Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ETALONY P4a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ETALONY P4a."— Transkript prezentace:

1 ETALONY P4a

2 Definice etalonu Etalon je ztělesněná míra, měřidlo, referenční materiál nebo měřicí systém, určený k definování, realizaci nebo reprodukování jednotky nebo jedné nebo více hodnot veličiny k použití pro referenční účely. P4a

3 Charakteristika etalonu
Používá se výhradě k reprodukování a uchovávání jednotky (resp. jejího násobku či dílu) fyzikální (popř. technické) veličiny. Má požadované (a zpravidla předepsané) technické a metrologické vlastnosti a je vybaven předepsanou dokumentací. P4a

4 Charakteristika etalonu
Je navázán na etalony metrologické instituce nebo mezinárodní etalony a na základě stanovení (vyhodnocení) vybraných technických a metrologických vlastností vyhlášen jako etalon, v předepsaných lhůtách je periodicky znovu pravidelně kalibrován. P4a

5 Charakteristika etalonu
Je příslušnou metrologickou institucí evidován jako etalon. Je používán stanoveným způsobem a určenými osobami, přičemž se o používání vede záznam. Je uchováván na stanoveném místě. Podobně jako je etalon uchováván, je podle určitých zásad ošetřován a kontrolován. P4a

6 Druhy etalonů primární etalon, sekundární etalon, státní etalon,
národní etalon, mezinárodní etalon, hlavní etalon, referenční etalon, hlavní podnikový etalon, P4a

7 Druhy etalonů pracovní etalon, svědecké etalony, porovnávací etalon,
navazovací etalon, samostatný etalon, skupinový etalon. P4a

8 Primární etalon Zabezpečuje reprodukci dané jednotky s  největší současně dosažitelnou přesností. Nejvyšší přesnost se zde obvykle váže na nejvyšší úroveň vědy a techniky ve světě. Pro primární etalony základních a odvozených jednotek platí, že reprodukce jednotky primárním etalonem vychází z její definice. P4a

9 Sekundární etalony Jsou v hierarchii etalonů podřazeny etalonu primárnímu, od něhož také odvozují svou hodnotu. Dělíme je na řády, čím vyšší je označení řádu (vyjádřené arabskými číslicemi), tím nižší je postavení etalonu v  hierarchii. Počet sekundárních řádů plyne z množství měřidel, na které se má přenést hodnota veličiny. P4a

10 Další druhy etalonů Státní nebo národní etalon je dán právním aktem, je to obvykle primární etalon. Mezinárodní etalon se používá pro zajištění jednotnosti a správnosti měření (kg, s). Hlavní etalon (referenční etalon) je nejvyšší etalon v dané organizaci. Pracovní etalon je určený ke kalibraci provozních měřidel, prostředník hlavního etalonu. P4a

11 Další druhy etalonů Svědecké etalony jsou určeny ke kontrole stálosti primárního etalonu. Je jich obvykle větší počet. Porovnávací etalon je prostředníkem ke vzájemnému porovnávání etalonů. Navazovací etalon slouží k porovnávání státního etalonu s etalonem mezinárodním, od něhož odvozuje svou hodnotu. P4a

12 Další druhy etalonů Samostatný etalon představuje jediné měřidlo nebo míru. Skupinový etalon tvoří větší počet měřidel téhož typu a týchž vlastností. Používá se v případech, kdy reprodukovaná hodnota závisí na mnoha průvodních vlivech vnitřních i vnějších. CRM je etalonový vzorek materiálu nebo látky. P4a

13 Mezinárodní porovnávaní etalonů
Mezinárodní porovnávaní etalonů kruhová metoda, etalon cestuje mezi více účastníky a pak se vrací zpět na původní místo (čas, elektrické napětí), radiální metoda, etalon cestuje vždy k jednomu z účastníků a pak se vrací zpět (hmotnost). P4a

14 Relativní chyby reprodukce základních jednotek soustavy SI
ČMI r.  r. 1995 r. 2004 r. 1995 m ,5·10-11 kg · ,5·10-7 s · ·10-13 A ·10-8 K · ·10-6 mol ·10-9 cd P4a

15 Schéma návaznosti etalonů a měřidel
pole primárních etalonů, pole sekundárních etalonů, pole provozních měřidel. P4a

16 P4a

17 Dokumentace etalonů Atestační list etalonu.
Pravidla pro uchovávání a používání etalonů. Deník etalonu. Pas (pasport) etalonu. Registr etalonů. P4a

18 Udávání chyb etalonů a měřidel
Primární etalony: systematická chyba nominální hodnoty, standardní nejistota typu A výběrová směrodatná odchylka: jednoho měření (z řady měření), výběrového průměru, tj. aritmetického středu (z řady měření) výsledná standardní nejistota typu B, časová stálost. P4a

19 Udávání chyb etalonů a měřidel
Sekundární etalony: systematická chyba – nutnost korekce, systematická chyba nevyloučená (nejistota přesnějšího etalonu), kombinovaná standardní nejistota nebo nejistota kalibrace p = 0,99 časová stálost (krátkodobá i dlouhodobá). P4a

20 Udávání chyb etalonů a měřidel
Provozní měřidla: index třídy přesnosti (···, 0,1; 0,2; 0,5; 1, ···) největší dovolená chyba P4a

21 Porovnání Mezilaboratorní porovnání – zkouška odborné způsobilosti laboratoře. Porovnání podléhají: etalony měření zkoušky. Klíčová porovnání: BIPM, EUROMET P4a

22 Rozbor výsledků porovnání
Výpočet parametru EN P4a

23 P4a

24 P4a


Stáhnout ppt "ETALONY P4a."

Podobné prezentace


Reklamy Google