Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Statika soustavy těles

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Statika soustavy těles"— Transkript prezentace:

1 Statika soustavy těles
Technická mechanika 4. přednáška Statika soustavy těles

2 Technická mechanika 4. přednáška
Soustavy těles Několik těles, spojených navzájem vazbami, nazýváme v mechanice soustavou těles nebo (jedná-li se o pohyblivou soustavu) mechanismem. Ve statice se samozřejmě budeme zabývat výhradně nehybnými soustavami těles.

3 Určování počtu stupňů volnosti u soustavy těles
Technická mechanika 4. přednáška Určování počtu stupňů volnosti u soustavy těles Tak jako u jednoho tělesa i u soustavy těles musíme nejdříve určit statickou určitost nebo neurčitost pomocí stupně volnosti i V případě soustavy těles ji určíme pomocí vazbové rovnice: i = 3(n-1) - 2r - 2p - 1o - 3t - 2v kde značí n počet těles včetně rámu, r počet rotačních vazeb, p počet posuvných vazeb, o počet obecných vazeb, t počet vetknutí, v počet valivých vazeb

4 Příklady uložení těles
Technická mechanika 4. přednáška Příklady uložení těles Dvě tělesa charakteru tyče AB (těleso 2) a BC (těleso 3) jsou vázána jak k rámu (body A a C) tak mezi sebou navzájem (bod B) kloubovými vazbami. Tyč 2 je zatížena silami F1 a F2, tyč 3 pak silami F3 a F4.

5 Řešení úlohy - uvolněním tělesa
Technická mechanika 4. přednáška

6 Technická mechanika 4. přednáška
Tento postup použijeme vždy při řešení vazbových sil na soustavě těles. Jednotlivé konkrétní příklady se budou lišit jednak rozsahem (větší počet těles, větší počet sil), jednak použitými vazbami. V této souvislosti je třeba připomenout vlastnosti vazeb z hlediska přenosu sil, tak jak byly popsány v předchozím (minulé 3. přednášce). Pro demonstraci uvádím příklad, dosti podobný předchozímu, avšak místo kloubové vazby mezi oběma tělesy je použita vazba posuvná.

7 Technická mechanika 4. přednáška

8 Z rovnic rovnováhy přímo vypočteme vazbové síly (momenty).
Technická mechanika 4. přednáška Při uvolňování soustavy těles mohou nastat tři, kvalitativně odlišné situace. Počet neznámých vazbových sil / momentů je roven počtu rovnic rovnováhy = soustava těles je nehybná, staticky určitá. Z rovnic rovnováhy přímo vypočteme vazbové síly (momenty).

9 Např. posunutí bodu, v němž je kloubová vazba k rámu, je nulové.
Technická mechanika 4. přednáška Počet neznámých vazbových sil / momentů je větší než počet rovnic rovnováhy = soustava těles je nehybná, staticky neurčitá. Abychom mohli vypočítat vazbové síly (momenty), musíme k rovnicím rovnováhy přidat chybějící rovnici (rovnice) - deformační podmínky. Např. posunutí bodu, v němž je kloubová vazba k rámu, je nulové.

10 Technická mechanika 4. přednáška
Počet neznámých vazbových sil / momentů je menší než počet rovnic rovnováhy = soustava těles je pohyblivá. Rovnice rovnováhy nemohou být všechny splněny. Úlohu nelze řešit na poli statiky. Soustava těles se bude pohybovat a její pohyb (včetně vazbových sil / momentů) je třeba řešit z pohybových rovnic. Tím se však dostáváme na pole dynamiky.

11 Definice zvláštního druhu tělesa - prutu.
Technická mechanika 4. přednáška Zvláštní těleso - prut Definice zvláštního druhu tělesa - prutu. Prut je těleso: - jehož příčné rozměry jsou mnohokrát menší než jeho délka (podobně jako nosník); - jež je k ostatním tělesům vázáno kloubovými vazbami; - jež není zatíženo jinak, než vazbovými silami, přenášenými kloubovými vazbami. Pruty mohou mít různé tvary průřezu: tenkostěnné profily uzavřené nebo otevřené různých tvarů nebo tyče (kruhové, obdélníkové).

12 Tuto sílu budeme dále nazývat osovou silou.
Technická mechanika 4. přednáška Tuto sílu budeme dále nazývat osovou silou.

13 Technická mechanika 4. přednáška
Srovnáme-li namáhání prutu s vnitřními statickými účinky nosníku, pak osová síla je normálovou silou a namáhá prut na tah nebo tlak. Namáhání posouvající silou a ohybovým momentem u prutu odpadá. Tato skutečnost výrazně zjednodušuje statické řešení soustav těles, jež obsahují pruty. Soustava těles je zatížena třemi vnějšími silami. Nosník 2 soustavy je v bodě A kloubově vázán k rámu, v bodě B je pak podepřen prutem 3. Úkolem je určit neznámé vazbové síly.

14 Řešení: uvolnění soustavy
Technická mechanika 4. přednáška Řešení: uvolnění soustavy Stačí tedy sestavit tři rovnice rovnováhy o třech neznámých RAx, RAy a RB. V momentové rovnici k bodu A bude dokonce jen jedna jediná neznámá - osová síla v prutu RB.


Stáhnout ppt "Statika soustavy těles"

Podobné prezentace


Reklamy Google