Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Respirační onemocnění

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Respirační onemocnění"— Transkript prezentace:

1 Respirační onemocnění
skot Respirační onemocnění

2 Respiratorní syndrom skotu
Bovinní herpesvirus 1 Virus parainfluenzy 3 Virus bovinní virové diarrhoe - BVD Bovinní coronavirus Bovinní adenovirus

3 IBR Produkční nákaza Původce Klinika herpes virus typ 1
Respirační syndrom, faryngitida Infekční pustulární vulvovaginitida Infekční pustulární balantopostitida Aborty březích krav a jalovic Enteritida Telata – meningoencefalitida Až generalizované onemocnění

4 IBR Patogeneze Tři fáze Akutní Latentní Reaktivace
Uložení hpv 1 – nurvová ganglia, lymfoidní buˇňky Reaktivace stresor Sliznice - replikace

5 IBR Průběh Epizootologie Subklinicky Klinicky
Zavlečen zvířaty v akutní nebo latentní fázi Šířen Přímý kontakt Sekrety, exkrety

6 IBR Původce Klinika Puruletní výtok a konjuktivitida
herpes virus typ 1 Klinika Respirační syndrom faryngitida Nejtěžší případy nosní přepážka s nekrózou mukózy Nekrotická laryngophyringitida Překrvené oblasti haemorhagie po ruptuře mucosal cév

7 IBR Produkční nákaza Původce Klinika herpes virus typ 1
Infekční pustulární vulvovaginitida Infekční pustulární balantopostitida

8 IBR Původce Klinika herpes virus typ 1
Telata – respiratorní forma, meningoencefalitida Somnolence, anorexie, mukopurulentní výtok z nozder,pronikavý kašel

9 Parainfluenza 3 Původce Dg. Virus z čeledi Paramyxoviridae
Rozšířen ubikvitárně Sám nezpůsobí problémy Vytvoření predispozice pro bakteriální infekci Infekce ciliárního systému horních a dolních cest dýchacích, alveolární epitel Dg. Virologie, serologie

10 Bovinní respiratorní syncytiální virus
Původce Virus z čeledi Paramyxoviridae, rod Pneumovirus Rozšířen ubikvitárně Infekce ciliárního a epiteliální buňky horních a dolních cest dýchacích, alveolární epitel Cytopatické změnyaž nekrózu buněk Dg. Virologie, serologie

11 Bovinní virová diarrhoe
Původce RNA virus čeleď Flaviridae, rod Pestivirus Ubikvitární Chovy plemenných býčků infekcí plodu v 1/3 gravidity – narozená telata trvalý zdroj infekce Není primárně patogenní pro pro respiratorní trakt má silnou afinitu k lymforetikulární tkáni, způsobuje imunosupresi Možný přenos inseminací (v ovariích přežívá až 60 dnů) Prostupuje placentou Dg. virologická, serologická Mozková hypoplazie se vyvíjí již během intrauterinního života

12 Virus BVD 2 biotypy Cytopatogenní CP (zastoupen 10%)
slizniční choroba – MD (mucosal disease) - tele PI zvířata infikovaná CP virem březí kráva - vrozené abnormality, úhyn PI kráva vždy porodí PI tele

13 Slizniční choroba

14 Virus BVD Necytopatogenní NCP (90%) Nově – BVDV – typ 2, NCP
často subklinické onemocnění akutní horečka a průjem - bovinní virová diarrhoea březí kráva imunotolerance, PI tele tele BVD, imunosuprese uzdraví se a zlikviduje virus Nově – BVDV – typ 2, NCP - hemorhagický syndrom (v USA a už i v Evropě)

15 BVD Eroze na dásních, pyscích, tvrdém a měkkém patře
Jícen s krváceninami, edémem Sekundární bakteriální infekce zasahují mandle, epiglotis – hemorhagické léze, nekrotická ložiska

16 BVD Eroze, edematické a hemorhagické hřebeny abomasa
Eroze na tenkém střevě vedou k odlupování sliznice Jalovičky 18 měsíců mají díky chronické formě(AG+, Ab-) Abnormální rezavé zbarvení

17 Význam onemocnění pro chovy
Snížená užitkovost dojnic a nižší tržnost mléka Nižší počty telat Zvýšené náklady na léčbu průjmy (starší zv., dojnice) a záněty plic Prostupuje placentou a podle stadia gravidity způsobuje poškození plodu (kratší dolní čelist, narušení vývoje mozku) poruchy reprodukce – resorbce embryí, zmetání, mumifikace plodu, změny říjových cyklů (hormonální disbalance) imunotoleranci a perzistentní formu infekce Imunosuprese způsobuje vyšší náchylnost a horší průběh infekcí způsobených jinými patogeny – hlavně respiratorními

18 Princip ozdravování skotu od BVD
Eradikace - Vyhledání a odstranění PI jedinců (sérologické vyšetření všech zvířat, virologické vyšetření všech negativních) - Prevence intrauterinních infekcí – vakcinace, pouze monovalentní vakcíny Ochrana neinfikovaných stád, pravidelná kontrola zdrav. stavu Další možný přenos, kromě kontaktu s infikovaným skotem, je z ovcí, koz a divokých přežvýkavců, kontaminovanými vakcínami, nástroji, bodnutí krev sajícím hmyzem

19 Význam vakcinace v chovech
Tlumení akutních klinických příznaků Prevence intrauterinních infekcí Tlumení vylučování viru PI zvířaty (po poklesu titrů protilátek opět masivní vylučování) Vakcinace polyvalentními vakcínami je málo účinná ČR (podobně jako Německo) – vysoká koncentrace zvířat, vysoké riziko reinfekcí - vakcinace ozdravených ch. monovalentními vakcínami

20 Bovinní coronavirus Původce Klinika Dg. RNA virus čeledi Coronaviridae
Původce neonatální enteritidy I vztah k respiratornímu aparátu (u nás neprokázán) Klinika Mírný průběh – průjmy Dg. Virologie, sertologie

21 Bovinní adenovirus Původce Dg. virologie, serologie
DNA virus, 9 sérotypů Rozděleny do dvou podskupin Respiratorní a enterální forma infekce Dg. virologie, serologie

22 paraTBC Původce Patogeneze Mycobacterium paratuberculosis
Značná resistence ve vnějším prostředí Patogeneze Per os střevní sliznice fagycytóza množení v buňkách dále fagocytovány nahloučení fagocytů ztlustění sliznice, atrofie žlázek přesun do m. uzlin, množení

23 paraTBC Epizootologie Klinika Vnímavý mladý skot telata do 3 měsíců
Zdroj infekce trus (3 měsíce po infekci) kontaminované krmivo pastviny Klinika Inkubační doba měsíce až 5 let Průjem trus tmavý zapáchá, hlenohnisavé vločky Hubnutí

24 paraTBC Dg. Neléčí se Trvá 9 měsíců až 8 let Pokles mléčné užitkovosti
Předčasné vyřazení z chovu někdy bez klinických příznaků (v mízních uzlinách) Dg. Bez příznaků-serologicky , alergodg. P.a. Neléčí se

25 TBC Původce Patogeneze Mycobacterium bovis
Značná resistence ve vnějším prostředí Patogeneze Intrauterinně Postnatálně Aerogenně (dospělí), alimentárně (telata), uterině, mamárně, konjuktiválně

26 TBC Epizootologie Klinika
Zdroj infekce: nemocný skot –sputum, mléko, trus, moč kontaminované krmivo, pastviny Klinika Inkubační doba týdny, měsíce Chronický průběh Hubnutí Průjem (TBC střev) Perlovina - na serózách

27 TBC střevo Žlutooranžové léze plíce V místě průniku – primární afekt
Odsud mízním systémem do ostatních mízních uzlin – primární komplex Klid Oslabení – šíření TBC po organismu Raná generalizace – primární infekční perioda imunita Nová infekce- odlišná reakce intrakanalikulární šíření – orgánová TBC-provalení abscesů do vývodných cest – šíření mycobakterií do prostředí Protrahovaná generalizace – velké tuberkuly plíce

28 TBC Dg. Klinika Neléčí se Kultivace
Alergendg. – tuberkulinace – intradermální krk za lopatkou –0,2 ml savčího tuberkulinu – posouzení za 3 dny -kutimetr Prealergická fáze – 3-4 týdny(aerogenní cesta), 6 týdnů (alimentární) Vlastní alergie - TBC + Fáza anergie – zhroucení obraných mechanismů Neléčí se

29 Pasterelóza skotu Mladý skot Stres – i transportní
Pasterela haemolytica Respiratorní onemocnění Natažená hlava a krk Dýchání s otevřenou dutinou ústní Slinění Úhyn do 1 hodiny Apikální a kardiální laloky překrvené Fibrinózní lobární pneumonie Rozptýlená pneumonická ložiska

30 skot Zažívací ústrojí

31 aktinomykóza Chronicky probíhající onemocnění Původce
Actinomyces bovis, israeli, Běžně se vyskytují v přední části trávicího ústrojí Drůzy aktinomykotické tkáně Proniká přes rány jazyk, pysky, hltan, kůže, Kost Průnik lymfogenně, hematogenně Probíhá pomalu – týdny, měsíce Dg. –klinika, histologie, mikroskopie

32 nekrobacilózy Původce Patogeneze
Fusobacterium necroforum Málo odolný v prostředí Patogeneze Nemocná zvířata-sekrety, exkrety Kontaminované krmivo, voda Dg. klinika, p.a.-histologie – nekrotická tkáň s původcem

33 nekrobacilózy 1. Difteroid telat 2 týdenní telata
Inkubační doba 4-7 dní Horečka, snížená chuť do žrádla Postižení dutiny ústní – dásně, po stranách jazyka Zvýšená salivace Špinavé žluté nálepy, drsný povrch, až nekrotická tkáň Úhyn do týdne – akutní, subakutní –3 týdny

34 nekrobacilózy 2. Difteroidní vaginitida 3. Panaritium
Po těžkých porodech difteroidní změny na pochvě 3. Panaritium Akutně a chronicky Predispoziční faktory Nekrotická ložiska až flegmóny 4. Metastatické nekrózy Z difteroidní vaginitidy, panaritiu 5. Infekce pupečního provazce

35 salmonelóza Původce Čeleď Enterobacteriacae- Salmonella enteritis, typhy murium, dublin, abortus bovis Vysoká odolnost ve vnějším prostředí Telata – mléčná výživa, mladý skot Akutně, subakutně

36 salmonelóza Inkubační doba – několikadenní Dg. bakteriologie výtěrů
Akutně skleslost, teplota, nezájem o potravu, průjem – žlutý, zapáchající s hlenem, někdy až sepse a úhyn Přechod do subakutní až chronické formy Horší výživný stav, nízké přírůstky, průjem Dg. bakteriologie výtěrů Léčba - ATB

37 salmonelóza

38 enterotoxémie Clostridium welchii Telata v prvních dnech života exitus
C enterotoxin Tenké střevo, tmavě červené ischemické nekrózy Naplněné plynem

39 kryptosporidie V roce 1985 byl poprvé popsán druh kryptosporidie infikující skot, s endogenním vývojem ve žlázách žláznatého žaludku s oocystami morfologicky podobnými C. muris. Na základě této podobnosti byly izoláty ze skotu nazývány jako C. muris-like. o rok později izoláty C. muris-like pocházející ze skotu popsány jako nový druh C. andersoni na základě morfologie oocyst, hostitelské specifity a molekulární analýzy

40 kryptosporidie V roce 1999 byla popsána infekce skotu druhem C. felis
typovým hostitelem je kočka v roce 2002 byl nalezen nový genotyp kryptosporidií infikující skot a pojmenovaný Cryptosporidium bovine genotyp B7 v roce 2004 další genotyp nazvaný Cryptosporidium deer-like z důvodu podobnosti s genotypem Cryptosporidium deer popsán o dva roky dříve u jelena

41 Rozdělení kryptosporídií
Obecně podle velikosti oocyst podle lokalizace vývojového cyklu na dvě kategorie žaludeční druhy - C. andersoni většími oválnými oocystami střevní druhy - C. parvum a C. felis druhy s menšími kulatými oocystami

42 Rozdělení kryptosporídií
Oocysty nových genotypů Cryptosporidium bovine genotyp B Cryptosporidium deer-like přesnější morfologii oocyst a lokalizaci endogenních stadií zatím není nic známo

43 Kryptosporidie - věková specifita
C. andersoni Cryptosporidium bovine genotyp B Cryptosporidium deer-like infekční adultní jedince pro zvířata v období mléčné výživy Nejmladšími zvířaty telata ve věku tří týdnů nejstaršími hostiteli byla zvířata sedm, respektive šest měsíců stará Věková specifita druhu C. felis skot není typickým hostitelem - není jasná.

44 Terapie a preventivní opatření kryptosporidiózy
zatím není známo žádné chemoterapeutikum účinné při léčbě zkoušeny chemické preparáty - očekáván terapeutický účinek vzhledem k jejich vysoké toxicitě pro organismus přetrvávání jejich reziduí v živočišných produktech nelze předpokládat masové využití Jedinou ochranou chovu preventivní opatření pravidelná parazitologická vyšetření, zejména zvířat do dvou měsíců věku pravidelná dezinfekce pracovních pomůcek a ploch zamezení kontaminace krmiv a steliv dobrá zoohygiena chovu. V případě infekcí střevními druhy kryptosporidií podpůrným opatřením rehydratace a udržení iontové rovnováhy organismu

45 skot Nemoci kůže

46 svrab Délka života 3-7 týdnů Velmi resistentní vůči vnějším vlivům
Přenos Bezprostředně stykem pomůckami

47 Svrab - klinika Silné svědění Zvířata se dřou o pevné předměty
Na kůži drobné uzlíčkovité útvary Na kůži lysá místa s drobnými šupinkami Kůže zduří je pokrytá strupy Ztrácí pružnost Hubnutí zvířat (až smrt)

48 Svrab - klinika Sarcoptová zákožka – Sarcoptes scabei var. bovis
v epidermis, často mění svoje místa vyhryzávají jamky, chodbičky ve spodních vrstvách pokožky Nejdříve hlava, krk, záď Dochází k ztrátám srsti V lysých oblastech dochází k sekundárnímu poškození až Úplné ztrátě chlupů

49 Svrab - klinika Psoroptová zákožka Olysalá místa
Blízko zevních genitálií a vemene

50 Svrab - klinika Chorioptová zákožka
Kolem ocasu, silné krustry, serózní výpotek Červené pustulární léze

51 svrab Dg. Léčba Mikroskopie Nativní preparát v KOH
Chlórové cyklické uhlovodíky-bromociclen Karbamáty, organické estery kyseliny fosforečné (Diazinon, Toxaphen, Neguvon) – roztoky, postřiky Dehtové linimenty s fenoformem

52 svrab Prevence Suchá stání, pravidelné ošetřování
Vystěhovat nakaženou stáj alespoň na 3 týdny Dezinfekce-organické estery kyseliny fosforečné:Trichlorfon – 2% roztok

53 Svrab u skotu

54 IBR –národní ozdravovací program
Zahájení plošného ozdravování 1. leden 2006 Důvody Zlepšení zdravotního stavu stád Udržení možnosti obchodu se skotem a produkty Snížení rizika přenosu nákazyy Zpřístupění trhů, výstav Získání dodatečných garancí od EU

55 IBR –národní ozdravovací program
Povinný – týká se chovatelů, kteří nemají ozdravená stáda Povinnost nezakládá stát – rozhodnutí chovatelů

56 Postup při ozdravování
Povinnost serologického vyšetření Stáda IBR prostá 100% zvířat nad 24 měsíců U ostatních nákazová situace neznámá

57 TŘI METODY OZDRAVOVÁNÍ
Eliminační bez vakciny Eliminační s vakcinací markerovou vakcinou Radikální

58 Postup při ozdravování
Serologické vyšetření, zvířata nad 6 měsíců Všechna zvířata negativní Pozorovací doba 6 měsíců Opakované serologické vyšetření –ELISA testem, všech nad 6 měsíců Chov prostý IBR

59 TŘI METODY OZDRAVOVÁNÍ
Eliminační bez vakciny Do 10% + zvířat Serologické vyšetření, zvířata nad 6 měsíců U + zaznamenat do karet, označí viditelně Vyřazení + zvířat do 6 měsíců Serologické vyšetření za 4-6 týdnů po vyřazení posledního + kusu 2 po sobě jdoucí serologická vyšetření – Pozorovací doba 6 měsíců Opět serologické vyšetření - Chov prostý IBR Tři vyšetření s negativním výsledkem

60 TŘI METODY OZDRAVOVÁNÍ
Eliminační s vakcinací markerovou vakcinou vyšší % + zvířat Serologické vyšetření, zvířata nad 6 měsíců U + zaznamenat do karet, označí viditelně Imunizace zvířat + i – od 6 měsíců Cyklické revakcinace v intervalech 6 měsíců Průběžná vakcinace mladégho skotu Namátkové serologické vyšetření gE ELISA T. zvířat séronegativních Až do doby vyřazení všechna infikovaná zvířata posledního + kusu

61 TŘI METODY OZDRAVOVÁNÍ
Eliminační s vakcinací markerovou vakcinou Zjistí –li se, že nedochází k reinfekcím Revakcinace až za 12 měsíců Ukončení vakcinací Po vyřazení posledního + kusu serologické vyšetření nad 6 měsíců za 4-6 měsíců po vyřazení posledního +kusu 6 měsíců pozorovací doba Seroplogické vyšetření - Chov úředně ozdravený od IBR dvě vyšetření s negativním výsledkem

62 TŘI METODY OZDRAVOVÁNÍ
Eliminační s vakcinací markerovou vakcinou Vyřazení všech vakcinovaných Serologické vyšetření, všechna zvířata nad 6 měsíců – Chov prostý IBR

63 TŘI METODY OZDRAVOVÁNÍ
Radikální V méně početných stádech Vstupní serologické vyšetření, zvířata nad 6 měsíců Postupné vyřazení všech + Mechanická očista a dezinfekce Ustájení serologicky – zvířat Za 4-6 týdnů serologické vyšetření –ELISA testem všech

64 Svrab (scabis) u skotu Parazitární kožní onemocnění Původce Zákožka
Sarcoptes, Psoroptes, Chorioptes Vývoj: Sarcoptes – 2-3 dny Psoroptes , Chorioptes 1-2 týdny


Stáhnout ppt "Respirační onemocnění"

Podobné prezentace


Reklamy Google