Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

17.1 Státní správa a samospráva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "17.1 Státní správa a samospráva"— Transkript prezentace:

1 17.1 Státní správa a samospráva
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství 17.1 Státní správa a samospráva Kdo se stará o správu území státu, krajů, obcí? Správné fungování státu zajišťuje VEŘEJNÁ SPRÁVA. Kdo zajišťuje správu veřejných věcí, veřejných záležitostí, veřejných financí? Kdo má na starosti správu užívání veřejných objektů a zařízení? STÁTNÍ SPRÁVA SAMOSPRÁVA Autor: Mgr. Eva Zralá

2 17.2 Co již víme o obcích a státu?
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 17.2 Co již víme o obcích a státu? základní znaky STÁTU OBEC je základní (nejmenší) samosprávní jednotkou. obytné části (domy, silnice, parky, …) občané ohraničené území volná krajina (louky, pole, lesy, rybníky, …) obyvatelé státní moc Všechny obce v naší republice spadají pod okresy a kraje (vyšší územní samosprávné celky).

3 17.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství 17.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? SAMOSPRÁVA STÁTNÍ SPRÁVA ministerstva Úřad vlády České republiky Národní bezpečnostní úřad Český telekomunikační úřad Český statistický úřad Energetický regulační úřad Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Státní úřad pro jadernou bezpečnost obce - základní územní samosprávné celky kraje - vyšší územní samosprávné celky v čele ministerstva stojí ministr (člen vlády) m. zahraničních věcí m. obrany m. financí m. vnitra m. práce a sociálních věcí m. školství, mládeže a tělovýchovy m. životního prostředí m. průmyslu a obchodu m. zdravotnictví m. kultury m. spravedlnosti m. dopravy m. zemědělství m. pro místní rozvoj obecní úřady krajské úřady Není úřad jako úřad: obce (vesnice) - obecní úřad - starosta města - městský úřad - starosta statutární města - magistrát - primátor hl. město Praha - Magistrát hlavního města Prahy - primátor

4 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství 17.4 Co si řekneme nového? obdobně funguje i KRAJSKÁ SAMOSPRÁVA OBECNÍ SAMOSPRÁVA = obec sama sebe spravuje (zvolení zástupci samostatně rozhodují o důležitých záležitostech týkajících se zájmů obyvatel obce) v čele stojí hejtman hejtmana volí ze svých řad zastupitelstvo kraje KRAJSKÝ ÚŘAD Magistrát města Děčín OBECNÍ ÚŘAD Krajský úřad Ústí nad Labem v čele stojí starosta, dále jej tvoří místostarostové, tajemník a další zaměstnanci obvykle se skládá z odborů a oddělení (např. odbor sociálních věcí, odbor životního prostředí, matrika, …) obecní zastupitelstvo obecní rada základní orgán obce voleno občany ve volbách (na 4 roky) odpovídá za dodržování plánu rozvoje obce a za hospodaření s obecním majetkem zasedání svolává starosta, jsou přístupná veřejnosti výkonný orgán obce, vykonává úkoly stanovené zákonem nebo rozhodnutím obecního zastupitelstva volena z řad obecního zastupitelstva obecními zastupiteli zabezpečuje hospodaření obce, schvalování rozpočtu, zřizování komisí a odborů

5 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství 17.5 Procvičení a příklady Které ministerstvo se skrývá pod zkratkou MŠMT? Na obecních úřadech se můžeš setkat s následujícími odbory. Urči, čím se zabývají: odbor stavební úřad A) vyřizuje žádosti živnostníků a kontroluje jejich činnost matrika B) schvaluje a kontroluje nové stavby v obci odbor školství a kultury C) pečuje o kulturní památky a školy v obci živnostenský úřad D) zapisuje narození nových občanů odbor rozvoje E) zajištuje získávání podpor z fondů EU řešení: 1B, 2D, 3C, 4A, 5E Na stránkách zjisti následující údaje: Jak se jmenuje současný děčínský primátor a jeho náměstkové? Od kdy je Děčín statutárním městem? Jak se jmenují dva hlavní orgány samosprávy Děčína? Kolik mají členů? Na stránkách zjisti následující údaje: Kolik okresů má Ústecký kraj? Vypiš jejich názvy. Kde v Děčíně sídlí finanční úřad? Co znamená zkratka ČSÚ?

6 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství 17.6 Něco navíc pro šikovné Občan, který není spokojen s rychlostí vyřizování své žádosti nebo s postupem úředníků, má právo vznést stížnost nebo se odvolat. Stížnost nebo odvolání se podává nebo zasílá na podatelnu daného úřadu. Pokus se sepsat žádost (stížnost, návrh) např. o zřízení dětského hřiště v blízkosti tvého bydliště. Zjisti přesnou adresu místního obecního úřadu (Magistrát města Děčín). Kdy mají úřední hodiny? Znáš názvy všech našich krajů?

7 17.7 CLIL (Public administration)
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Civics Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 17.7 CLIL (Public administration) The structure of local government in England VILLAGE CITY COUNTY REGION OFFICE MINISTRY

8 17.8 Test znalostí 1. V čele kterého úřadu stojí primátor?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství 17.8 Test znalostí 1. V čele kterého úřadu stojí primátor? a/ obecního úřadu b/ městského úřadu c/ magistrátu d/ ministerstva 3. Na jak dlouhé období jsou voleni zastupitelé měst a obcí? a/ 3 roky b/ 4 roky c/ 5 let d/ 6 let 2. Které ministerstvo dohlíží na požární ochranu, sleduje pobyt cizinců v ČR, vede evidenci obyvatel, …? a/ ministerstvo obrany b/ ministerstvo zahraničních věcí c/ ministerstvo vnitra d/ ministerstvo pro místní rozvoj 4. Které kraje sousedí s Ústeckým krajem? a/ Liberecký a Pardubický b/ Středočeský a Pardubický c/ Královéhradecký a Olomoucký d/ Liberecký a Karlovarský Správné odpovědi: c b d

9 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství 17.9 Použité zdroje, citace Janošková, Dagmar a kol.: Občanská výchova 6 s blokem Rodinná výchova pro základní školy a víceletá gymnázia, 1. vydání, Plzeň, FRAUS, 2003, ISBN Janošková, Dagmar a kol.: Občanská výchova 7 s blokem Rodinná výchova pro základní školy a víceletá gymnázia, 1. vydání, Plzeň, FRAUS, 2004, ISBN Valenta, Milan: Občanská výchova pro 6. ročník, 1. vydání, Praha, Práce, 1995, ISBN obrázky: kliparty

10 17.10 Anotace Autor Mgr. Eva Zralá Období 07 – 12/2011 Ročník
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství 17.10 Anotace Autor Mgr. Eva Zralá Období 07 – 12/2011 Ročník 7. ročník Klíčová slova Státní správa, samospráva, úřady, ministerstva. Anotace Prezentace popisující orgány a instituce státní správy a samosprávy, jejich úkoly.


Stáhnout ppt "17.1 Státní správa a samospráva"

Podobné prezentace


Reklamy Google