Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace lekce logopedické intervence – č. 2

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace lekce logopedické intervence – č. 2"— Transkript prezentace:

1 Prezentace lekce logopedické intervence – č. 2
Motorika jazyka, průpravná cvičení, rozvoj zrakového a sluchového vnímání, jazykového citu Možnosti využití logopedických učebních pomůcek pro rozvoj řeči u dětí přípravné třídy při ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska cílové skupiny projektu „Škola pro všechny“, účastnících se projektové logopedické terapie v rámci realizace KA 1 projektu CZ.1.07/1.2.29/ Anotace: Jedná se o rozcvičení jazyka vedoucí ke zlepšení jeho pohyblivosti, dále uvolnění mluvidel prostřednictvím průpravných cvičení, včetně rytmizace a melodizace říkadla, dále pak o rozvoj zrakového a sluchového vnímání v rámci komplexního pojetí rozvoje řeči u dětí předškolního věku z přípravné třídy, tedy dětí s odloženou školní docházkou ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Zpracovala dne: Mgr. Jarmila Nováková CZ.1.07/1.2.29/

2 Prezentace lekce logopedické intervence č. 2
Využití: (uvolnění mluvidel, motorika jazyka a průpravná cvičení) lze využívat průběžně na počátku každé logopedické lekce dle aktuální situace a individuálních potřeb dítěte vždy po min při logopedické intervenci v rámci individuální logopedické prevence a terapie, zvýšení efektu lze dosáhnout při výuce Řečové výchovy v přípravné třídě, kdy lze takto pracovat i ve skupince dětí, poté logopedka pracuje s dětmi individuálně každodenně, a tak je logopedická práce intenzívnější. Zrakové a sluchové vnímání lze zařazovat průběžně v týdnu i do jazykové výchovy (minim. 2x týdně, rytmizace a melodizace říkadel je mimo logopedickou prevenci obvykle součástí hudebně pohybové výchovy (1x týdně). CZ.1.07/1.2.29/

3 Cíle: Rozvoj motoriky jazyka a uvolnění mluvidel, průpravná cvičení: cvičení jazyka a rtů v dutině ústní i mimo dutinu ústní technikou zrcadlení, hrou s barvami na kartičkách (metodická pomůcka Procvičme si jazýček), práce s Artikulačním albem a Obrázkovou školou řeči s cílem rozvoje artikulace, cvičení dechová Rozvoj morfologicko-syntaktické roviny: technikou obrázkového leporela Rýmovačky naší Kačky (tvoření slov, která se rýmují s nápovědou obrázků – rozvoj jazykového citu Rozvoj jemné motoriky: technikou práce s obrázkovým leporelem Najdi mou rodinu Rozvoj zrakového a sluchového vnímání: práce s obrázkovým leporelem Najdi Mařenku, práce s pracovním sešitem KuliFerda a jeho svět a práce s pracovními listy Sluchové vnímání Pomůcky: Logopedické zrcadlo, papírové kapesníčky, bublifuk, obrázkové leporelo Rýmovačky naší Kačky, metodická cvičení mluvidel na kartičkách, Artikulační album pro logopedickou praxi, kniha Obrázková škola řeči, obrázkové leporelo Najdi mou rodinu, obrázkové leporelo Najdi Mařenku, pracovní sešit 3 Zrakové vnímání, pracovní listy Sluchové vnímání. CZ.1.07/1.2.29/

4 Pomůcky CZ.1.07/1.2.29/

5 Navazuji kontakt s dítětem – rozhovor s maňáskem medvídkem Medojídkem
Lekce Navazuji kontakt s dítětem – rozhovor s maňáskem medvídkem Medojídkem Zjišťuji, zda má dítě průchodné dýchací cesty – uvolněné nosní dírky – hra na zavřenou dopisní obálku (dítě má zavřená ústa, chvíli výdrž – dýchá tak pouze nosem) s kontrolou prostřednictvím přiložení malého kulatého zrcátka k nosu dítěte (většinou je třeba poté použít papírové kapesníčky) Dechové cvičení: vsedě s dlaní položenou na bříško – nádech nosem do bříška – balónek se nafukuje a ruka na břiše se zhoupne nahoru), výdech ústy – zopakujeme několikrát s kontrolou v logopedickém zrcadle, dýcháme-li správně, nezvedají se ramena a ústa nejsou při nádechu otevřená, následuje dechové cvičení s bublifukem CZ.1.07/1.2.29/

6 Procvičení motoriky jazyka a uvolnění mluvidel k posílení orofaciálního svalstva – práce s metodickou pomůckou motorických cvičení na obrázkových kartičkách formou hry – kartičky jsou rozložené ve dvou řadách na logopedickém zrcadle, dítě si vybere kartičku a odzrcadlí ji do logopedického zrcadla, případně logopedka zavře oči, dítě si vybere očima konkrétní obrázek, pak předvede cvik logopedce a ta hádá, o kterou kartičku se jedná, následně si logopedka a dítě role ve hře vymění, důležité je, když jeden předvádí cvik, druhý jej rovněž zkouší sám předvést do zrcadla a teprve pak hledá příslušnou kartičku s obrázkem CZ.1.07/1.2.29/

7 Ilustrační foto – motorika jazyka
CZ.1.07/1.2.29/

8 Uvolnění mluvidel, pantomimická nápodoba samohlásek - práce s Artikulačním albem - (fotografie postavení rtů a čelistního úhlu) – v rámci uvolnění mluvidel – orofaciálního svalstva zde využívám pouze pantomimickou nápodobu samohlásek s přirovnáním k ovoci, např. A – otevři ústa jako bys chtěl kousnout do velkého jablka, U – otevři ústa na malou třešinku, O – představ si krásnou zralou modrou švestku a napodob svými ústy její tvar – případně nakreslím, ukážu obrázek švestky… Rozvoj jazykového citu a rytmizace slov - Práce s obrázkovým leporelem Rýmovačky naší Kačky (tvoření slov, která se rýmují s nápovědou obrázků –– vytleskávání, rýmování slov typu LES – PES – VES, melodizace říkadla Husa má housátko, maminka děťátko, jabloň má jablíčka, chlapec má koníčka. Rozvoj jemné motoriky – prstíky obou rukou jsou ruce klavíristy – hrajeme pantomimicky na piano, prstíky se zdraví: palec s ukazovákem, prostředníkem, prsteníkem a malíkem. Poté pracuji s obrázkovým leporelem Najdi mou rodinu – dítě obrací kartonové kartičky s obrázky na pravé straně zvlášť zvířat a na levé straně mláďat a hledá mláďatům jejich zvířecí rodiče. Obracení kartiček vyžaduje koncentraci a přesnou pohyblivost prstů. CZ.1.07/1.2.29/

9 Ilustrační foto – rozvoj rytmizace, jazykového citu
CZ.1.07/1.2.29/

10 Rozvoj zrakového vnímání – práce s obrázkovým leporelem Najdi Mařenku (na jedné straně je Mařenka na louce plné letních rostlin a živočichů, na druhé straně hledá Mařenka v lese houby a les je také plný lesních zvířátek, ptáků a hmyzu, plodů). Dole pod každým obrazem jsou jednotliví živočichové a rostliny znázorněny spolu s počtem, kolikrát se v obraze vyskytují. Nejprve si o obrázku povyprávíme, pojmenujeme jednotlivé živočichy a rostliny. Dítě si pak postupně vybírá zvířátko, či květinu, kterou poté hledá v obrázku, počítá nalezené a ukazuje celkový počet na prstech. Práce s pracovním sešitem 3 KuliFerda a jeho svět – zrakové vnímání: dítě plní zadané úkoly na jednotlivých listech dle logopedkou přečtených pokynů, např. si prohlédne na jedné straně pečlivě obrázek, pak otočí na druhou stranu, kde je tentýž obrázek se sedmi rozdíly, které má dítě najít. Jiný úkol: na stránce je nakresleno 10 párů ponožek, které se však při praní „pomíchaly“ – dítě má za úkol najít každé dvě stejné ponožky do páru – hledá dvojice. CZ.1.07/1.2.29/

11 Ilustrační foto – zrakové vnímání
CZ.1.07/1.2.29/

12 Rozvoj sluchového vnímání – zde navazuji na již procvičovanou dovednost vytleskávání slov, rytmizace říkadel a tvorbu rýmu. Pracuji s pracovními listy Jiřiny Bednářové: Sluchové vnímání, např. na listě jsou v každé řadě vždy 4 obrázky se slovním popisem, dítě nejprve obrázky pojmenuje, poté hledá dvojici, která se rýmuje: tužka - hruška, slepice - opice. Nebo v řádku na listu jsou vždy tři obrázky, ale pouze dva z nich se rýmují, dítě má za úkol najít obrázek, který se nerýmuje, ten ukázat a pak vytleskat dvojici obrázků, které se rýmují. Dále hláskujeme krátká jednoslabičná slova, např. PES: P-E-S, KOS: K-O-S, TOM: T-O-M a u dalších logopedkou vyřčených slov hledá dítě první hlásku: PLOT, ANANAS, KLUK, AUTO, OSEL, VLAK, LOĎ,… V průběhu lekce chválím a povzbuzuji dítě k aktivitě s využitím maňáska medvídka Medojídka, který je zvědavý jak dítě úkoly zvládne, drží tlapičky a případně také při nácviku pomáhá nápovědou, délka lekce se odvíjí od koncentrace dítěte s přihlédnutím k jeho speciálním vzdělávacím potřebám. CZ.1.07/1.2.29/

13 BEDNÁŘOVÁ, Jiřina a Richard ŠMARDA. Sluchové vnímání. Brno: PPP, 2008.
Zdroje vlastní text a foto HAVRÁNEK, Ladislav a Ferdinand KRCH. Rýmovačky naší Kačky. Severografia, n. p. Velký Šenov. Praha: Albatros, vyd. ISBN DOSEDLOVÁ, J. a Edita PLICKOVÁ. Procvičme si jazýček!. PUMPRLA, Roman. Artikulační album pro logopedickou praxi. Tiskárna Křupka. Mohelnice: LOGOS-RP, vyd. KÁBELE, František a Blanka BOHDANOVÁ. Obrázková škola řeči. Severografia, n.p., Liberec. SPN, n.p. ISBN Najdi mou rodinu. GRAFOBAL Skalica (SR): Agentura INFOA Dubicko. ISBN TICHÁ, M. Najdi Mařenku. GRAFOBAL Skalica (SR): Repro Fragment DTP, ISBN KREJČOVÁ, Kristýna a Jana PECHANCOVÁ. KuliFerda a jeho svět: Zrakové vnímání pracovní sešit 3. Copyright Praha: Raabe, ISBN BEDNÁŘOVÁ, Jiřina a Richard ŠMARDA. Sluchové vnímání. Brno: PPP, 2008. CZ.1.07/1.2.29/


Stáhnout ppt "Prezentace lekce logopedické intervence – č. 2"

Podobné prezentace


Reklamy Google