Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz."— Transkript prezentace:

1 Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0292 Číslo materiálu: VY_12_INOVACE_ČJL–GRAMATIKA-32 Tematický celek (sada): Gramatika Téma (název) materiálu: Skladba VI Předmět: Český jazyk a literatura Ročník / Obor studia: 3. a 4. ročník/ všechny obory a formy studia Autor / datum vytvoření: Mgr. Marie Kalušová/ 9.2.2014 Anotace: Materiál slouží k výkladu nové látky a opakování. Věty podle postoje mluvčího, kladné a záporné, věty jednočlenné a dvojčlenné, odchylky od větné stavby. Metodický pokyn: Materiál slouží k prezentaci a samostudiu

2 Skladba VI

3 Věty podle postoje mluvčího -Vyjadřují záměr mluvčího -Sdělit něco o skutečnosti -Zjistit něco o skutečnosti -Vyjádřit vůli, aby se něco uskutečnilo -Vyjadřují záměr mluvčího -Sdělit něco o skutečnosti -Zjistit něco o skutečnosti -Vyjádřit vůli, aby se něco uskutečnilo

4 Věty podle postoje mluvčího -Věty oznamovací -Vyjadřují sdělení, informaci -V písmu označeny tečkou -Slovesný tvar ve způsobu oznamovacím nebo podmiňovacím -Otec přinesl zprávu. Rádi bychom vás navštívili. -Věty oznamovací -Vyjadřují sdělení, informaci -V písmu označeny tečkou -Slovesný tvar ve způsobu oznamovacím nebo podmiňovacím -Otec přinesl zprávu. Rádi bychom vás navštívili.

5 Věty podle postoje mluvčího -Věty tázací -Mluvčí vyjadřuje dotaz, otázku -V písmo označeny otazníkem -Slovesný tvar ve způsobu oznamovacím nebo podmiňovacím -Otázky dělíme na zjišťovací, doplňovací, vylučovací, rozvažovací, řečnické -Co dělat? V kolik hodin přijdeš? -Věty tázací -Mluvčí vyjadřuje dotaz, otázku -V písmo označeny otazníkem -Slovesný tvar ve způsobu oznamovacím nebo podmiňovacím -Otázky dělíme na zjišťovací, doplňovací, vylučovací, rozvažovací, řečnické -Co dělat? V kolik hodin přijdeš?

6 Věty podle postoje mluvčího -Věty rozkazovací -Vyjadřují rozkaz, zákaz,výzvu, žádost, prosbu -V písmu označeny tečkou nebo vykřičníkem -Slovesný tvar je v rozkazovacím způsobu -Zavři dveře. Nespěchej. Okamžitě se vrať! -Věty rozkazovací -Vyjadřují rozkaz, zákaz,výzvu, žádost, prosbu -V písmu označeny tečkou nebo vykřičníkem -Slovesný tvar je v rozkazovacím způsobu -Zavři dveře. Nespěchej. Okamžitě se vrať!

7 Věty podle postoje mluvčího -Věty přací -Vyjadřuje přání -Uskutečnění nezávisí na mluvčím ani na adresátovi -Jsou citově zabarvené -V písmu označené vykřičníkem -Slovesný tvar oznamovací, popř. podmiňovací -Kéž byste se vrátili brzy! -Věty přací -Vyjadřuje přání -Uskutečnění nezávisí na mluvčím ani na adresátovi -Jsou citově zabarvené -V písmu označené vykřičníkem -Slovesný tvar oznamovací, popř. podmiňovací -Kéž byste se vrátili brzy!

8 Věty podle členitosti -Věty dvojčlenné -Mají část podmětovou a přísudkovou -Přísudek slovesný, jmenný se sponou nebo jmenný beze spony -Věty jednočlenné -Nemají základní skladební dvojici -Mají jen jeden základ -Smráká se. Hoří. Jaká krása! -Věty dvojčlenné -Mají část podmětovou a přísudkovou -Přísudek slovesný, jmenný se sponou nebo jmenný beze spony -Věty jednočlenné -Nemají základní skladební dvojici -Mají jen jeden základ -Smráká se. Hoří. Jaká krása!

9 Zvláštnosti větného členění -Oslovení – věty jednočlenné, oddělují se čárkou -To bys, Aničko, nevěřila. -Citoslovce – odděluje se čárkou -Brr, to je zima! Ouvej, to to bolí! -Samostatný větný člen – výraz vytčený před větu nebo dodatečně připojený, odděluje se čárkou -Knihy, ty mám ráda. Lekla se jí, té postavy. -Oslovení – věty jednočlenné, oddělují se čárkou -To bys, Aničko, nevěřila. -Citoslovce – odděluje se čárkou -Brr, to je zima! Ouvej, to to bolí! -Samostatný větný člen – výraz vytčený před větu nebo dodatečně připojený, odděluje se čárkou -Knihy, ty mám ráda. Lekla se jí, té postavy.

10 Zvláštnosti větného členění -Vsuvka – slovní výraz nebo věta, která s obsahem věty souvisí -Odděluje se čárkami, pomlčkami, závorkami -To se, pokud se pamatuji, odehrálo před osmi lety. -Osamostatnělý větný člen – postupné vyjadřování. -Brodil se bahnem. Po kotníky. Sám. -Vsuvka – slovní výraz nebo věta, která s obsahem věty souvisí -Odděluje se čárkami, pomlčkami, závorkami -To se, pokud se pamatuji, odehrálo před osmi lety. -Osamostatnělý větný člen – postupné vyjadřování. -Brodil se bahnem. Po kotníky. Sám.

11 Odchylky od pravidelné větné stavby -Elipsa (výpustka) – vynechání slova, které náleží do větného schématu, nebrání to porozumění -Vlak odjíždí v deset. Musím brzy domů. -Apoziopeze (nedokončená výpověď) – označuje se několika tečkami -Ať už jsi pryč, nebo tě….. Jdi do ….. -Tyto odchylky nejsou chybou -Elipsa (výpustka) – vynechání slova, které náleží do větného schématu, nebrání to porozumění -Vlak odjíždí v deset. Musím brzy domů. -Apoziopeze (nedokončená výpověď) – označuje se několika tečkami -Ať už jsi pryč, nebo tě….. Jdi do ….. -Tyto odchylky nejsou chybou

12 Odchylky od pravidelné větné stavby -Anakolut – začátek větné konstrukce, přerušení a přechod k jiné konstrukci -Člověk, když není opatrný, hned se mu něco ztratí. -Zeugma – dva větné členy spojené stejnou vazbou, ačkoli každý potřebuje jinou -Udržujte čistotu uvnitř i před budovou. -Kontaminace – záměna vazeb -Cenit si něco – vážit si něčeho -Anakolut – začátek větné konstrukce, přerušení a přechod k jiné konstrukci -Člověk, když není opatrný, hned se mu něco ztratí. -Zeugma – dva větné členy spojené stejnou vazbou, ačkoli každý potřebuje jinou -Udržujte čistotu uvnitř i před budovou. -Kontaminace – záměna vazeb -Cenit si něco – vážit si něčeho

13 Věty s polovětnými konstrukcemi -Volný přívlastek adjektivní – rozvitý přívlastek, stojí za řídícím podstatným jménem, vyjadřuje samostatnou myšlenku -Loď, zcela naplněná zbožím, vyplula z přístavu. -Přístavek – podstatné jméno rozvíjející jiné podstatné jméno, volně připojený -Jan Hus, učený mistr pražské univerzity a kazatel, se stal mluvčím lidu. -Volný přívlastek adjektivní – rozvitý přívlastek, stojí za řídícím podstatným jménem, vyjadřuje samostatnou myšlenku -Loď, zcela naplněná zbožím, vyplula z přístavu. -Přístavek – podstatné jméno rozvíjející jiné podstatné jméno, volně připojený -Jan Hus, učený mistr pražské univerzity a kazatel, se stal mluvčím lidu.

14 Věty s polovětnými konstrukcemi -Přechodníková konstrukce – rozvitý přechodník -Kozlík, shromáždiv tlupu, rozkázal, aby se měli k odchodu. – vyskytuje se v knižní podobě -Infinitivní konstrukce podmínková – lze jí převést na vedlejší větu podmínkou -Nebýt vás, rozhodně bych toho nedosáhla. -Přechodníková konstrukce – rozvitý přechodník -Kozlík, shromáždiv tlupu, rozkázal, aby se měli k odchodu. – vyskytuje se v knižní podobě -Infinitivní konstrukce podmínková – lze jí převést na vedlejší větu podmínkou -Nebýt vás, rozhodně bych toho nedosáhla.

15 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoli další využití podléhá autorskému zákonu. Použité zdroje MAŠKOVÁ DANUŠE. Český jazyk - přehled středoškolského učiva. Třebíč: Petra Velanová, 2005, ISBN 80-902571-5-1.


Stáhnout ppt "Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google