Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOMÁCÍ EKOLOGIE – ODPADY A KONZUMNÍ SPOLEČNOST

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOMÁCÍ EKOLOGIE – ODPADY A KONZUMNÍ SPOLEČNOST"— Transkript prezentace:

1 DOMÁCÍ EKOLOGIE – ODPADY A KONZUMNÍ SPOLEČNOST
Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 DOMÁCÍ EKOLOGIE – ODPADY A KONZUMNÍ SPOLEČNOST Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.12 Vzdělávací oblast: odpady - separace, recyklace, nebezpečný odpad Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy Druh učebního materiálu: prezentace Cílová skupina: žák Stupeň a typ vzdělávání: druhý stupeň, základní škola Datum (období), ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: školní rok Ročník, pro který je vzdělávací materiál určen: sedmý ročník základní školy

2 Desatero domácí ekologie
Souhrn pravidel ohleduplného jednání, jejichž dodržování by mělo zabránit plýtvání přírodními zdroji a podpořit ochranu přírody v místě bydliště Pod heslem SKROMNĚJŠÍ ŽIVOT – KRÁSNĚJŠÍ SVĚT Přehlednou příručku naleznete na internetu:

3 Odpad Definice: Předmět, který pro člověka ztratil užitnou hodnotu
Příklad: obal od výrobku, odřezky a kapaliny zbylé po výrobě, ale také výrobek samotný se časem stane odpadem Lidská společnost produkuje ohromné množství odpadu a tak se firmy snaží hledat šetrnější výrobní postupy a podporují recyklaci [1 - zdroj ]. < >

4 Typy odpadu Pevné/kapalné
Recyklovatelné/nerecyklovatelné (není možnost dalšího využití) Nebezpečné/ostatní Dle původu vzniku: komunální, zemědělské, stavební, zdravotnické, průmyslové

5 Recyklace Z anglického slova recycling (vrácení zpět do procesu)
Opětovným využíváním odpadu šetříme životní prostředí S recyklací úzce souvisí třídění odpadu (separace), obyvatelé některých zemí třídí většinu odpadu Dělení: přímá recyklace – opakované využití bez dalších úprav nepřímá recyklace – nutné znovuzpracování opadu [1 - zdroj ]. <

6 Recyklace Jaké znáte recyklovatelné materiály?
[1 - zdroj ]. <

7 Recyklace Jaké znáte recyklovatelné materiály? papír, textilie, sklo, kovy, plasty, bioodpad, olej Separace - znamená vytřídění odpadu dle typu materiálu V ČR třídíme hlavně sklo, papír, plasty a místy se také objevují kontejnery na elektrická a elektronická zařízení Některé firmy se specializují na zpětný odběr elektrozařízení V ČR se při nákupu k ceně elektrospotřebičů započítává recyklační poplatek, který má zkratku PHE [1 - zdroj ]. <

8 Likvidace odpadů Některý odpad nelze opakovaně použít, takže je pomocí moderních technologií bezpečně zlikvidován Tekutý odpad prochází čističkou odpadních vod Tuhé opady často končí na skládkách – toto řešení je ale nešetrné vůči životnímu prostředí, nákladné na prostor. Vzniká problém zápachu a průsakových vod. Šetrnější způsob je spalování odpadu za extrémně vysokých teplot, čímž se dosáhne redukování objemu odpadu až na jednu desetinu Pro organické odpady je nejvhodnějším způsobem kompostování, rozloženou hmotu využijeme

9 Znáte odpověď? ČR byla v recyklaci jednoho typu odpadu nejlepší v Evropě. Víte, kterého? Poznáte, co patří do kterého kontejneru? [1 - zdroj ]. <

10 Znáte odpověď? ČR byla v recyklaci jednoho typu odpadu nejlepší v Evropě. Víte, kterého? ČR byla nejlepší ve třídění a recyklaci plastu. Poznáte, co patří do kterého kontejneru? Papír – plast – nebezpečný odpad – komunální odpad – bioodpad – barevné sklo [1 - zdroj ]. <

11 Konzumní společnost Dává přednost materiálním hodnotám nad hodnotami duchovními -> vysoká spotřeba (konzumace) Vede ke zbytečné spotřebě nad rámec potřeby Konzumní společnost pak také produkuje více odpadů a větší mírou poškozuje životní prostředí Velký rozdíl mezi západním světem a rozvojovými zeměmi Nadměrná spotřeba zatěžuje životní prostředí, plýtvá zdroji [1 - zdroj ]. <


Stáhnout ppt "DOMÁCÍ EKOLOGIE – ODPADY A KONZUMNÍ SPOLEČNOST"

Podobné prezentace


Reklamy Google