VĚDY KYBERNETIKA, ICT, … METODOLOGIE VĚDY

9 Hospitační záznam vysokoškolské výukové jednotky (VVJ)
přednáška / seminář / cvičení (posuzované podtrhněte) Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta: Vyučující: Obor studia: Hospitující: Datum: Své posouzení vyjádřete u každé položky křížkem na bodové škále (1 označuje minimální úroveň hodnocení, 6 označuje maximální úroveň hodnocení, 7 nebylo posuzováno). Posouzení formy a průběhu vyučovací jednotky (V hodnocení je možné pokračovat na druhé straně) Vyjádření vyučujícího: Závěrečná doporučení:

10 ZÁKLADNÍ POJMY A VZTAHY DIDAKTIKY
DIDAKTICKÁ TRANSFORMACE = přenos VĚDY (vědní disciplíny) do systému učiva VĚDA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT KURIKULUM obsah vzdělávání vzdělávací program DIDAKTICKÁ INTERPRETACE kurikula = konkrétní způsob vedení výuky učitelem (od přípravy na vyučování až po evaluaci výsledků výuky)

11

12 DIDAKTICKÝ SYSTÉM: vyuč.metody organ.formy DTT učební pomůcky
PROJEKT VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ CÍLOVÉ KOMPETENCE (ODBORNÉ A KLÍČOVÉ) Výchovně Vzdělávací Cíle OBSAH VÝUKY DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY NEMATERIÁLNÍ MATERIÁLNÍ vyuč.metody organ.formy DTT učební pomůcky + edukační prostředí (kvalita a vybavenost učeben) OSOBNOSTNÍ ČINITELÉ osobnost učitele + žáci didaktická interakce - motivace, aktivizace úroveň komunikace

13 (V hodnocení je možné pokračovat na druhé straně)
Vyjádření vyučujícího: Závěrečná doporučení:


Stáhnout ppt "DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc"

Podobné prezentace


Reklamy Google