Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LEADER A MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LEADER A MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO"— Transkript prezentace:

1 LEADER A MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí LEADER A MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO

2 Metoda Leader = iniciativa používaná k rozvoji venkovských oblastí
L E A D E R - propojení aktivit rozvíjející venkovskou ekonomiku Metoda - používaná v Evropské Unii k rozvoji venkovských oblastí od roku 1991 Od roku 2003 je metoda LEADER pilotně uplatňována i v ČR ( POV MMR ČR), 2004 – samostatně jako národní program LEADER ČR, 2005 – součást OP Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství, – součást OP PRV ČR ( průřezová osa IV.) Klade důraz na zapojení místních aktérů venkovského území prostřednictvím místního partnerství občanů, veřejné správy, neziskových organizací a podnikatelů – vytvářejí se společné organizace MAS ( Local action group, LAG)

3 ZÁKLADNÍ PRINCIPY METODY LEADER
1) Existující strategie místního rozvoje 2) Partnerství mezi veřejnou a soukromou sférou na místní úrovni 3) Přístup „zdola-nahoru“ při přípravě i realizaci strategie 4) Integrované a multisektorové akce 5) Inovační přístup 6) Mezinárodní spolupráce 7) Vytváření sítí

4 MAS Horňácko a Ostrožsko - území působnosti 16 obcí Ostrožka a Horňácka, rozloha 264,79 Km2, obyvatel

5 Strategický plán LEADER „ Návrat ke kořenům lidové kultury, služeb a řemesel“
MAS je občanským sdružením, které bylo založeno dne Sídlo máme v Uherském Ostrohu v budově Přízámčí V roce 2006 jsme se zapojili do programu Leader + v rámci osvojování dovedností V roce 2008 jsme se zapojili do programu Leader

6 Orgány MAS Horňácko a Ostrožsko
Valná hromada MAS – je nejvyšším orgánem MAS a tvoří ji 28 členů: 8 členů je z podnikatelského sektoru 12 členů je z neziskového sektoru 8 zástupců z veřejného sektoru Mgr. Vlastimil Vaněk – předseda MAS ( NNO) Ing. Jiří Prášek – místopředseda MAS ( P)

7 Programový výbor MAS Výkonný orgán je šestičlenný:
Antonín Jelének, Ing. Jiří Prášek, Ing. Libor Zlomek, Karel Bojko, Alena Vyskočilová, Anna Vašicová Podílí se na přípravě a realizaci SPL Hodnotí kritéria přijatelnosti projektů Schvaluje výběr projektů Provádí další činnosti

8 Výběrová komise MAS Je orgánem MAS, který je šestičlenný -
Mgr. Vlastimil Vaněk, Ing. Jiří Pšurný, Milan Švrček, František Křivák, Vladimír Švihel, Jarmila Hrušková Hodnotí a vybírá projekty Provádí další činnosti

9 Zaměstnanci MAS Horňácko a Ostrožsko
Jana Bujáková – manažer MAS Je oprávněna jednat za sdružení v rozsahu vymezeném plnou mocí, koordinuje aktivity směrem k prohloubení spolupráce v regionu, připravuje a řídí rozpočet hospodaření, řídí realizace SPL Leader a projektů MAS Ing. Barbora Galliová– projektová manažerka MAS Zpracovává administraci projektů předkládaných na MAS, podílí se řízení realizace SPL Leader a projektů MAS Iva Čechová – účetní MAS Vedení účetnictví v souladu s legislativou a dotačními pravidly Mgr. Vlastimil Vaněk – regionální manažer projektu Školy pro venkov Koordinace činností v rámci realizace projektu na vzdělávací aktivity

10 Strategické cíle SPL MAS Horňácko a Ostrožsko 2007 -2013
Využívat přírodního a kulturního bohatství regionu Cíl 2 Zastavit odchod mladých lidí z venkova do větších měst Cíl 3 Posílit tradiční výrobu regionálních produktů Cíl 4 Zlepšit kvalitu života obyvatel

11 Priority SPL MAS Horňácko a Ostrožsko 2007 -2013
Podpora cestovního ruchu Rozvoj vesnic a kvality života obyvatel Podpora drobných producentů v regionu Podpora podnikatelských aktivit

12 Fiche – 7 dotačních opatření SPL MAS Horňácko a Ostrožsko
Podpora cestovního ruchu * ubytování a sport Podpora drobných producentů v potravinářské výrobě Podpora zemědělských podnikatelů Podpora drobných podnikatelů Ochrana a rozvoj kulturního dědictví Občanské vybavení pro děti a mládež Dopravní infrastruktura a zeleleň

13 Aktivity, které mají za cíl naplnit SPL MAS Horňácko a Ostrožsko 2007 - 2013
Výzva na předkládání žádostí o dotaci Školení a semináře pro žadatele i příjemce Odborná podpora při administraci projektu Bezplatné dotační poradenství Rozvoj spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem Realizace projektů národní a mezinárodní spolupráce Podpora vzdělávání obyvatel v regionu

14 Počet vybraných projektů v rámci realizace SPL 2008 - 2011
Fiche 2008 2009 2010 2011 Celkem 1. Ubytování 1 2 5 2. Dopravní infr. 9 6 15 3. Občanské vybavení 3 4. Kulturní dědictví 4 7 5. Producenti 6. Zemědělci 7. Podnikatelé Projekty MAS 13 8 20 50 Projekty MAS v Kč Průměrná výše dotace

15 Finančního plnění SPL 2008 - 2013 v Kč
Fiche 2008 2009 2010 2011 Celkem 1. Ubytování 2. Dopravní inf., zeleň 3. Občanské vybavení 4. Kulturní dědictví 5. Producenti 6. Zemědělci 7. Podnikatelé Projekty MAS Režie MAS

16 Plán finančního plnění SPL 2008 - 2013 v procentech
Fiche 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Celkem 1. Ubytování 3% 5% 2% 20% 2. Dopravní inf., zeleň 13% 9% 21% 3. Občanské vybavení 6% 4% 4. Kulturní dědictví 1% 18% 5. Producenti 6. Zemědělci 7. Podnikatelé 0% Režie MAS 19% 15% 14% 100% Výpočet vychází z finančního plánu v Kč. Procenta dle Fichí a režie MAS jsou v jednotlivých letech zaokrouhlena na celá procenta.

17 Projekty MAS Horňácko a Ostrožsko
Školy pro venkov: Vzdělávací projekt podpořen z OPVK, oblast podpory 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání. Mas Horňácko a Ostrožsko je zapojena jako partner s finančním příspěvkem ve výši ,- Kč. Do projektu je zapojeno 8 ZŠ z Ostrožska a Horňácka. Realizace projektu od – Oživujeme venkovská stavení na Moravě a Myjavě: Mezinárodní projekt ve spolupráci s MAS Strážnicko a MAS Kopaničářský region podpořen z PRV ČR – Osa IV – Realizace projektů spolupráce MAS Horňácko a Ostrožsko je zapojena jako Koordinační MAS s finančním rozpočtem ve výši ,- Kč. Cílem spolupráce je rozvoj partnerství tří MAS, vzniknou venkovské třžnice a bude obnoven památkový domek v Ostrožské Nové Vsi a hotařská búda ve Strážnici. Realizace projektu od –

18 Projekty MAS Horňácko a Ostrožsko
Moravské slezské ovocné stezky: Národní projekt ve spolupráci ze sedmi MAS. Podpořen z PRV ČR – Osa IV – Realizace projektů spolupráce MAS Horňácko a Ostrožsko je zapojena jako Partnerská MAS s finančním rozpočtem ve výši ,- Kč. Podstata projektu spočívá v aktivitách, které směřují k zachování a rehabilitaci ovocných stromů jakožto dárců plodů, jako součástí tradic a významných prvků v krajině. Realizace projektu od – Na co chodit pěšky, když můžou být běžky: Projekt přeshraniční spolupráce mezi MAS Horňácko a Ostrožsko a MAS Kopaničářský region.Podpořen z OPPS ČR – SR fond mikroprojetů. MAS Horňácko a Ostrožsko je zapojena jako přeshraniční partner s finančním rozpočtem EUR. Cílem projektu je vytrasování a vyznačení běžkařských tras a posílení sportovně rekreačního potenciálu Horňácka. Realizace projektu od –

19 Folklórní fond MAS Horňácko a Ostrožsko
V roce 2008 MAS založila folklórní fond na podporu kulturních aktivit Ostrožska a Horňácka a na záchranu lidového tance verbuňk Existence fondu je založena na principu dobrovolných příspěvků a finančních darů od různých subjektů. V regionu Horňácka a Ostrožska se objevily nové akce, Boršická svajba, Humor – koření života, Drapte, drapte, drapulenky aj.

20 Naším cílem je pomoci zapojit do metody LEADER i ostatní obce a města
MAS Horňácko a Ostrožsko Zámecká 24, IČO: Tel ,

21 Děkuji Vám za pozornost Jana Bujáková
Dveře ke spolupráci jsou Vám otevřeny…………. Děkuji Vám za pozornost Jana Bujáková


Stáhnout ppt "LEADER A MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO"

Podobné prezentace


Reklamy Google